Geri Dön
Uzmanpara Türkiye, 2023 yılında yüzde 4.5 büyüdü

Türkiye, 2023 yılında yüzde 4.5 büyüdü

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

Türkiye, 2023 yılında yüzde 4.5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,5 arttı.

Haberin Devamı

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre %75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2023 YILINDA 307 BİN 952 TL OLDU

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2023 YILINDA %9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %9, inşaat %7,8, hizmetler %6,4, diğer hizmet faaliyetleri %4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,8 arttı. Tarım sektörü ise %0,2 azaldı.

Haberin Devamı

GSYH 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %4 ARTTI

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 arttı.

GSYH 2023 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 8 TRİLYON 431 MİLYAR 375 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILINDA %12,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

Haberin Devamı

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %9,3 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2023 YILINDA %2,7 AZALIRKEN İTHALATI %11,7 ARTTI

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı %2,7 azalırken ithalatı %11,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,2, ithalatı ise %2,7 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2023 YILINDA %116 ARTTI

İş gücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre %116 artarken, net işletme artığı/karma gelir %49,2 arttı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise iş gücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %107,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %55 arttı.

Haberin Devamı

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI 2023 YILINDA %32,8 OLDU

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %26,3 iken bu oran 2023 yılında %32,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,7 iken %46,3 oldu.