Geri Dön
UzmanparaKısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku kasım sonu itibarıyla yıllık %15,3 arttı.

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2022 yıl sonuna göre %15,3 oranında artışla 171,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8 oranında artarak 67,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 7,9 oranında artarak 58,3 milyar ABD doları oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %24,6 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %8,0 oranında azalarak 19,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %13,5 oranında artışla 19,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %13,9 oranında artışla 15,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Haberin Devamı

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %6,0 oranında artarak 51,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %15,8 oranında artarak 33,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %5,4 oranında artarak 92,2 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %27,3 oranında artarak 94,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,9 oranında artarak 75,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Kasım sonu itibarıyla 1.477 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 395 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2023 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,0’ı ABD doları, %23,5’i Euro, %10,0’ı TL ve %16,5’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2023 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,2, Merkez Bankası’nın %20,4, özel sektörün ise %59,4 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."