Mimarlık Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

31.07.2023 - 02:30 | Son Güncellenme:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanı olan ve 11 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrılan Mimar Teoman Öztürk’ü, ölümünün 29. yılında “Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması ile anmaya devam ediyor.

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimar Teoman Öztürk’ün anısını yaşatmak için düzenlediği Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması’nın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirecek. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2023 olan yarışma ile Teoman Öztürk’ün kentlere, yaşama ve toplumsal mücadeleye olan inancının ve katkılarının geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Yarışma ile kentsel ve mekansal mücadelede sanatın, sanatçının varlığına olan ihtiyacımızın açığa çıkarılması ve kentsel/mekansal yaşam mücadelesinin sanat ile harmanlanması hedefleniyor. Yarışmada ilk üçe giren öyküler kitaplaştırılarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayını olarak yayınlanacak. Yarışmanın seçici kurulu ise, Yazar Serpil Güvenç, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimar ve 25, 33, 34, 35. Dönem TMMOB Başkan Yavuz Önen, akademisyen Funda Şenol ve Mimar Arif Şentek’ten oluşuyor. Yarışmaya dosya halinde en çok iki öykü ile başvurulabiliyor ve bu öykülerin daha önce basılmamış ve ödül almamış olması gerekiyor. Öykünün konusu başta Mimarlar Odası olmak üzere, TMMOB’a bağlı odaların mücadele verdiği mekanlar ve alanlara ilişkin olması bekleniyor. Hangi alanın seçileceği ise yazara bırakılıyor. Türkçe olarak kaleme alınacak olan öykülerin A4 sayfa boyutunda, 1,5 aralıkla, Arial 12 punto ile yazılarak bilgisayarda hazırlanmalı, 5 kopya halinde çıktı alınmalıdır.

Haberin Devamı

www.mimarlarodasiankara.org

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştirmeye çalışan disiplinlerarası çalışmaları teşvik etme, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirme ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırma amacıyla düzenleniyor. Ödüle son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik vb boyutlarıyla kentleri konu edinen ve kentlerin sorunlarına çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmalar ödülün kapsamına giriyor. Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride veriliyor.

Haberin Devamı

kentcalismalari.com 

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Dünya Şehircilik Günü 47. Kolokyumu

“Yeni Yüzyılda Planlama” temasıyla bu yıl 8 Kasım’da Ankara‘da düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü 47. Kolokyumu’na özet gönderimi için son tarih 7 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Kolokyum, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından planlama meslek alanının gündeminde bulunan veya öne çıkan konu başlıklarını tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve bu konularda kamusal bilgi üretmek hedefiyle düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluş dönemlerinde modern şehirlerin kurulması, toplumsal yaşamın yeniden inşası, kentsel ve kırsal alanda kalkınma adımları ve eğitim sistemindeki yenilikler başta olmak üzere başvurulan en etkin araçlardan biri planlama oldu. Erken Cumhuriyet döneminin toplumcu politikalarında özgün yeri olan planlama, zaman içerisinde ülke politikalarında ortaya çıkan paradigma değişiklikleri ile birlikte kamucu ve toplumcu yaklaşımını giderek kaybetti. TMMOB Şehir Plancıları Odası, planlama meslek alanındaki bu olumsuz gidişi tersine çevirmek ve kuruluş felsefesine geri dönmek amacıyla kamusal bilgi üretmek adına Cumhuriyet’in yüzüncü yılına girerken bu seneki kolokyumun temasını “Yeni Yüzyılda Planlama” olarak belirledi. Bu tema altında yürütülecek tartışmaların ülkemizin yeni yüzyılında planlama meslek alanı ile birlikte coğrafyamızın ve toplumumuzun nitelikli, refah üreten, özgürlükçü bir yapıya sahip olmasına katkı sağlaması bekleniyor. Oda, bu çerçevede tüm ilgili kesimleri belirlenen konu başlıklarında sunulacak bildirilerle Dünya Şehircilik Günü 47. Kolokyumu’na destek vermeye davet ediyor.

Haberin Devamı

kentcalismalari.com

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından Ankara Şehircilik Bienali kapsamında düzenlenen Yeni Yaşam Biçimleri ve Kentsel Kamusal Alanın Yaratıcı Kullanımı Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Ekim 2023 olarak belirlendi. Kamusal mekan tarihi açısından kamusal alan, kentin kavrandığı 2000 yıldan fazla geçmişi ile kadim ve gelişmekte olan bir kavram oldu. Günümüzde kamusal alan, yaygın bir bozulma süreci ile karşı karşıya. Yarışmada, “form” (geometri, şekil, büyüklük, yapısal unsurlar), “işlev” (kullanım, faaliyetler, hizmetler), “içerik” (yapılar, mobilyalar, yeşil alanlar, sanatsal unsurlar, etkinlikler ve hizmetler) kavramlaşmasıyla yarışmacılardan kamusal alanda kurgulayacakları yaşamın yine yarışmacılar tarafından yapılan eleştirisine dayanarak insanların daha fazla doyum sağladığı form, işlev ve içeriğin nasıl, ne zaman ve nerede örgütleneceği, çevresi ile ilişkisini nasıl kuracağı üzerine cevaplar üretilmesi bekleniyor. Yarışmacılardan projelerindeki konuya bakış açıları, önerecekleri fikirler, mekansal düzenleme ve çevresiyle olan ilişkilerine yönelik yaklaşımları, mekanı anlama ve yorumlama biçimleri kamusal alan kavramının daha fazla kişi tarafından tartışılması, üzerinde düşünülmesi ve kentsel uygulamalara yön gösterebilen nitelikte yenilikçi ve yaratıcı olmaları bekleniyor. Bu noktada yarışmacılardan toplumun kamusal tartışma ve fikir alışverişi süreçleri, sosyal, kültürel ve siyasi pratikleri içeren ve mekansal olmayan, ilişkisel bir kamusal alan için üretilen fikirlerin kentsel kamusal alanda tasarlanarak hayata geçirecekleri yaratıcı fikir ve tasarımlar bekleniyor. Yarışmacılar istedikleri taktirde, fikir ve önerilerini kendi belirleyecekleri fiziki bir mekan veya hipotetik bir mekanda gösterebilecekler.

Haberin Devamı

yarisma.ilhantekelivakfi.org.tr

Haberin Devamı

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri

Salt, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle hazırlanan “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Şubat 2023 depremleri, gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması konusundaki aciliyeti ortaya koyarken, “afet” olgusunun farklı açılardan incelenmesi ihtiyacını da gündeme getirdi. Deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı amaçlayan sergi, geleceğin kentlerinin tasarım ve planlama prensiplerini yapısal, kurumsal, mekansal ve sosyal perspektifler odağında ele alıyor. Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanına yerleşen sergi, ilgili uzmanları, araştırmacıları, farklı sosyal grupları ve karar mercilerini bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşım sunuyor. Depreme dayanıklı kentlerin planlanmasına yönelik katkı sağlamayı hedefleyen projede, depremlere bağlı mekansal riskler ile bu bağlamda yapıların ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanabileceği irdeleniyor. UK Research and Innovation (UKRI) Global Challenges Research Fund (GCRF) tarafından desteklenen Tomorrow’s Cities (Yarının Şehirleri) projesi kapsamında gerçekleştirilen sergi paralelindeki kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak. Salt Beyoğlu, Açık Sinema’da düzenlenecek paralel etkinliklerden “Geleceğin Kentlerini Birlikte Planlama” paneli 1 Ağustos Salı günü saat 17:00’de; “Afet Risk İletişimi” paneli 15 Ağustos Salı günü saat 17.00’de; “Yarının İstanbul’unda Riski Anlamak” başlıklı çalıştay ise 22 Ağustos Salı günü yine saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

saltonline.org

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Serüveni

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), Altıncı Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında “Türkiye'de Bizans Çalışmalarının Serüveni” başlıklı bir sergi düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde Türkiye’de Bizans çalışmalarının çok kültürlü doğasını ve kurumsallaşma hikayesini inceleyen sergi, arşiv belgelerinden videolara birçok farklı malzemeyi ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Koray Durak küratörlüğünde ve GABAM Projeler Koordinatörü Merve Özkılıç editörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) ziyaret edilebilecek. Kronolojik biçimde ele aldığı farklı temalar üzerinden ilerleyen sergide izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti anlatısında Bizans çalışmalarının kurumsallaşma hikayesini inceleyebiliyor. Kurumsallaşma süreci, öncelikle 1923’ten başlayarak 1990’lara dek üniversitelerde tarih ve sanat tarihi bölümlerinin kurulması üzerinden açıklanıyor. Alan çalışmalarını da içeren bu anlatıya paralel olarak ilerleyen ve mekanı ikiye bölen ayrı bir bölümde ise Rum cemaatinin katkıları ve yabancı kurumlarla yapılan iş birlikleri görülebilir. Serginin ikinci yarısı ise 1990’lardan günümüze gittikçe zenginleşen bilimsel toplantılar, geçmiş sergiler, mimari araştırmalar ve müze çalışmalarına odaklanıyor. Ziyaretçiler bu bölümde paleografi, epigrafi, sicilografi ve sualtı arkeolojisi çalışmaları ile mimari restorasyonları da görme imkanı buluyor. Serginin son bölümü hem eğitim alanına ilgi duyanlara hem de kitap meraklılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu bölümde ortaöğretimde Bizans’a ilişkin müfredat değerlendirilirken konuya ışık tutacak çocuk kitapları da sergileniyor.

gabam.ku.edu.tr

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2023

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından düzenlenen ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2023 Afet Sonrası Nitelikli Barınma Alanları Tasarımına Yönelik Öğrenci Fikir Yarışması, kısa süre önce Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 farklı kentimizi etkileyen depremleri, kentsel ve mekansal dirençlilik çerçevesinde yarışmanın odağı haline getiriyor. Bu kapsamda düzenlenen yarışmada Çanakkale ilinin Merkez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nin kıyı bölgesinde seçilen bir proje alanı için afet esnasında ve sonrasında nitelikli ve yaşanabilir geçici barınma alanlarına dönüştüren ve afetzedelerin barınma gereksinimini karşılamayı amaçlayan mimari tasarımlar üzerine odaklanılıyor. Bu alanda, afet sonrasında afetzedelerin anlık ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan işleve dayalı mekansal çözümler yaratılması bekleniyor. Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve lisansüstü, mimarlık, mühendislik, tasarım ve sanat fakültelerinde okuyan öğrencilerin katılabildiği ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2023 Afet Sonrası Nitelikli Barınma Alanları Tasarımına Yönelik Öğrenci Fikir Yarışması’nın son başvuru tarihi 18 Eylül 2023, proje teslim tarihi ise 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiş.

cedbik.org

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması
Rusya’da Konstrüktivist Mimarlık

El Lisitzki’nin metinlerinden oluşan Rusya’da Konstrüktivist Mimarlık, Arketon Yayınları arasındaki yerini aldı. Aykut Köksal’ın editörlüğü ve Mehmet Kerem Özel’in çevirisiyle yayımlanan kitap, dönemin kaynak niteliğindeki yazı, çizim ve fotoğraflarını içeriyor. Toplamın ana metnini El Lisitzki, 1929’da yazmış; metin 1930’da Viyana’da, Russland. Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion (Rusya. Sovyetler Birliği’nde Mimarlığın Yeniden İnşası) başlığıyla yayımlanmış. Toplamda bu ana metnin yanı sıra, El Lisitzki’nin 1921-1926 yılları arasında kaleme aldığı beş sanat yazısı da bulunuyor. Rus avangardının kaynak metinleri arasında bulunan bu yazılar, süprematist sanattan konstrüktivist mimarlığa geçiş sürecini sergiliyor. Özellikle Proun Odası’nı ele aldığı 1923 tarihli metin bu geçiş noktasını gösteren bir belge. Toplamın ekinde, biri Rusya’dan, diğeri Almanya’dan, dönemin önde gelen iki mimarının, Rusya’nın mimarlık ortamına, özellikle de konstrüktivist mimarlığa bakışını aktaran iki yazısı yer alıyor. Moisei Ginzburg’un yazısı 1928, Bruno Taut’un yazısı ise 1929 tarihli. Kitapta, El Lisitzki, konstrüktivizmin doğuşunu şöyle anlatıyor: “…iki ayrı görüş ortaya çıktı. İlki, ‘dünyayı görme yoluyla, renkler aracılığıyla kavrarız’, ikincisi ise ‘dünyayı dokunma yoluyla, maddeler aracılığıyla kavrarız’ idi. Her ikisi de dünyayı geometrik bir düzen olarak kabul ediyordu. Madde aracılığını öne süren ikinci görüş, nesnelere yalnızca bakmayı değil, aynı zamanda dokunmayı da gerektiriyordu. Tasarımın kurulması, her seferinde varsayılan malzemeye özgü özelliklerden yola çıkıyordu. Bu hareketin öncüsü (Tatlin), malzemeye sezgisel bir sanatsal ustalıkla hükmetmenin, malzemelerin sağladığı temel bilgilerden yola çıkarak nesnelerin kurulabileceği buluşlara yol açacağını ve bunun bilimsel tekniğin rasyonel yöntemlerinden bağımsız olacağını varsayıyordu. Bunu Üçüncü Enternasyonal Anıtı tasarısında kanıtlayabileceğine inanıyordu. Bu çalışmayı herhangi bir özel teknik veya statik bilgi olmadan yapmış ve böylece görüşünün doğruluğunu ispatlamıştı. Bu, ‘teknik’ ile ‘sanatsal’ arasında bir sentez yaratmaya yönelik ilk girişimlerden biridir. Yeni inşa sanatının, hacmi gevşetme ve dış ile için mekânsal olarak iç içe geçmesini yaratma çabası burada ifadesini buluyor. Bu tasarımda, örneğin Horsabad'daki Sargon piramidinde de gördüğümüz, çok eski bir biçim kurulumu yeni bir malzemeyle, yeni bir içeriğe hizmet etmek üzere gerçekten yeniden yaratılmıştı. Bu çalışma ve malzeme ile modellerin dahil olduğu bir dizi başka deney ‘konstrüktivizm’ adlandırmasını doğurdu…”

Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Bitirme Projesi Ödülleri 2023

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri için son teslim tarihi 7 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Mesleğe adım atma aşamasında olan peyzaj mimarlığı bölümü öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin kazandırılması, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile peyzaj mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi, peyzaj mimarlığı disiplini ile ilgili birimlerin yaratıcı peyzaj mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması, ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi, peyzaj mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilecek olan ödüller ülkemizde yer alan peyzaj mimarlığı bölümlerinin planlama ve tasarım stüdyolarında proje hazırlayan lisans öğrencilerinin başvurularına açık. Ödüle, öğrenciler proje derslerinde ürettikleri bitirme projeleriyle katılım yapabilecek.

www.peyzajmimoda.org.tr