Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Fare Görmek Nedir? Rüyada Büyük Beyaz Fare Görmek, Evde Siyah Ölü Fare Görmek, Fare Isırması ve Küçük Fare Yakalamak Anlamı

Rüyada Fare Görmek Nedir? Rüyada Büyük Beyaz Fare Görmek, Evde Siyah Ölü Fare Görmek, Fare Isırması ve Küçük Fare Yakalamak Anlamı isimli rüya tabirini görüntülüyorsunuz. Farklı tabirleri görmek için rüya tabirleri sayfasına gidebilirsiniz.

Rüyada fare görmek, beyaz fare, siyah fare, ölü fare, fare ısırması gibi birçok farklı durum görülebilir. Rüyada fare görmek kimi zaman iyi kimi zaman ise kötü yorumlanır. İşte sizler için hazırladığımız rüyada fare görmek hakkında tüm detaylar...

Rüyada fare görmek genellikle kötüye yorumlanan bir rüyadır. Fakat rüyanın doğru şekilde tabir edilebilmesi için rüyanın nasıl ve ne şekilde görüldüğü önemlidir. Rüyada fare görmek bazı alimler için hırsızlığı ve yolsuzluğu anlatır. Genel olarak da bu rüya pek iyiye yorumlanmaz.

 Rüyada Fare Görmek Nedir?

 Rüyada fare görmek kişiler arasında oldukça yaygın araştırılan bir rüyadır. Rüyada fare görmeyi pek çok kişi olumsuz bir rüya olarak değerlendirir. Çünkü kişiler için kemirgenler hem rahatsız edici hem de zararlı varlıklardır. Rüyada fare gören kimse genellikle hayatında bir hırsızla ya da dolandırıcı ile karşılaşabilir. Bazı rüya alimleri rüyada fare gören kimsenin maddi ve manevi açıdan zor yaşam koşullarına karışacağını da belirtmiştir. Kişinin ruhani olarak zayıflaması ya da psikolojik baskılar altında kalması olarak rüya tabir edilir.

 Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

 Rüyada fare görmek, rüyayı gören kimsenin tanıdığınız birinden zarar görmesine delalet eder. Özellikle rüyayı gören kimsenin yakın çevresinde olan bu kişinin güveni boşa çıkartmasına ve rüya sahibine düşmanlık etmesine yorumlanır. Genellikle rüyada fare görmenin anlamı aile içerisinde bir düşmanın var olmasına ve kişilere kötülük yapmasına yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı aldatıcı insanlarla karşılaşmaya ve dolandırıcılıkla ilgili olaylara maruz kalmaya yorumlamıştır. Kişinin içine düştüğü durumdan kaçamamasına ve olaylardan kendisinin zarar görmesine de rüya yorumlanır.

 Rüyada Fare Görmek Neye İşarettir?

 Rüyada fare görmek aslında rüya sahibi açısından bazı uyarılara da işaret eder. Rüya sahibinin bazı yalanlar ile karşılaşmasına, dost bildiği kişilerin bir anda düşman olmasına delalet eder. Bazı rüya yorumcuları rüyasında fare gören kimsenin psikolojik olarak zayıf ve kırılgan olmasına da dikkat çekmiştir. Bu kişinin yaşadığı olaylardan ötürü çok üzüntü duymasına ve zarar görmesine yorumlanmıştır. Rüyada fare görmek pek olumlu şekilde yorumlanmaz. Özellikle kişinin karşısına çıkan düşmanlara ve kendisine zarar vermek için bekleyen kişilere yorumlanır. Rüyanın neye işaret ettiğini kesin olarak belirlemek için rüyanın nasıl görüldüğü de önemlidir.

 Rüyada Fare Görmek

 Rüyada fare görmek, rüya sahibinin durumuna göre farklı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kimse bir kadınsa haneye ulaşan bir kadın düşmana yorumlanabilir. Genellikle bu kadın düşman rüya sahibinin tanıdığı ve dostluk kurduğu bir kimse olabilir. Ayrıca rüyada fare gören kimsenin malına ve mülküne düşmanlık edecek birileri de hanesinde olabilir. Genellikle bir miras hakkının elinden alınması ya da miras yoluyla gelen paranın düşmanın eline geçmesi olarak rüya tabir edilir.

 Rüyada fare gören kimse bir erkekse iş ile alakalı konularda kişinin düşman edinmesi olarak rüya tabir edilir. Rüya sahibinin yeni kuracağı bir işte ortaklarının mal kaçırması ya da kötülüğünü istemesi genellikle rüyanın ilk yorumudur. Ayrıca kişinin yeni bir işe başlayarak, o iş yerinde düşman edinmesi de rüyanın diğer bir yorumudur.

 Rüyada Fare Öldürmek

 Rüyada fare öldürdüğünü gören kimse duyguları yönünden zarara uğrayabilir. Genellikle rüyada fare öldüren kimse psikolojik açıdan bunalıma girebilir ya da duygusal olarak düşmanlarından zarar görebilir. Rüyada fare öldürmek, kişinin hem arkadaşlık hem ilişki hem de iş yaşamında bazı durumların sona ermesi olarak tabir edilir.

 Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin zararına olarak görse de bazıları hayırlı bir rüya olarak yorumlar. Çünkü rüyada bir fare öldürdüğünü gören kimse düşmanı ile karşılaşır ve düşmanını yener. Genellikle fare rüyada düşman demek olduğu için fare öldürmek de düşmanı yenmek, zararsız şekilde olaylardan kurtulmak anlamına gelir.

 Rüyada Beyaz Fare Görmek

 Rüyada bir kimse beyaz fare görürse, kendisine zarar vermek isteyen düşmanlarından kısa sürede kurtulur. Genellikle bu rüya kişinin zarar görmeden, olaylara karışmadan bir sıkıntıdan kurtulması anlamına gelir. Fare gören bir kimse açısından rüya hayırlıdır. Çünkü rüya sahibine düşmanlık etmek isteyen kişilerin ellerinin boşa çıkmasına ve kişiye zarar verememelerine yorumlanır. Her ne kadar rüya daha hayırlı bir rüya olarak görülse de bekar kişiler için bu rüya pek de iyiye yorumlanmaz. Çünkü bekar kişiler için rüyada beyaz fare görmek kötüye gidecek bir birlikteliğe ve ilişkiye delalet eder.

 Rüyada Büyük Fare Görmek

 Rüyada büyük fare gören kimse düşmanlarından hiç beklemediği bir olay sonucunda zarar görecektir. Özellikle bazı alimler bu rüyayı düşmanın güçlü olmasına ve yenilmemesine de yorumlamıştır. Bazı rüya alimlerinin yorumlarına bakıldığında ise rüyada büyük fare görmek, kişinin başına gelecek daha zorlu bir sıkıntıya tabir edilir. Kişinin bir hırsızlık ya da dolandırıcılıkla suçlanmasına ve çok üzüntü duymasına delalet eder. Rüyasında büyük bir fare gören kimse yakınından bir kimseden zarar görebilir, maddi açıdan kötü hallere düşebilir. Özellikle rüya sahibinin elinde bulunan bir rızkı düşmanları tarafından alınabilir ve kişi maddi zorluklarla karşılaşabilir.

 Rüyada Ölü Fare Görmek

 Rüyada ölü fare görmek, rüya sahibinin çevresinde bulunan dost görünümlü düşmanların dedikodularına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin arkasından yapılan dedikodulara ve iftiralara yorumlanır. Ölü fare bazı rüya alimleri tarafından rüya sahibinin var olan düşmanlarla baş etmesine ve onlara imkan tanımamasına da delalet eder. Kişinin başına gelen kötü olaylardan kendisini kurtarmasına ve zararsız bir şekilde olayların etkilerini atlatmasına yorumlanır. Rüyada ölü fare görmek bazı durumlarda düşmanların zararsız gibi görünüp bir anda ortaya çıkmasına da yorumlanabilir.

 Özellikle kişinin var olan düşmanlarının sonradan farkına varmasına ve onlara engel olamamasına delalet eder. Genel açıdan bakıldığında rüya sahibinin zararına olan bir rüyadır. Rüya alimleri tarafından da pek olumlu bir rüya olarak değerlendirilmez. Genellikle rüya sahibinin çok güçlü ve hain bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kimse bu düşmanını aile içerisinde ya da iş çevresinde bulabilir.

