Geri Dön

YER­Li GA­GA

Ka­tıl­dı­ğı bir par­ti­de id­di­alı saçı ve kı­yafetiyle akıl­la­ra mar­ji­nal şar­kı­cı Lady Ga­ga­’yı ge­ti­ren Diva, “O ev­ci­lik oy­nar­ken ben böy­ley­dim” dedi

EĞ­LEN­CE me­ka­nı Chan­ta, bi­rin­ci yı­lı­nı ön­ce­ki ak­şam dü­zen­le­di­ği bir par­tiy­le kut­la­dı. Par­ti­ye ka­tı­lan Bü­lent Er­soy, hem tar­zı, hem de açık­la­ma­la­rıy­la ge­ce­ye dam­ga vur­du. Di­va; kır­mı­zı pe­ru­ğu ve tır­nak­la­rıy­la dik­kat çek­ti.
BÜ­LENT Er­soy, bu ha­liy­le ken­di­si­ni Lady Ga­ga­’ya ben­ze­ten mu­ha­bir­le­re, “Ken­di­si 28 ya­şın­day­mış. Ben bu tır­nak mo­de­li­mi 15 se­ne­dir ya­pı­yo­rum. 28’den 15’i çı­ka­rır­sak, Ga­ga Ha­nım ev­ci­lik oy­nar­ken be­nim tır­nak­la­rım böy­ley­di. Kim­se­ye özen­me­di­m” de­di.

Cem Yılmaz'dan Kemal paylaşımı: Buruk LeeOğlu Kemal'in spor yaptığı anları yayınlayan komedyen Cem Yılmaz, paylaşımına, "Buruk Lee" notunu düştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet