Fevzi Aksoy

Fevzi Aksoy

faksoy@milliyet.com.tr

Tüm Yazıları

Psikoloji ilmi bazı davranışları açıklamakta daima zorlanmıştır. Psikologlar itiraz etse de bazı davranışlar açıklanamaz. Mesela, genç bir çocuğun hiddet anında birden bire başını duvarlara vurup kendisini yaralamasını izah etmek zor olabilir. Böyle bir davranış niçin yapılmıştır?

Davranış psikolojisi sebebi bilinmeyen bu kompleksli davranışı anlatabilmek için kişilik ve karakter yapısını derinden açıklamak zorunda kalır. Daha önemlisi ileri yaşlarda toplumsal yapının çevre eğitiminin yeterli olmamasıyla karakter etkilenmektedir. Kişiliğin ve karakterin sağlamlığı bu çevre eğitiminin yeterliliği ile paralel gider. Bu eğitim kademeli bir eğitimdir. Eğer bu eğitim kademeli olmaz, çabuk bir yükseliş gösterirse insani ve medeni değerlerin kazanılmaması yüzünden kişilik ve karakter zarar görür.

Haberin Devamı

Mesela şöhret ve zenginlik kademeli kazanılmamışsa, insan olmadan aşağılık kompleksi gelişebilir. Amerika Cumhurbaşkanı da olsanız bu kompleks zaman zaman davranışlarınıza yansıyacaktır. Siyasette ve sporda çok defa hoş görülmeyen davranışların zemininde bu çeşitli kompleksler yeşermektedir. Bunlar saldırganlığa bile yol açabilir.