Geri Dön

Ttk Nedir? Türk Ticaret Kanunu Hakkında Merak Edilenler

Ülkelerde hemen hemen her alanda düzenleyici kanunlar bulunmaktadır. Ticaret kanunları da bu kanunlardan biridir. Şu an Türkiye'de yürürlükte olan bir ticaret kanunu bulunmaktadır ve bu kanunun adı Türk Ticaret Kanunu'dur. Peki, Türk Ticaret Kanunu nedir, hangi maddelerden oluşur ve hakkına bilinmesi gereken şeyler nelerdir? İşte Türk Ticaret Kanunu hakkında tüm merak edilenler.

Ttk Nedir? Türk Ticaret Kanunu Hakkında Merak Edilenler

Türk Ticaret Kanunu, Türkiye'de yapılmakta olan her türlü ticari faaliyeti düzenleyen bir kanundur. Yeni Türk Ticaret Kanunu 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.

TTK Nedir?

TTK'nın açılımı Türk Ticaret Kanunu demektir. Bu kanun 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir ve 14 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 29 Haziran 1956 tarihli kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de, hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler arasında yapılmakta olan her türlü ticari faaliyeti düzenlemektedir. Bu kanun toplamda 6 kitap ve 1535 maddeden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nu oluşturan 4 kitap şunlardır:

Ticari İşletme

Ticaret Şirketleri

Kıymetli Evrak

Taşıma İşleri

Deniz Ticareti

Sigorta Hukuku

Türk Ticaret Kanunu Hakkında Merak Edilenler

2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda, şirketler konusunda bazı değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler, kurumsallaşma, profesyonel yönetim, kurumsal yönetim, şeffaflık gibi konulardadır. Aynı zamanda şirketlerin türlerine özgü de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin özellikle öne çıkanlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Tek kişilik şirketlerin kurulmasının mümkün hale getirilmesi.

Bağımsız denetçilik sisteminin getirilmesi.

Ek ödeme hükümlerinin ve yan edim hükümlerinin kanunda açıkça yer alması.

Sermaye payının limited şirketlerde ispat aracı olarak pay senedi ya da nama yazılı senet olarak düzenlenebilme imkanı.

İntifa ve rehin hakkı.

Ortaklar arasında rekabet yasağı.

Ortaklara bilgi isteme hakkı.

Müdürler kurulu toplantılarının ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi.

Bu kanun aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin ticaret kanunları ile uyumlu olabilmesi açısından değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte Yeni Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği ülkelerinin ticaret kanunlarına daha yakın hale getirilmiştir. Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu içerisinde bulunan bazı tebliğler de şu şekildedir:

Ticaret unvanları hakkında tebliğ.

Ticari defterlere ilişkin tebliğ.

Mal ve hizmet tedarik işlemlerinde alacaklıya yapılması gereken geç ödemelere ilişkin faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin tebliğ.

Halka açık olmayan şirketler için kayıtlı sermaye sistemlerine ilişkin esaslar hakkındaki tebliğ.

Şirketlerde yapı değişikliği hakkında tebliğ.

Ayni sermaye konulmasında siciller arası işbirliği hakkında tebliğ.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber