Geri Dön

Galatasaray'a olay hakem!

Galatasaray’ın Real Madrid ile yarın oynayacağı Devler Ligi maçını bir dönem hakemliği askıya alınan ve ırkçılık suçlamaları da yapılan İngiliz Mark Clattenburg yönetecek.

Galatasaray'a olay hakem!

Ga­la­ta­sa­ray’ın Re­al Mad­rid ile ya­rın sa­at 21.45’te TT Are­na’da oy­na­ya­ca­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi kar­şı­laş­ma­sı­nı İn­gi­liz ha­kem Mark Clat­ten­burg yö­ne­te­cek. Clat­ten­burg, olay­lı maç­la­rı, bir dö­nem ha­kem­li­ği­nin as­kı­ya alın­ma­sı ve skan­dal­la­rıy­la bi­li­nen bir ha­kem. Böy­le­si­ne önem­li bir kar­şı­laş­ma­da UE­FA’nın Clat­ten­burg ter­ci­hi tar­tı­şı­la­cak gi­bi gö­zü­kü­yor. Çün­kü Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın geç­ti­ği­miz se­zon İs­pan­yol eki­biy­le dep­las­man­da oy­na­dı­ğı çey­rek fi­nal ilk ma­çın­da Nor­veç­li Sve­in Odd­var Mo­en, Cim­bom’un bir pe­nal­tı­sı­nı ver­me­miş, çok sa­yı­da ha­ta­lı ka­ra­ra im­za at­mış­tı.

İn­gi­liz ha­kem ise ha­ta­lı ka­rar­lar­dan da­ha faz­la­sı... İş­te Clat­ten­burg ve skan­dal­la­rı: *2002’de Stock­port-Grimsby Town ma­çın­da Cal­lin­hor’un sert fa­ulü­nü sa­rı kart­la ge­çiş­tir­me­siy­le tep­ki­le­ri üze­ri­ne çek­ti. Çün­kü Cal­lin­hor fa­ul yap­tı­ğı oyun­cu Pring­le’ın ba­ca­ğını kı­rmıştı...

*2008’de ye­ni se­zo­na ha­zır­la­nır­ken borç­la­rı ve özel ha­ya­tı ne­de­niy­le ha­kem­li­ği as­kı­ya alın­dı.Üst ku­ru­la yap­tı­ğı şi­ka­yet ka­bul edil­se de 9 ay bo­yunca ha­kem­lik ya­pa­ma­dı. Ye­ni­den elit ha­kem ol­du, FI­FA ko­kar­tı­na do­ku­nul­ma­dı.

HAKEM KARTLARINI UNUTUNCA...Galatasaraya olay hakem

*Tot­ten­ham Hots­pur-Manc­hes­ter Uni­ted maç­la­rın­da, 2005’te Spurs’lü Men­dez’in, 2010’da Ma­nU’lu Na­ni’nin gol­le­ri­ni gör­me­di. 2 ay­rı maç­ta­ki fa­hiş ha­ta­sı uzun sü­re gün­dem­de kal­dı.

*Geç­en se­zonki Chel­se­a-Manc­hes­ter Utd. ma­çın­da Chelsea’­den Mi­kel ve Uni­ted’tan Ma­ta’ya ırk­çı söz­ler sarf et­ti. Soruşturmanın sürdüğü 31 gün boyunca maç yönetemedi. Ceza almadı. Taraftara Şoke edin mesajı Galatasaray’ın yıldız golcüsü Drogba, Real Madrid maçını yorumladı. Fildişili forvet “Geçen sezon oynanan maçtaki gibi desteğe ihtiyacımız olacak. Real’li oyuncular o atmosferi görünce şoke olmuşlardı. Maç sonunda ‘Burası futbol oynamak için harika bir yer. Muhteşem taraftarınız var’ demişlerdi. Bu doğru. Onlar gerçekten harikalar ve en iyiler. Salı günü yine sürpriz yapacaklarını düşünüyorum” dedi. Drogba çeyrek finalde 3-0’ın rövanşında İstanbul’da oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol atmıştı.

(bugün)

Ayhan Akman'dan Beşiktaş değerlendirmesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet