Molatik Sözlük: 18 - Şehir isimleri - 2

Daha önce Molatik Sözlük olarak sizlere bazı şehirlerimizin isimlerini yazmıştık. Ona şu linkten ulaşabilirsiniz. Baktık çok tuttu biz de ikincisini çekelim dedik. İşte şehir isimlerinin geldikleri yerler.

Molatik Sözlük: 18 - Şehir isimleri - 2

Afyonkarahisar
 

Afyonkarahisar<br />
&nbsp;
Günümüzde sadece Afyon ismini kullanıyoruz ancak eski adı Karahisar’dı. Selçuklular şehri ele geçirmeden önce adı Akroenos’tu. Selçuklular kuşatma manasında şehre “Hisar” demeye başladı. Ancak bu kuşatma acılarla doluydu ve ismin Karahisar oldu. Osmanlı döneminde afyon yetiştirilen topraklar olduğu için Afyon denildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Afyonkarahisar deniliyordu, sonra Karahisar kaldırıldı.
 

Amasya
 

Amasya<br />
&nbsp;
Tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis şehri kurmuş ve kendi adını vermişti. Zaman içerisin isim Amasya oldu.
 

Hatay
 

Hatay<br />
&nbsp;
Şehrin isim babası bizzat Atatürk’tür. Anavatana katılması için uzun süre uğraşan Ulu Önder’e göre Hatay’da Çin’in kuzeyini işgal eden Hıtayların, Hatay topraklarına göç ettiğine inanıyordu. Bu yüzden de Antakya şehrine Hatay denilmeye başlandı.
 

Iğdır
 

Iğdır<br />
&nbsp;
Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Deniz Han'ın en büyük oğlu olan İğdir Bey'den gelir.

Kırklareli
 

Kırklareli<br />
&nbsp;
Osmanlı’nın efsane birlikleri Akıncılar’dan geliyor ismi. Bölgeyi Türkler topraklarına katan 40 savaşçıdan geliyor Kırklareli adı. Ele geçiren 40 savaşçı hayatları pahasına şehri kazanınca, isimleri topraklara verilmiş.
 

Kayseri
 

Kayseri<br />
&nbsp;
Kayseri isminin oldukça ilginç bir özelliği var. Bu kent Roma İmparatorluğunun eline geçince İmparator Tibetius bu kenti îmâr etti. Üvey babası ve selefi Augustus’un hâtırasına Lâtince “imparator şehri” mânâsına gelen “Caesarea” dendi. Zamanla “Kaysera” olarak anıldı. Türkler bu şehri fethedince “Kayseri” ismi ile anılmıştır. Araplar “Kaysariye” şeklinde kullanmışlardır.
 

Rize
 

Rize<br />
&nbsp;
Antik çağlara kadar uzanan bir isme sahip Rize. Rhizus olarak anılan Rize adının Yunanca "riza"dan geldiği sanılmakta olup anlamı "Dağ Eteği"'dir.
 

Çorum
 

&Ccedil;orum<br />
&nbsp;
Aslında basit bir ismi vardır Çorum’un. Türkler Anadolu’ya geldiğinde “Çoğurum” dedikleri bölgeye bir süre sonra Çorum demeye başladılar. Rumların yaşadığı yer anlamında.
 

Kocaeli
 

Kocaeli<br />
&nbsp;
Nicomedia, Osmanlı Egemenliği’ne geçmesinin ardından (1337) önce “İznikmid”, daha sonra ise “İzmid” ismini aldı. Cumhuriyet döneminde ise Kocaeli olarak anılmaya başlandı. Türk ordusunun komutanı Akça Koca idi. Bu komutana duyulan sevgi ve hürmetin bir ifâdesi olarak “Koca ili” denmiştir. Zamanla bu ad “Kocaeli” şekline dönüşmüştür.
 selcuk.bulut@milliyet.com.tr

 
Bu makaleye ifade bırak