Geri Dön

MAHREMiNiZi KOCANIZA AÇIN

Son dönemde yaptığı çıkışlarla meslektaşlarını karşısına alan Niran Ünsal’ın bu kez hedefi Hande Yener ile Demet Akalın oldu...

MAHREMiNiZi KOCANIZA AÇIN

MÜSTEHCEN içerikli video klipleri RTÜK’e şikayet eden şarkıcı Niran Ünsal çıkışlarına devam ediyor. Şarkıcı, “Kliplerimde pornografi yok, estetik var” diyen Hande Yener ile Twitter’da 4 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Demet Akalın’a ağır konuştu:
Hande’nin ‘Hipnoz’ klibinde pornonun tillahı var. Çoğunda çıplak vaziyette yatak sahnesi var. Türkiye’de 1.5 milyon Twitter kullanıcısı var. Nasıl oluyor da Demet’in 4 milyon takipçisi oluyor. Samimi olsaydı, “4 milyon takipçi satın aldım” derdi.
Nerenizi göstermek istiyorsanız, yatak odanızda kocanıza açın. Namahreme oranızı buranızı açmayın. Teşhircilik bu ülkede had safhada.

www.milliyet.com.tr/Milliyet-Tv/nevidyo/video-izle/Niran-Unsal-dan-gundem-yaratacak-aciklama-kNepNL57ckWG.html

“HANDE’NiN KLiBiNDE PORNONUN TiLLAHI VAR”

* Erotik bulduğu klipleri RTÜK’e şikayet eden Ni­ran Ün­sal, “Be­nim klip­le­rim­de ero­tik sah­ne­ler yok” di­yen Hande Ye­ne­r’­e şun­la­rı söy­le­di: “Yo­uTu­be eli­ni­zin al­tın­da, ‘Hip­no­z’u iz­le­yin. O klip­te por­no­nun til­la­hı var.”
* Ün­sal, “T­wit­te­r’­da 4 mil­yon ta­kip­çim var” di­yen De­met Aka­lı­n’­ı da eleş­tir­di: “1.5 mil­yon Türk Twit­ter kul­la­nı­cı­sı var; na­sıl olu­yor da 4 mil­yon ta­kip­çi­si olu­yor?
Aka­lı­n’­ın ‘İ­la­hi Ade­le­t’ di­ye bir şar­kı­sı var. ‘İ­la­hi ada­le­t’, Al­la­h’­ın ada­le­ti de­mek! O kli­pte Al­lah aş­kı­nı an­la­tan bir şey yok?”
* Tür­ki­ye­’de ‘Seks sat­tı­rı­r’ di­ye bir al­gı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ün­sal, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Gös­ter­mek is­tediğiniz yerinizi, ya­tak oda­nız­da ko­ca­nı­za açın, na­mah­re­me ora­nı­zı bu­ra­nı­zı aç­ma­yın. Teş­hir­ci­lik had saf­ha­da.”

Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet