Geri Dön
UzmanparaSPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı

SPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nda, "BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin yüzde 80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise yüzde 82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

SPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı

SPK'dan yapılan açıklamada, kurumsal yönetim düzenlemelerinin etkin biçimde uygulanması, uygulamaların Kurul tarafından etkin gözetiminin sağlanması ve gönüllü ilkelere dair raporlamanın geliştirilmesi amacıyla Kurul ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" isimli proje kapsamında oluşturulan kurumsal yönetim ilkelerine uyumun raporlanmasına ilişkin yeni raporlama esasları ve raporlamada kullanılması öngörülen şablonların, Kurul'un karar organının 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı toplantısında kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, proje sürecinde yürürlüğe giren yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi kapsamında Kurul ve EBRD yayını olarak ilk izleme raporunun (izleme raporu/rapor) hazırlandığı bildirildi.

İzleme raporunun; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu teşvik etmek, ilkelerin yaygın şekilde uygulanmasını sağlama amacı hakkında fikir vermek ve bu konuda şirketler için uygulamaya dair bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporda örneklem olarak BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde işlem gören şirketlerin 2019 yılı içinde yaptıkları kurumsal yönetim raporlamasında açıkladıkları 2018 sonu verileri baz alınmıştır. Rapor, BIST 100 ve BIST 30 şirketlerinin zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini ortaya koymakta ve uyum durumlarına ilişkin açıklamalarını ele almaktadır. Bu kapsamda, raporda genel anlamda BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin yüzde 80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise yüzde 82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır."