Geri Dön
Terimler SözlüğüLehtar Nedir? Bankacılıkta Lehdar Ne Anlama Gelir?

Lehtar Nedir? Bankacılıkta Lehdar Ne Anlama Gelir?

Hukuk terimi olarak kullanıldığında lehtar; senet üzerinde adı yazılı halde olan bir kimsedir. Hamiline ve ya emrine yazılı durumda olan senetler için ise lehtar, senedi elinde bulundurmakta olan ve ya emrinde tutan kişiyi ifade eder. Sizin için Lehtar nedir? Bankacılıkta lehdar ne anlama gelir konularını tüm detayları ile birlikte derledik.

Lehtar Nedir? Bankacılıkta Lehdar Ne Anlama Gelir?

Lehtar başka bir ifade ile teminat mektupları üzerinde, mektup talebinde bulunmuş olan ve tarafına kredi açılmış durumda olan kişidir.

Lehtar Nedir?

Lehtar terimi hem hukuk alanında hem de ekonomi ve bankacılık terimi olarak kullanılmaktadır. Hukuk terimi olarak kullanılan lehtar: Senet üzerinde adı yazılı olan bireydir. Hamiline ya da emrine yazılı senetler için lehtar senedi elinde bulundurur durumda olan yahut emrinde tutan kişiyi ifade eder.

Bankacılıkta Lehdar Ne Anlama Gelir?

Ekonomi ve bankacılıkta lehdar terimi şu anlamlara gelmektedir.

1- Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde, söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişi anlamına gelmektedir. Lehdar'ın ismi, senet üzerine yazılı durumda olur. Hamiline yahut emrine yazılı durumdaki senetler için ise, senedi elinde bulundurur durumda olan veya emrinde tutan kişi ifade etmektedir.

2- Teminat mektupları üzerinde, mektup talebinde bulunmuş olan ve tarafına kredi açılmış durumda olan kişiyi ifade eder.

Lehdar Kime Denir?

Çek, kıymetli evrak özelliği taşımakta olan bir kambiyo senedidir. Bunun beraberinde bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri olma niteliği taşımaktadır. Çek, bir borç senedi yahut senetlerde olduğu şekilde belli bir sürenin sonrasında senet bedelinin ödenmesi vaadi olmamaktadır Çekler, ancak bankalar üzerine keşide edilebilir nitelikte belgeler olup çek olarak bankalar tarafından çıkarılan çek karneleri kullanılabilmektedir.

Bankalar haricinde bir kimse üzerine çek keşidesi, havale özelliğine sahiptir ve bu durumda çeklere ilişkin kurallar uygulanmamaktadır. Çek düzenleyen çek sahibi kişiye "keşideci", çekin muhatabı olan vede çekteki meblağı alacak kişiye ise "lehdar denir. Ödemeyi yapacak olan kişiye de "muhatap" denilmektedir.

Bankada bir karşılığı olmaksızın düzenlenmiş durumda olan çeklere "karşılıksız çek" denilmektedir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı durumda ise "nama yazılı çek", lehdarın ismi bulunmuyor ise "hamiline çek" denir. Hamiline çek, (hamil: taşıyıcı) çeke sahip olan şahsa ödenir. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinde, çekin karşılığının hesapta bulundurulmaması durumu idari yaptırıma bağlanmıştı niteliktedir.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra Lehdar; Çek, bono, poliçe gibi çeşitliliğe sahip olan ticari senetlerde, bu senetlerden fayda sağlayacak olan kişiye yani senet üzerinde ismi yazılı bulunan kişidir. Hamiline yahut emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran yahut emrinde tutan kişiyi tanımlar.