Geri Dön
UzmanparaVergide e-belge uygulamaları genişleyecek

Vergide e-belge uygulamaları genişleyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve bilet gibi çok sayıda evrakın elektronik olarak düzenlenmesine ilişkin dijital dönüşüm sürecinde son aşamaya geçiyor.

Vergide e-belge uygulamaları genişleyecek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Başkanlık, 2019 yılında yaptığı düzenlemeyle 2020 yılı ve sonrası dönemde, mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı. Bazı mükellefler de brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapıyor.

Bu kapsamda, kağıtla verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunluluğu uygulamaya alındı. 

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla e-fatura uygulamasına başlayan firmaların, 1 Ocak 2021'den itibaren e-defter uygulamasına geçmesi zorunlu olacak.

Otobüs firmalarında e-bilet dönemi

Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden (D1) yetki belgeli işletmeler de yarından itibaren e-bilet uygulamasına geçmek zorunda olacak. 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar ise faaliyete başladığı ayı izleyen 4'üncü ayın başından itibaren kapsama dahil olacak.

Otobüs firmalarının, 1 Ocak 2021'den itibaren düzenleyecekleri biletleri ve yolcu listelerini uygulama kapsamında, e-bilet ve e-bilet yolcu listesi olarak düzenlemesi gerekecek. Bu mükelleflerin, e-fatura uygulamasına da dahil olması ve e-bilet uygulamasına geçmek için gereken başvuruyu yapmış olması gerekiyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) geçen yıl bayilik lisansı dahil, lisans alan mükellefler, komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler e-fatura uygulaması kapsamına geçmişti. EPDK'den lisans alan mükellefler, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişi de e-irsaliye vermeye başlamıştı.

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri de 1 Temmuz 2020'den itibaren e-bilet uygulamasına başlamıştı.

Bu çalışmalarla e-belge kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine yükselmesi bekleniyor. Belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla anlık izleme yapılarak, sahte veya yanıltıcı belge kullanımında azalış gerçekleşeceği tahmin ediliyor.