Geri Dön
Uzmanpara'Finansal korunma'da yeni kurallar getirildi

'Finansal korunma'da yeni kurallar getirildi

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansal yönden korunması konusunda yeni kurallar belirlendi.

'Finansal korunma'da yeni kurallar getirildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre KİT'ler, finansal piyasalardaki araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecek.

Teşebbüslerde bu tür finansal araçların kullanılmasında ve bu amaç doğrultusunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde teşebbüs yönetim kurulları yetkili kılınırken, bu kapsamda yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleriyle uyumlu olacak.

Teşebbüsler, kendi risk yönetim sistemiyle iç denetim ve fon hizmet birimleri ile gerekli diğer birimleri kuracak.

Danışmanlık hizmeti alınabilecek

Finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi ve başka amaçlarla alanlarında uzmanlaşmış gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerinden istifade etmek için, ilgili alt birimce yeterli uzmanlık düzeyi sağlanıncaya kadar, onaylanmış bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydıyla danışmanlık hizmeti alınabilecek.

Finansal araçları kullanacak KİT'ler, kuruluşun finansal ve emtia risklerinin saptanması ve ölçülmesi, sonrasında alınacak aksiyonların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu, riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk yönetimi komisyonu kuracak.

İlgili madde kapsamında işlem yapılması halinde takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde bir önceki aya ilişkin yapılan işlemin adı, amacı, tutarı, vadesi, niteliği gibi işleme ilişkin bilgiler teşebbüslerce ilgili Bakanlığa iletilecek.

Ayrıca söz konusu işlemi yıl içerisinde gerçekleştiren teşebbüsler, takip eden yılın ocak ayının son iş gününe kadar bir önceki yıla ilişkin yapılan tüm işlem ve sonuçları raporlayacak.