Geri Dön
UzmanparaFed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu ABD'de ekonomik faaliyetlerin ekim ayının ikinci yarısından kasım ortasına kadarki dönemde genel olarak yavaşladığına, ekonomik ivmenin yılın sonuna doğru azalmakta olduğuna işaret etti.

Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

17 Kasım'a kadar Fed'in 12 bölgesinde iş dünyası temsilcileriyle yapılan anketle hazırlanan Bej Kitap'ta, "Ekonomik faaliyetler bir önceki rapordan bu yana yavaşladı. Dört bölge ılımlı bir büyüme bildirdi, iki bölge koşulların yatay ya da hafif düşüş gösterdiğini belirtti ve altı bölge faaliyetlerde hafif düşüşler kaydetti. Önümüzdeki altı ile on iki ay için ekonomik görünüm raporlama dönemi boyunca azaldı" denildi.

Haberin Devamı

Rapor'da şu ifadelere yer verildi:

"Genel olarak ekonomik faaliyetler bir önceki rapordan bu yana yavaşladı. Dört bölge mütevazı bir büyüme bildirirken, iki bölge koşulların yatay veya hafif düşüş gösterdi, altı bölge ise faaliyetlerde hafif düşüşler olduğunu belirtti.

Otomobil de dahil olmak üzere perakende satışlar karışık seyretmiş, tüketicilerin fiyatlara daha fazla hassasiyet göstermesi nedeniyle mobilya ve beyaz eşya gibi ihtiyari ürünler ile dayanıklı malların satışları ortalama olarak gerilemiştir. Seyahat ve turizm faaliyetleri genel olarak sağlıklı seyretmiştir. Ulaştırma hizmetlerine yönelik talep zayıf seyretmiştir.

İmalat faaliyetleri karışık seyretmiş ve imalatçıların görünümleri zayıflamıştır.

Haberin Devamı

Başta gayrimenkul kredileri olmak üzere işletme kredilerine olan talep bir miktar azalmıştır. Tüketici kredileri oldukça sağlıklı kalmaya devam etti, ancak bazı bankalar tüketici temerrütlerinde hafif bir artış kaydetti.

Çiftçiler satış fiyatlarının yükseldiğini bildirirken, tarımsal gelirler istikrarlı veya hafif artış gösterdi, rekolte ise karışık seyretti.

Ticari gayrimenkul faaliyetleri yavaşlamaya devam etti. Ofis segmenti zayıf kalmaya devam etti ve çok aileli faaliyetler yumuşadı. Bazı Bölgeler konut satışlarında hafif bir düşüş ve mevcut ev stoklarında artış kaydetmiştir. Önümüzdeki altı ila on iki ay için ekonomik görünüm rapor döneminde azalmıştır.

İŞ GÜCÜ PİYASALARI

Çoğu bölge genel istihdamda yatay ya da mütevazı artışlar bildirirken iş gücüne olan talep azalmaya devam etmiştir. İstihdam Bölgelerin çoğunluğu daha fazla başvuru olduğunu bildirmiş ve birçoğu da elde tutma oranının arttığını belirtmiştir.

İşten çıkarma veya yıpratma yoluyla personel sayısında azalmalar rapor edilmiş ve bazı işverenler düşük seviyedeki personellerini işten çıkarma konusunda kendilerini rahat hissetmişlerdir.  Bununla birlikte bazı bölgeler iş gücü piyasalarının sıkışık olduğunu ve vasıflı işçi arzının yetersiz olduğunu belirtmeye devam etmiştir.

Ücret artışı çoğu bölgede mütevazı ve ılımlı düzeyde kalırken, birçoğu ücret baskılarının hafiflediğini ve bazıları da başlangıç ücretlerinde düşüşler olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte bazı ücret baskıları devam etmiş ve bazı raporlarda yüksek performans gösterenleri ve uzmanlaşmış becerilere sahip çalışanları cezbetmekte ve elde tutmakta devam eden zorluklar.

Haberin Devamı

FİYATLAR

Fiyatlar yüksek kalmaya devam etse de bölgeler genelinde fiyat artışları büyük ölçüde ılımlı seyretmiştir. Navlun ve nakliye maliyetleri birçok bölge için azalırken, çeşitli gıda ürünlerinin maliyeti artmıştır. Bazıları çelik ve kereste gibi inşaat girdilerinin maliyetlerinin sabitlendiğini ve hatta düştüğünü belirtmiştir.

Bölgeler genelinde artan kamu hizmetleri ve sigorta maliyetleri dikkat çekiciydi. Fiyatlandırma gücü değişkenlik göstermiş, hizmet sağlayıcıları artışları üreticilere göre daha kolay yansıtabilmiştir. İki bölge, artan borçlanma maliyetini işlerin büyümesine engel olarak göstermiştir. Çoğu İlçe ılımlı fiyat artışları bekliyor gelecek yıl da devam edecek."