 Rüyada Evde Fare Görmek

 Rüyada evde fare gören kimse eviyle ya da evde bulunan bir yakınıyla ilgili kötü olaylar duyabilir. Aslında bu rüyanın yorumu 2 farklı şekilde yapılmaktadır. İlk olarak rüyayı gören kimse hanesine yeni bir kimseyi getirebilir. Bu yeni kişi bir ortaklık ya da evlilik sonucunda olabilir. Haneye gelen yeni kişi tüm hane halkına zarar verecek olaylar yapar, hanenin kötülüğü için uğraşır. Rüyanın diğer bir yorumu ise kişinin hanesinde bulunan bir kimseden kötü haberler duymasıdır.

 Özellikle sırların saklanması, gizli gizli yapılan olayların ortaya çıkması şeklinde rüya tabir edilir. Haneden birinin haksız kazanç elde etmesi ya da hanenin zararına olacak işlere başvurması da rüyanın diğer bir yorumudur. Genel açıdan bakıldığında rüya pek de hayırlı bir rüya değildir. Bu rüyayı gören kimsenin kendisini ve hanesini koruması gerekir.

 Rüyada Fare Isırması

 Rüyada fare ısırdığını gören kimse düşmanları tarafından bozguna uğratılabilir. Rüyada fare ısırığı bir olay ve konu sonrasında kişinin zarar görmesi anlamına gelir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı karşılıklı hesaplaşma ve kozları paylaşma olarak da tabir etmiştir. Genellikle düşman ile karşı karşıya gelme ve yapılan büyük hesaplaşma sonrasında zarar görme anlamına gelir.

 Rüyada fare tarafından ısırıldığını gören kimse maddi açıdan da bazı zararlara uğrayabilir. Özellikle büyük birikimini bir anda kaybedebilir ya da düşmanlarına elinde bulunan varlıklarını kaptırabilir. Rüyanın dini açıdan yorumu ise rüya sahibinin nefsine yenik düşmesi, zararlı ve haram işlerle uğraşması şeklinde açıklanmıştır. Kişinin kalben kötü niyetli bir kimseye dönüşmesi de rüyanın dini bir yorumudur.

 Rüyada Siyah Fare Görmek

 Rüyada siyah fare gören kimse düşmanları tarafından kısa zamanda zarar görebilir. Rüyada siyah renk hızlı gelişen olaylara ve sonuçlara delalet eder. Bir kimse rüyasında siyah bir fare görürse düşmanlarını çabuk anlar ve olaylardan daha hızlı şekilde etkilenir. Genellikle bu rüyayı gören kimsenin hayatında bir anda başlayacak kötülükler ve düşmanlar anlatılır. Rüya sahibi elini hangi işe atarsa atsın o iş hayırsız olarak sonuçlanır.

 Özellikle yeni bir işe girişecek kimseler düşmanları nedeniyle bu işlerden kötü sonuçlar elde edebilirler. Maddi açıdan da kişi bir anda yokluğa düşebilir. Rüyada siyah fare görmek bazı alimlere göre düşman ile iş birliği anlamına da gelmektedir. Düşmanın başkalarına yaptığı kötülüklere ses çıkartmamak sonucunda o kötülüklerin kişinin kendisine bulaşması olarak rüya tabir edilir.

 Rüyada Fare Yakalamak

 Rüyada fare yakalamak, rüya sahibine yapılan bir kötülüğün ortaya çıkması şeklinde tabir edilir. Bazı rüya alimleri rüyada fare yakalamayı kötü bir kadına yorumlamıştır. Haneye kötü bir kadının gelmesi, bu kadınla beraber hanede kötülüklerin ve düşmanlıkların başlaması rüyanın bir yorumudur. Ayrıca bu rüya bazı alimler tarafından kötü niyetle ya da dolandırıcılıkla bir kadını avlamak anlamında da tabir edilmiştir.

 Genellikle rüyada fare yakalamak rüya sahibi açısından bazı kötülüklerin farkına varmak anlamına gelir. Bu kötülükler haneden birisinin gizli hareket etmesi ya da bir sır saklaması şeklinde olabilir. Saklanan ya da gizli tutulmaya çalışılan bir olay varsa rüya sahibi açısından bu olay ortaya çıkar. Ortaya çıkan olay sonrasında da kişi zor durumlara düşer. Rüya sahibi açısından çok da hayırlı olmayan, içerisinde düşmanlık besleyen bir kimseyi anlatan bir rüyadır.

 Rüyada Fare Avlamak

 Rüyada fare avladığını gören kimse düşmanlarına karşı bir zafer elde edebilir. En azından düşmanları tarafından rüya sahibi bir bozguna uğratılmaz. Genellikle rüyada fare avladığını gören kimse düşmanlarına karşı güç kazanmış olarak tabir edilir. Dini açıdan ise bu rüyanın yorumu kişinin yaptığı kötülüklerin ve haram davranışların farkına varması anlamına gelir.

 Rüya sahibinin hak yolunda ilerlemesi ve zamanında yaptığı kötü işlerden artık elini çekmesi olarak rüya tabir edilir. Rüyada fare avlamak bazı rüya alimleri için düşmanı yenmek ya da bozguna uğratacak bir olaya el atmak anlamında tabir edilmiştir. Rüya genel açıdan rüya sahibine olumlu etkiler yapan bir rüyadır. Kişinin düşmanlarına boyun eğmemesi gerektiğini ve düşmanlarına karşı mücadele içerisinde olması gerektiğini vurgulamaktadır.

 Rüyada Küçük (Yavru) Fare Görmek

 Rüyada küçük ya da yavru bir fare görmek yeni başlayan düşmanlıklara tabir edilir. Kişinin iş ya da arkadaşlık çevresinden yeni edindiği bir düşman olarak rüya yorumlanır. Bu yeni düşman kişinin hayatına bir birliktelik sonucu gelmiştir. Özellikle bir evlilik ya da yeni kurulan bir dostluk sonrasında bu düşman kişinin hayatına girer.

 Bir bekar kadın bu rüyayı görürse kadının yeni tanışacağı bekar bir erkeğe rüya delalet eder. Eğer rüyayı gören kimse bir erkekse genellikle kişinin iş hayatında yeni bir ortaklık ya da iş sonucunda kendisine düşman olan bir kimse yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin düşmanlarından çok fazla zarar görmemesi şeklinde de tabir etmiştir. Genel açıdan bakıldığında diğer rüyalara göre daha olumlu ve hayırlı bir rüyadır. Çünkü rüya sahibi açısından görülen zararın en az olacağı ve düşmanların daha yakından tanınacağı şeklinde bir yorum yapılmaktadır.

 Rüyada Fare Kovalamak

 Rüyada fare kovalamak, düşmanı yenmek ve düşmanın vereceği zararlardan kurtulmak olarak yorumlanır. Kişi açısından en hayırlı rüyalardan birisidir. Çünkü kişinin düşmanları karşısında yenilmemesi olarak tabir edilir. Aksine rüya sahibinin düşmanlarının farkına varması ve kendisine zararı dokunmadan onları hayatından çıkartması şeklinde rüya yorumlanır. Evli olan ve evliliğinde mutsuz olan kişinin evliliği sonlandırması, bir işten ayrılması ya da dostluklarını bitirmesi de rüyanın bir diğer yorumudur.

 Genellikle kişinin hayatına kötü etkide bulunan kimselerin rüya sahibinin hayatında gitmesi rüyanın en genel tanımıdır. Dini açıdan rüyada fare kovalamak ise rüya sahibinin hak yolunda olduğunu ve kötülüklere boyun eğmediğini göstermektedir. Kişinin hayatında hep doğru yolda olması, kötü niyetli kimselerden de uzak durması anlamına gelir.

 Rüyada Lağım Faresi Görmek

 Rüyada lağım faresi görmek, yakın çevrede ya da hanede yer alan özellikle hile ile hareket eden ve kişiler hakkında kötü düşünen bir erkeğe işaret eder. Rüyada lağım faresi gören kimse özellikler bir kadınsa gerçek hayatında hilekar bir erkek ile karşılaşabilir. Bu erkek genellikle haneye girebilen ve hanede etkili olan bir adam olarak tabir edilir. Rüyada lağım faresini kendi evinde gören bir kimse için bu rüyanın tabiri eve girip çıkan özellikle dost görünümlü bir düşman olarak yorumlanır. Lağım faresi bazı rüya alimleri tarafından usta bir hırsıza ya da oldukça sinsi bir düşmana delalet eder.

 Rüyada Fare Yavrusu Görmek

 Rüyada fare yavrusu görmek, rüya sahibinin çekeceği sıkıntıların yeni başlayan sıkıntılar olacağına delalet eder. Özellikle sıkıntıların ve dertlerin rüya sahibini bozguna uğratmamasına ve çok fazla zarar vermemesine yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin edindiği yakın çevresindeki dostlarının bir anda düşmana dönüşmesine de yorumlanır. Fakat bu düşmanın rüya sahibine zarar vermemesine ve çok fazla elem yaratmamasına yorumlanır.

 Dini açıdan rüyada yavru fare görmek, haram lokmaya ve düşmanla yapılan ortaklığa yorumlanır. Dini açıdan bakıldığında rüya sahibi aslında iyi kalpli ve iyi niyetli bir kimsedir. Fakat yakın çevresinden aldığı etki nedeniyle kendisi de kötü davranışlar sergileyebilir. Genel anlamda ise rüya sahibinin bir gaflete düşmesi, kötü niyetli kişilere aracılık etmesi ve yaptıklarından pişmanlık duyması olarak rüya tabir edilir. Evde eğer bir yavru fare görülmüşse, rüya sahibinin haneye yeni katılacak bir kimse ile yaşayacağı sıkıntılar söz konusu olabilir.

 Rüyada Fındık Faresi Görmek

 Rüyada fındık faresi görmek, rüyalar arasında hayırlı sayılan bir rüyadır. Rüyasında fındık faresi gören kimse kötü olarak baktığı tüm olaylardan sevinç ve mutluluk ile ayrılır. Genellikle düşman olarak kabul edilen kişiler bir anda rüya sahibine dost olur, iyiliklerde bulunur. Ayrıca kötü sonuçlanması beklenen olaylar kötü dahi sonuçlansa kişi için en hayırlısı olur.

 Dini açıdan rüyada fındık faresi gören kimse, vicdanen rahat edeceği olaylara aracılık eder. Çevresinde ve hanesinde sayılan ve sevilen bir kimse olarak ilan edilir. Genellikle rüya alimleri bu rüyayı düşmanlıkların bitmesine, hanede yeni dostlukların başlamasına yorumlamıştır. Bununla beraber kişinin sevinç yaşayacağı ve merakla beklediği olayların bir anda haneye ulaşması şeklinde de bir yorum yapılabilir.

Farklı bir rüya yorumuna göre;
Rüyada küçük fare görmek, gizli gizli çalışan ve kü­çük zararlar veren bir düşmana, fare tutmak, öldürmek bir düşma­nınızı yeneceğinize, kır faresi evinize hırsız gireceğine bir çok fare arasında olduğunuzu görmek, gizli düşmanlarınızın çok ve kalaba­lık olduğuna, fare yemek, düşmanınızın malından ufak istifadeler­de bulunacağınıza, farelerin bir şey yediğini görmek, düşman şer­rine uğrayacağınıza işaret eder. Fare rüyasının çeşitli yorumları bulunmaktadır. Rüyada birçok fare görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bol­luğuna işarettir. Zira fareler yiyeceği bol olan yerlerde oy­naşır. Rüyasında kendi evinde farelerin oynayıp cirit attı­ğını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işarettir. Ebu Said'in yorumu Kişinin rüyada dişi bir fare görmesi, yalancı ve ahlaksız (günahkar) bir hizmetçi kadına işarettir. Rüyada erkek bir fare görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsı­za, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır. Kişinin rüyada büyük bir fare görmesi, çok mala işarettir. İsmail Eşas'ın yorumu Kişinin rüyada kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fare görmesi, ahlaksız, soyu bozuk edepsiz bir kadına işarettir şeklinde yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumu Rüyada görülen fare, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadı­na işaretle tabir olunur. Bazı kere de, rüyada fare görmek, bağırıp feryat eden, lanetlik bir kadına işaret eder, ya da bir hırsıza işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fare­ler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir. Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Rüyada fare görmek, kötü ve fesatçı bir kadına yorumlanır. Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa yorulur. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kişinin rızkı da çok olur. Çünkü fareler rızk olan yerde bulunur. Fare deliği, ağıza da yorumlanır. Bundan dolayı delikten bir hayvan çıktığını gören kişi­nin ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar.