Geri Dön

CANO AGA’NIN MACERALARI BAŞLIYOR

Senaryosu ve başrolünü Sermiyan Midyat’ın üstlendiği ‘Analı Oğullu’, bu akşam Show TV’de başlıyor. “Gülmediğim hiçbir hikayeyi anlatmam” diyen Midyat ve rol arkadaşları Sera Tokdemir, Murat Başoğlu’yla konuştuk

Son dönemde sinemaya ağırlık vermiştiniz. Dizilere geçişiniz nasıl oldu?
Sinema dünyanın en güzel şeyi. Televizyonda yaptığınız şeyi herkese beğendirmek zorundasınız, dolayısıyla çok sivri dilli olamıyorsunuz. Sinema bu anlamda daha özgür, dünyaya bakış açınızı yansıtabildiğiniz bir yer, o yüzden de daha çok seviyorum. Dizi sektörü hakikaten deli işi, özellikle dramalar... Ben sit-com olduğu için ve yapımcısı da Necati Abi (Akpınar) olduğu için kabul ettim.


Hem yazıp hem oynuyorsunuz... Zor olmuyor mu?
Olmaz mı? Çok zor, çok yorucu oluyor. Bu proje aralık sonu, ocak başı gibi ortaya çıkmıştı. İlk bölümler, hikayeyi oturtana kadar biraz meşakkatli geçti. Hikayeyi oturtup, arzu ettiğim oyuncu kadrosunu oluşturduktan sonra daha düzene girdi. Şimdi haftada üç gün yazıyorum, üç gün set oluyor.

Senaryo yazımında mı yoksa oyunculukta mı kendinizi daha başarılı buluyorsunuz?
Bu yazıp yönetme, oynama meselesi egosantrik bir şey değil. Ben hepsini tek iş olarak görüyorum. Bunun çok örnekleri var; Türk sinemasında Yılmaz Güney, Yılmaz Erdoğan, tiyatroda Ferhan Şensoy, dünyada Roberto Benigni, Charlie Chaplin, Woody Allen... O bir üslup, yoğun mizahla uğraşan insanlar yazdıkları şeyi başkasına devredince o esprilerin, şakaların tadı yeterince çıkmıyor. Cem Yılmaz’ınkini Ata Demirer oynasa aynı tadı mümkün değil alamayız. Benim mizahım da kendime özgü olduğu için ben oynadığım zaman daha samimi, daha doğru buluşuyor seyirciyle.

EVLİLİK ÜRKÜTÜYOR

‘Analı Oğullu’da nasıl bir hikaye izleyiciyi bekliyor?
Bu hikaye, kaba saba bir herifin aşk uğruna centilmen bir adam olmaya çalışmasını anlatıyor. Ben de Cano Ağa’yı oynuyorum. Cano, uçakta Lal’e aşık oluyor ve kendini yontmaya çalışıyor. Dizi, ailesiyle İstanbul’a gelişini ve maceralarını konu alıyor.

Yazarken kendinize torpil yaptınız mı?
Cano Ağa, hikayenin ana kahramanı ama torpil yapmadım. Ben hatta tam tersi, kendimi geri tutmaya çalışırım. Bugüne kadar filmlerimde, bir yakınım bile rol almadı.Yıllar önce bir dizinin yazarıydım, kız arkadaşım da o dizide oyuncuydu, kız ne hayal etti bilmiyorum ama rolü figürasyona döndü. Millet yanlış anlamasın diye kıza tek laf yazıyordum. O tip şeylerde çok ketumum.

“Cano Ağa aşkı uğruna bir centilmene dönüşüyor” dediniz. Siz bir kadını elde etmek için neler yaparsınız?
Aşk adama her şeyi yaptırır. Ben de onurumdan, gururumdan ve asaletimden ödün vermediğim sürece her türlü fedarkarlığı yaparım.

Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben evlenmedim hiç... Hatta teklif bile etmedim ama aldım (gülüyor). İşin espirisi ama uzak akrabalardan biri annemi arayıp, “Sermiyan ne yapıyor, bizim kız da bekar demiş”, annem de benim bu tarz şeylere çok kızacağımı söylemiş. Zaten bana bir sene sonra anlattı.
Aşırı özgürlük düşkünü olduğum için evlilik fikri beni çok ürkütüyor. Hapsolmak gibi geliyor.
Yüzük dediğimiz şey kölelikten kalma bir gelenek. Eskiden birbirlerini seven köleleri diğerlerinden ayırt etmek için halkalarla birbirlerine bağlarlarmış. Alyansın temelinde kölelik var yani...

Böyle bakınca insanın evleneceği varsa da evlenmez...
E ben de kölelik sistemini yıkıyorum (gülüyor). Bir de bizim meslekte zor gerçekten. Kıskançlık sorunları oluyor, ki bu benim çok rahatsız olduğum bir şeydir.

SEVİLİRSE BİRLİKTE EĞLENİRİZ

Ne kadar reyting beklentiniz var?
Biz yaptık, Allah izleyenin de izlemeyenin de iyiliğini versin. İzlerlerse seviniriz, izlemezlerse de hayata küsmeyiz. Ben hiçbir zaman şu cümleyi kurmadım: Biz çok iyi bir iş yaptık, seyirci anlamadı. Bir de ben kendi gülmediğim ya da etkilenme-diğim hiçbir hikayeyi anlatmam. Sevilirse birlikte eğleniyoruz.

Dizi dışında projeleriniz neler?
Yaza bir film var, ufak ufak çalışmaya başladım. Oyun projem vardı, onu da ekim-kasıma erteledim. Son üç-dört senedir hem yazıyorum hem de oynuyorum. Bu ikisi birleşince, seyirci de buna tevazu gösterince öyle gidecek. Ama çok sağlam bir proje olursa sadece oyuncu ya da yazar olarak yer alabilirim.

SETiMiZ GERÇEKTEN KEYiFLi GÜLMEKTEN ÇEKEMiYORUZ

Siz dizide Cano Ağa’nın imkansız aşkını, Haluk’un da sevgilisini oynuyorsunuz...
Dizi Doğu ve Batı’nın birleşiminden doğan bir durum komedisi. Ben de batılı ailenin kızı Lal’i oynuyorum. Babamı Köksal Engür, annemi Çiğdem Tunç canlandırıyor. Murat Başoğlu erkek arkadaşım, Sermiyan Midyat’ın da aşık olduğu kızım. Rol için saçlarıma çıt çıt taktık, kirpiklerim takma. Çünkü Lal ve annesi, neye para harcayacağını şaşırmış tipler.


Sizce Cano Ağa, Lal’i etkileyebilecek mi?
Şu anda üçüncü bölümü çekiyoruz, etkiler mi, etkilemez mi Sermiyan Midyat’ın kaleminden dökülünce göreceğiz.


Çekimler nasıl geçiyor?
Hakikaten çok keyifli bir setimiz var, gülmekten çekemiyoruz. Gülhan Tekin, Sermiyan’ın imam nikahli karısını oynuyor, ben onun karakterine bayılıyorum. BKM çatısı altında bu kadar usta oyuncuyla bir arada olmaktan da çok mutluyum.

DiZiDE YAKIŞIKLI, KASLARINA ÖNEM VEREN BİRİYİM

Siz na­sıl bir ka­rak­ter­i canlandırıyorsunuz?
Ha­luk, ya­kı­şık­lı, kas­la­rı­na önem ve­ren, bi­raz da abar­tıl­mış bir ka­rak­ter. Sos­ye­tik, dı­şa­rı­da gör­dük­le­ri­mi­ze ben­zi­yor. Ben her gün spor sa­lo­nun­da gö­rü­yo­rum me­se­la bu tip­le­ri.


‘Pat­ron Mut­lu Son İs­ti­yo­r’ filmin­de can­lan­dır­dı­ğı­nız ka­rak­te­re ya­kın bir ti­pi oy­nu­yor­su­nuz ya­ni...
Bi­raz öy­le sa­nı­rım. Film­de­ki oyun­cu­luk tar­zım, gö­rün­tüm, Ser­mi­ya­n’­ın ho­şu­na git­miş; o yüz­den tek­lif et­ti. Ben de he­men ka­bul et­tim. “Sen ya­zı­yor­san, oy­na­rım kar­de­ş” de­dim.


Pro­je­ler­de kas­la­rı­nız­la ön pla­na çı­kı­yor­su­nuz ge­nel­de. Bu du­rum si­zi ra­hat­sız edi­yor mu?
Edi­yor ama ma­dem var, gös­te­re­lim diyoruz.


Kad­ro­yu na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
Ben en çok bu ka­dar ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun ara­sın­da ne ya­pa­rım di­ye kor­ku­yor­dum. Tak­dir et­ti­ğim, sev­di­ğim isim­ler­le ay­nı işin içe­ri­sin­de ol­mak ger­çek­ten çok ke­yif­li. Oyun­cu­luk adı­na da çok şey öğ­re­ni­yo­rum. Her­kes ba­na çok yar­dım­cı olu­yor. Ay­rı­ca ko­me­di oyun­cu­lu­ğu be­nim da­ha ön­ce yap­ma­dı­ğım bir şey, iyi bir tec­rü­be olu­yor . Çok sev­dim sit-com yap­ma­yı.

Baş­ka pro­je­le­ri­niz var mı?

TV prog­ra­mı var, gö­rüş­me­ler de­vam edi­yor. ‘Pat­ron Mut­lu Son İs­ti­yo­r’­un ikin­ci­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bir de Ozan Do­ğu­lu ile özel bir şov dü­şü­nü­yo­ruz. O ça­la­cak, ben me­tin oku­ya­ca­ğım. Bi­ri­kim­le­ri­mi paylaşacağım, Ozan da mü­zi­ği­ni an­lat­acak. İki­si­ni bir ara­ya ge­ti­re­ce­ğiz in­şal­lah.

OYUNCU KADROSU

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Melisa Sözen, Devrim Yakut, Köksal Engür, Çiğdem Tunç, Taner Rumeli, Gülhan Tekin, Durul Bazan, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Burcu Gönder rol alıyor.

5 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber