Geri Dön
Terimler SözlüğüMaliye Nedir? Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Nedir? Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Bir ülkede gerçekleşen her türlü olayı, tüm değişkenleri izleyen ve raporlayan, bu konular hakkında eylemlerde bulunan kurumlar vardır. Bu kurumların tamamı ülkelerin menfaatleri ve kamu yararına çalışmaktadırlar. Bu kurumlardan biri de Maliye Bakanlığı'dır. Peki, Maliye Bakanlığı ne iş yapar, görevleri nelerdir ve hangi alanlarda çalışmalar yürütürler? İşte Maliye Bakanlığı hakkına tüm bilinmesi gerekenler.

Maliye Nedir? Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye, bir ülkedeki her türlü mali faaliyeti izleyen, denetleyen ve raporlayan kurum olarak adlandırılabilir.

Maliye Nedir?

Maliye, kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi olarak da bilinmektedir. Maliye devletin, vatandaşların, kurum ve kuruluşların mali faaliyetlerini inceler. Bu faaliyetlerin nedenlerini ve sonuçlarını araştırır. Devletin ve vatandaşların hem gelirlerinin hem de harcamalarının ekonomik faaliyetlere ne şekilde etki ettiğini araştırır. Pek çok açıdan finans kelimesi ile ilişkilendirilmektedir.

Bununla birlikte Türkiye'de bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak adlandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Eskiden iki ayrı bakanlık olan Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilerek ortaya çıkarılmıştır.

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Ekonomi politikalarının hazırlanmasını ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve özel bütçesi olan idarelerin, talep gelmesi halinde hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak.

Devlet hesaplarını tutarak saymanlık hizmetlerini yerine getirmek.

Her türlü gider ve gelir işlemlerine dair mevzuatların hazırlanmasını sağlamak.

Kendi faaliyet alanına giren her türlü konuda, bakanlıklar ile, kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

Özel emeklilik ve sigortacılık işlemlerine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve takip edip denetimini yürütmek.

Finansal piyasalarda gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı gelişmelerini takip ederek raporlamak ve bu raporlar doğrultusunda finansal sektörü güçlendirici çalışmalar yapmak.

Maliye Bakanlığı'na Bağlı Kuruluşlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak pek çok birim ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumlar sürekli bağlı kurumlar olarak geçmektedir. Aynı zamanda İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sürekli bağlıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Defterdarlıklar, taşra teşkilatı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu düzenleyici ve denetleyici kurullar şunlardır:

Kamu İhale Kurumu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler