Abant, şehrin kalabalığından sıkılanlar için iyi bir alternatif. Göl civarında yürüyüşler yapıp, doğal ürünler tüketebileceğiniz mekânlarda inanılmaz lezzetler tadabilirsiniz...

Nice şehirler biliyorum, her birinin özellikleri farklı, kendine özgü güzellikleri var. Ama not defterlerinin tozlu sayfalarında unutulmaya mahkûm, kupkuru tarih, coğrafya bilgilerinden ibaret. Öyle yerler var ki, sürekli çağrışımlarla yerlerini belleğinizde her daim canlı tutmayı başarır. İşte bunun en iyi örneği Abant’tır.
Abant çaredir, bozkır ortasındaki Ankara’da bulunan insanlar için ve de İstanbul’un kalabalığının hırpaladığı canlara nefes vermek yani teneffüs yaptırmak için.
Kışın karlarla kaplı ormanları, buz tutmuş gölü, yazın serinliği, ilkbaharda uyanışı, sonbaharda göldeki nilüferleri, sarıya dönüşmüş kendini bırakan yaprakları ve her tarafı kaplayan bedava protein kaynağı Kanlıca mantarları ile.

GÖL İYİ KORUNUYOR
Abant’ın dokusu hiçbir zaman bozulmuyor, çok iyi koruma altında, pırıl pırıl her taraf. Ama akü ile çalışan bir iki küçük tekne canlılık katar. Göldeki nilüferler, alabalıklar, yörede tingo olarak anılan Hollanda sazanları renk katıyor. Tingolar o kadar büyümüşler ki, adeta gövde gösterisi yapıyorlar. Füze çevikliğiyle ördeklerin ağzındaki ekmekleri bile alıyorlar.
Abant’ın benekli alabalığı endemiktir. Eğer denk gelirse damaklarınız tavan yapar. Tatlı su balıklarını en lezzetli deniz balıklarıyla bile mukayeseye başlarsınız. Kırmızı benekli alabalık başka hiçbir yerde yetişene benzemez.

KANLICA MANTARI...
Abant yaz-kış sürekli kalabalık, iyi turist çekiyor. Bu mevsimde her yer Kanlıca mantarı ile dolu. Bedava protein kaynağı bu lezzet deposu fırında pişirilebiliyor, sotesi yapılıyor, deniz mahsullerine de pek yakışıyor.
Gölün civarında yürüyüş yapıp, oksijen depoladıktan sonra uzun uzun oturup doğal ürünler tüketebileceğiniz güzel mekânlarda inanılmaz manzara eşliğinde vakit geçirmek için hem İstanbullular hem de Ankaralılar her fırsatta Abant’ın keyfini çıkarıyor. Arap ülkelerinden gelen pek çok turist de keşfetmiş burayı. Abant artık dünya ligine oynuyor.

GÖL GAZİNOSU KLASİKLEŞTİ
Abant’ın Büyük Abant Oteli, Abant Palace Hotel, Abant Köşk Oteli gibi kaliteli otelleri var. Ayrıca 30 yıldır çizgisini sürekli yukarıya çeken Göl Gazinosu’nda sadece kendilerini seven insanlara süt veren mandalardan elde edilen kaymaktan tutun, Bolu’nun yeşil meralarında otlanmış kuzu etine kadar her şeyin en lezzetlisi mevcut. Sucuklarını bile kendileri yaptırıyor. Hayrettin Harbacı ve Nuri Ayhan bu işletmenin sahipleri ve Türkiye’de de uzun yıllar güzel ortaklıklar yapılıp sürdürülebilir işlerde çok iyi sonuçlar verebiliyor dedirtircesine başarı sağlamışlar.
Kışın şömine keyfi, yazın göl manzaralı bahçede yöreye özgü nefis yemekleri ve yaratıcı Türk mutfağını deneme şansını yakalıyorsunuz.

YOLU OLMAYAN YEDİGÖLLER

Cen­ne­te ulaş­mak ve kıy­me­ti­ni bil­me­den ön­ce ce­hen­nem­den mi geç­mek ge­re­kir?
Ye­di­göl­le­r’­e gi­der­ken böy­le bir duy­gu­ya ka­pıl­dım. Do­ğa ha­ri­ka­sı Naz­lı­göl, Saz­lı­göl, İn­ce­göl, Ku­ru­göl, De­rin­göl, Bü­yük­göl ve Se­rin­göl isim­li bu cen­net göl­le­re ulaş­mak için sa­bır­lı ve dik­kat­li yol­cu­luk yap­ma­nız ge­re­ki­yor.
20 yıl ön­ce­ki yo­lun ay­nı­sı... Ba­zı yer­ler­de GSM ope­ra­tör­le­ri ça­lış­mı­yor. Doğ­ru düz­gün yön gös­te­ren lev­ha bi­le yok.
Yedigöller’e 20 km ka­la, Gur­bet Ta­şı Yay­la­sı’n­da kıy­ma­lı ve­ya ıs­pa­nak­lı baz­la­ma ve çay mo­la­sı ve­rir­se­niz yol gö­zü­nüz­de bi­raz­cık aza­lır. Ama bun­ca yol sı­kın­tı­sı­na rağ­men ke­sin­lik­le gö­rül­me­si ge­re­ken bir yer...

KANLICA MANTARLI AHTAPOT

Malzemeler:
* 8 adet Kanlıca mantarı
* 2 adet haşlanmış ahtapot bacağı
* 1 adet domates
* 1 adet soğan
* 1 diş sarımsak
* 1 adet yeşil biber
* 2 dal fesleğen
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* Yeterince karabiber ve tuz

Yapılışı:
Man­tar­la­rı yı­ka­yıp ayık­la­yın.
Pi­yaz doğ­ra­dı­ğı­nız so­ğan ile be­ra­ber zey­tin­ya­ğın­da ka­vu­run, sı­ra­sıy­la in­ce doğ­ran­mış sa­rım­sak, bi­ber ve do­ma­tes ila­ve edin. Bir­kaç da­ki­ka ka­vurun. Doğ­ran­mış ah­ta­pot ba­cak­la­rı­nı da ek­le­yin; tuz, ka­ra­bi­ber ve fes­le­ğen ile lez­zet­len­di­rin.
Afi­yet ol­sun.