Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Haber Vermek

Kişinin rüyada gizli kalması gereken herhan­gi bir şeyi açığa (ortaya) çıkarmak maksadıyla haber verdi­ğini görmesi, malını, parasını, israf edeceğine ve kendisi­nin sorumlu olduğu emaneti veya emanetleri ehil (layık) olmayan kişiye veya kişilere vermek gafletinde (yanlışlığın­da) bulunacağına ve dolayısıyla pişmanlığa işaret eder.Rüyada iyi bir haber aldığını görmek, aşk ve muhabbete işâret eder.Rüyada iyi bir haber veren kişiyi görmek, o kişi tarafından korunmaya işâret eder.Rüyada kendisine bir haber verildiğini gör­mek, sevineceği bir haber alacağına işâret eder.Rüyada bir ölü veya bir çocuk tarafından, kendisine haber verildiğini görmek, verilen haberin aynen çıkmasına işâret eder.Rüyada gizli bir şeyi haber vermek, ihane­te, ilim ve hikmeti ehil olmayanlara vermeye işârettir.Rüyada kötü bir şeyi haber vermek, ikaz ve uyarıya işâret eder.Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini görmesi, malını israf et­meye işâret eder.Rüyada Allah'ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi, Allah Teâlâ^ya şükret- meye ve verdiği nîmete hamd etmeye işârettir.Rüyada hayırlı bir şeyden haber almak ya­hut vermek, müjde ve sevince işâret eder.

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet