Geri Dön

ALLAH’TAN DÜŞMEDiM

Zeynep Erdoğan’ın 2015 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu tanıttığı defilenin sürpriz ismi Atiye oldu.

İlk defa podyumda boy gösteren Atiye, “Allah’tan düşmedim” dedi.

iLK PODYUM HEYECANI

Zey­nep Er­do­ğan, ‘G­lit­te­r’ is­mi­ni ver­di­ği ye­ni ko­lek­si­yo­nu­nu Mer­ce­des-Benz Fas­hi­on We­ek kap­sa­mın­da sun­du. Uzak­do­ğu ile 70’lerin dis­ko tarz­la­rı­nı bir­leş­ti­re­n Er­do­ğa­n’­ın, mo­da­se­ver­le­re sür­pri­zi genç şar­kı­cı Ati­ye ol­du. İlk de­fa pod­yu­ma çı­kan Ati­ye, de­fi­le son­ra­sı “He­ye­can­lıy­dım ama her­ şey gü­zel geç­ti­” di­ye ko­nuş­tu.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Mart 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet