Geri Dön
UzmanparaYatırım iklimi yatırımcıya göre şekillenecek

Yatırım iklimi yatırımcıya göre şekillenecek

Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politika ve destek mekanizmaları, yatırımcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilecek.

Yatırım iklimi yatırımcıya göre şekillenecek

AA muhabirinin 2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nden yaptığı derlemeye göre, bu kapsamda, Türkiye'deki mevcut yatırımcılarla düzenli aralıklarla "yatırım ortamı değerlendirme anketleri" gerçekleştirilecek ve anket çıktıları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuruluna sunularak yatırım ortamının iyileştirilmesi için değerlendirmeye alınacak.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak, öngörülebilirliği ve şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat çalışması yürütülecek.

Mevzuat öngörülebilirliğinin artırılması amacıyla belirli kriterlere haiz mevzuat değişikliklerinin e-Devlet entegrasyonu ile bir internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulması ve mümkün olan hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş süreci öngörülmesi sağlanacak.

Türkiye'de yerleşik uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımı artırılacak.

Kamu idareleri ile yatırımcılar arasında oluşabilecek yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak "Yatırım Ombudsmanlığı" sistemi oluşturulacak.

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri oluşturulacak, ticari, fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

"Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi hayata geçirilecek"

Kalkınma ajansları tarafından yönetilen devlet desteklerinin tek bir platformda sunulduğu, yatırım teşvik unsurlarının analiz edildiği, teşviklerin getirisinin hesaplanabildiği ve yatırımcıların sorularının cevaplandığı "www.yatirimadestek.gov.tr" platformu İngilizce olarak hizmete açılacak.

Vergiye gönüllü uyumun ve iş yapma kolaylığının artırılmasına yönelik olarak vergi beyannameleri gözden geçirilecek ve mükelleflerin ve meslek mensuplarının görüşleri doğrultusunda sadeleştirilecek.

Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlamak amacıyla, kapsamlı analize imkan veren, bütüncül ve kaliteli veri sağlayan "Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi" hayata geçirilecek. Sistemin verimliliğinin artırılması amacıyla destek uygulamaları ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak etki değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak geliştirilecek.

Girişimcilerin hızlı ve güvenli bir şekilde ticari hayata başlamalarını sağlamak için şirket kuruluş ve lisanslandırma işlemlerinin tek dijital noktadan yapılmasını sağlayacak "Tek Temas Noktası" kurulacak.

Fikri mülkiyete ilişkin ticari sırların daha etkin korunmasına yönelik ilgili mevzuat gözden geçirilecek, fikri mülkiyet mevzuatı geliştirilecek ve uygulama güçlendirilecek. 

Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinde bulunan sanayi ve teknoloji şirketlerine, uygun koşullarda ve uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması için girişim sermayesi fonları ve kitle fonlaması platformları gibi sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde faydalanılacak.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler