Geri Dön
UzmanparaTasarruf finansman sektörüne güven sağlandı

Tasarruf finansman sektörüne güven sağlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine yönelik son dönemde attığı adımlarla hem vatandaşların faizsiz ev ve taşıt edinmesinde hak ve menfaatlerinin zarar görmemesini hem de sektörün güçlü temeller üzerine inşa edilmesini sağladı.

Tasarruf finansman sektörüne güven sağlandı

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması için son 4 ayda önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, 7 Mart 2021'de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paraların amacı dışında kullanılamayacağı ve haczedilemeyeceği, şirketlerin, faizsiz esaslara göre faaliyet göstereceği güvence altına alındı.

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak belirlendi. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olurken, bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarrufun geri ödeneceği yasal olarak kayıt altına girdi.

Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişilerin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması da önemli bir madde olarak kanunda yerini aldı.

Öte yandan, kendisine devredilmiş para, para yerine geçen evrak, senet veya diğer malları, kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarının 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmin etmesi de sektöre güven tesisi noktasında önemli oldu.

Tasarruf finansman sektöründe atılan adımlar

Kanun çıktıktan sonra vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi için son 4 ayda önemli adımlar hayata geçirildi. 12 Mart 2021'de tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 7 Nisan'a kadar gerekli bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere BDDK’ya başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık iki hafta sonra 25 Mart'ta kanun kapsamında tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

Mart sonunda tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetim kapsamına alınması sürecine dair kamuoyundaki sorulara yönelik kapsamlı bir soru-cevap rehberi BDDK resmi internet sitesinde yayınlandı.

7 Nisan'da Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK, risk odaklı proaktif gözetim ve denetimi esas alan yaklaşımıyla hızla aksiyon alarak vatandaşın hak ve menfaatlerinin zarar görmemesine yönelik önemli adım attı.

6 şirketin intibak süreci devam ediyor

Geçen hafta BDDK, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi için 21 şirketin intibak başvurusunun reddi ve tasfiyesine karar verdi.

BDDK, ayrıca intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verdiğini duyurdu. Böylece 6 şirket için intibak süreci devam ederken toplam 29 şirket için tasfiye süreci başladı.

Edinilen bilgiye göre, tasarruf finansman sektöründe 400 bine yakın müşteri bulunuyor. Tasfiye süreci başlayan firmaların, sektördeki müşterilerin yüzde 10'una sahip olduğu değerlendiriliyor.

Tasfiyesi başlayan firmaların faaliyet süresi ortalama 1 yıl

Tasfiye süreci başlayan firmaların faaliyet süresi ortalama 1 yıl olurken, kanun sonrası BDDK sadece 4 ayda denetim ve gözetim ve yasal süreçleri tamamlayarak tasfiye kararlarını ilan etti.

BDDK'nın, tasarruf finansman şirketlerine yönelik son dönemde attığı adımlarla hem vatandaşların faizsiz ev ve taşıt edinmesinde hak ve menfaatlerinin zarar görmemesini hem de sektörün güçlü temeller üzerine inşa edilmesini sağladı.