Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Nebi Görmek

Rüyada Nebi (peygamber) (S.A.V.) görmek, hayra ve iyiliğe ve hayırla müjdeleneceğinize işaretle tabir olunur. Nebi, Peygamber (A.S.) demektir. Peygambere Arapçada Nebi, Resul denir. Türkçemizde “elçi" demektir. Farsçada Peygamber denir. Farisi bir kelime olan peygam­ber kelimesi Türkçemizde daha çok kullanılmaktadır.Rüyasında bir kimse, Allah'ın peygamberlerinden (Nebile­rinden) birini sevinçli ve güler yüzlü, neşeli bir durumda görse, rüyayı gören kimsenin bu rüyası onun (rüyayı göre­nin) zafere ereceğine ve hayatında başarılara koşacağına işaret ile, din ve dünya işlerinde iyiliklerle karşılaşacağına işaret olarak tabir olunur.Bir kimse rüyasında bir Nebiyi (peygamberi) ihtiyar (yaşlı) olarak görse, bu rüyası, kendisinin rahat ve korkusuz (em­niyet içinde) bir hayat yaşayacağına işaretle tabir olunur.Rüyasında Nebiye (S.A.V.) bir şey veya bir şeyler verdiğini görse, bu onun (rüyayı gören kimsenin) bolluğa, berekete, mutluluğa veya hasta ise, şifaya kavuşacağına işarettir.Rüyasında bir Nebi'yi (A.S.) hiddetli, güler yüzlü değil hid­detli bir halde görse, bu rüyası, onun zarar göreceğine ve­ya günah işleyeceğine veya hasta olacağına işaret olmakla beraber sonunda yine sevince döneceğine, sevinçli bir ha­ber alacağına işarettir, şeklinde tabir olunur.Bir kimse, rüyasında Nebi (Aleyhisselamı) dargın görse, bu rüyası, rüyayı gören kimsenin üzüntü, keder ve sıkıntıya düşeceğine işaretle tabir olunur.Rüyada nebilerden herhangi birini görmek, babaya, hocaya, âlim bir zâta işâret eder.Rüyada peygamberlerin arkasında namaz kılmak, peygamberin verdiği bir şeyi yemek, peygamberden bir şey öğrenmek veya bir haber almak, peygambere tabi olmaya ve yolunda gitmeye işârettir.Bazen de Peygamber görmek, hikmet ve feyze, cennet ehlinden olmaya işâret eder.Peygamberlerden birini görmek, rahmet ve nîmete, hürmet ve itibara, devlet ve saâdete, muvaffakiyet ve zafer bulmaya, öncü ve liderliğe, dinde kuvvete, dünya ve âhirette esenlik ve hayra da işâret eder.Gerekyaşıyor gerekse vefat ettiği halde bir peygamberi ziyaret ettiğini görmek, sâlih kimseler için ziyade takvaya; fâsık ve günahkâr ¡çın bereket ve hayra, af ve bağışlanmaya ¡şâret eder.Rüyada kendisini peygamber olarak görmek, musibetlere tahammül etmeye, işlerinin sonunun iyi olmasına yahut şehit olarak ölmece işâret eder.Rüyada fakir, düşkün, işsiz, miskin bir kimsenin nebilerden birini görmesi, nîmete ermeye, işlerinin açılmasına, sıkıntı ve fakirlikten kurtulmaya delâlet eder.Peygamberlerden birinin kendisini dövdüğünü gören kimse, sâlih biri ise âhirette maksat ve arzularına kavuşmasına işâret eder.Rüyada peygamberin devrinde yaşadığını gören kimse, şeref ve nîmete erişir.Peygamberin kendisine bir şey verdiğini görmek, büyük hayır ve insanlara işâret eder.Bir kimsenin Nebilerden birisi ile konuştuğunu görmesi, izzet, şeref ve insanlar arasında şöhrete kavuşmaya delâlet eder.nbsp;

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet