Geri Dön
UzmanparaTicaret Bakanlığı'ndan 'vergi istisnası' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan 'vergi istisnası' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'nca, "Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye dayanağını açıkça Anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir" açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 'vergi istisnası' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında; 9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2'nci Maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Ek 1'inci Maddesi'nde hangi döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlar ve işlemlerin damga vergisi ile harçlardan istisna olduğunun açıkça belirtildiği kaydedilerek, "Uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarımızca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede, ülkemizden döviz çıkışının engellenmesi amaçlanmaktadır. Müracaatlar kapsamında sunulması zorunlu olan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde mevzuat kapsamında öngörülen şartları sağlamayan hiçbir faaliyet için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri (VRHİB) düzenlenmemektedir. İddialara konu şirket de firmaları adına VRHİB düzenlenmesi talebi ile Bakanlığımıza müracaat etmiştir ve yapılan incelemelerde firma için bu belgenin düzenlenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belgenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin tutarı ile sınırlı olmak üzere Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanmaktadır. VRHİB’ne konu işin gerçekleşmemesi durumunda ise istisna uygulanan vergi, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınmaktadır" denildi.

'VERGİ İSTİSNASI VEYA MUAFİYETİ TANINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

"İlgili Kanuna göre ihale bedeli ne olursa olsun 2020 yılında düzenlenen bir sözleşmeden alınabilecek en yüksek damga vergisi istisnası tutarı 3 milyon 239 bin TL olup, VRHİB kapsamında en fazla bu tutara kadar istisna uygulanabilmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Firmaların bu üst limit dahilinde ne kadarlık bir damga vergisi istisnasından yararlandığı ise belge süresinin sonunda belli olmaktadır. Mevzuatta hüküm altına alınan şartlara uygun olarak yapılan tüm müracaatlar neticesinde de talep sahibi yerli firmalara hiçbir surette imtiyaz ve ayırım yapılmaksızın VRHİB düzenlenmektedir. Bu kapsamda yıllık ortalama 1200 adet VRHİB düzenlenmekte ve tanzim edilen tüm belgeler son derece şeffaf bir şekilde her ay Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İddialara konu olan firma adına uygulanan istisnaya mesnet teşkil eden VRHİB de bu belgelerden yalnızca biri olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tanzim edilmiştir. Bu çerçevede 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye dayanağını açıkça Anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir."