Geri Dön

Çift başlı kurt nedir, ne anlama geliyor? Destan dizisi çift başlı kurt efsanesi hakkında...

Destan dizisi ile gündeme gelen çift başlı kurt, izleyenin dikkatini çekiyor. Türk kültüründe kurt figürünün önemli bir yer kapladığı biliniyor. Ancak 'çift başlı kurt nedir, ne anlama geliyor? sorularına yanıt aranıyor.

Çift başlı kurt nedir, ne anlama geliyor? Destan dizisi çift başlı kurt efsanesi hakkında...

Çift başlı kurt, TV ekranlarında yerini aldı. Türk mitolojisinde kurt, yiğitlik, büyüklük anlamlarına geliyor. Eski Türklerde gökbörü gök kurt gibi tabirler kullanılırdı. Oğuz Kağan destanında da geniş yer tutan kurt sembolü anlamı araştırılıyor. İşte, çift başlı kurt efsanesi...

ÇİFT BAŞLI KURT NEDİR?

Türk mitolojisinda kurt figürü oldukça yaygındır. Destan dizisinde ise kurt, çift başlı kurt olarak karşımıza çıkıyor. TV'de kurt sembolü, çift başlı kurt olarak anlatılmış.

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Boskord ve pusgurt olarak da söylenir. Bozkaskır, çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar börteçine (börteşına, börtöşono) derler. Gökkurt veya “gökbörü / kökbörü” tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır.

Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak sembolüdür. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlardı. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilirdi. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Bozkurda “Gök Oğlu” da denir. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı bilinir.

Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni ise Türklerin bir bozkurdun soyundan geldiklerine inanmaları olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk parası üzerine bozkurt resimleri basılmıştır.

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendiYeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.
Cadde Yazarları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber