Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Ejderha Görmek

Rüyada ejderha görmek devlet reisini veya bü­yük bir yangın görmeye işaret eder. İki üç başlı ejderha şiddet ve heybete, hastanın ejderha görmesi öleceğine işarettir. Yedi başlı bir ejderha görmek gayet kuvvetli bir düşmana yorumlanır.Rüyada ejderha görmek, zafere işarettir. Rüyada ej­derha gören kimse, düşmanlarına karşı galip (üstün) gele­ceğine işarettir. Rüyada ejderha görmek, düşmanı alt et­mek ile yorumlanır.Hasta olan bir kimsenin rüyasında ejderha görmesi, kendi ölümüne işarettir, yorumu yapılır.Bir kimsenin rüyada yedi başlı bir ejderha görmesi, fitne ve fesada, çıkacak dedikoduya işaret olarak yorumlanır.Uykusunda (rüyada) kişinin iki ve üç başlı ejderha görmesi, kudretli ve güçlü olmaya işaret olarak yorumlanır. Birkaç başlı ejderha, kötülük ve zararda aşırı giden yöneticiye işâret eder.Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve şiddet ehliyöneticiye işârettir. Veya yakıcı ateşe işâret eder.Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, ömrünün uzun olacağına veya eline mülk ve saltanat geçeceğine işâret eder.Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi, dev­let büyüğü veya âmiri tarafından dünyevi azaba uğrayacağına yahut Allah (c.c.) tarafın­dan uhrevi azaba uğrayacağına işârettir.Ejderha olduğunu yahut ona bindiğini görmek, ehil olanlar için yöneticiliğe, sultan tarafından gelecek dünyalığa yahut uzun ömre işârettir.Ejderhanın etini yediğini görmek, bir mala sahip olmaya işârettir.Kadının rüyada ejderha doğurduğunu gör­mesi, sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya etirmesine işârettir. Rüyayı gören kadın takva ehli ise; şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu ol­masına işarettir.Zararsız bir ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şey verdiğini yahut kendisiyle konuştuğunu görmek, o kimse için meydana gelecek hayra işârettir.Ejderhanın adam olduğunu görmek, ordu­dan bir askeri; ejderhanın kadın olduğunu oörmek, kadın askerden bir askere işârettir.Ejderha, bazen düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düş­mana işâret eder.Bir ejderhaya sahip olduğunu görmek, akılsız bir kimseye zafer bulmaya işâret eder.

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet