Geri Dön
UzmanparaBDDK'dan bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik taslağı

BDDK'dan bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı.

BDDK'dan bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik taslağı

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da atıfta bulunan yönetmelik taslağı, Bankacılık Kanunu'nun sırların saklanmasıyla ilgili 73. maddesi kapsamında sır saklama yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün istisnalarına ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getiriyor.

Bankacılık Kanunu, bankalar veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, görevden ayrıldıktan sonra dahi söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamakla yükümlü tutuyor. Bir gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak.

Yönetmelik taslağı, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içerecek ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde usul ve esasları tanımlıyor.

Bu kapsamda bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. Komite, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olacak.

Bilgi Paylaşım Komitesi'nin görev tanımları ile çalışma esasları bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanacak.