Geri Dön
UzmanparaÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar ABD doları artarak 163,6 milyar ABD doları oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada 2022 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3,5 milyar ABD doları artarak 154,2 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar ABD doları artarak 9,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Haberin Devamı

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,2 milyar ABD doları artışla 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermediği, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 360 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 221 milyon ABD doları artarak 9,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 271 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 718 milyon ABD doları artışla 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Haberin Devamı

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları artarak 108,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 702 milyon ABD doları artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,5'inin ABD doları, %36,1’inin Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %3,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,2’sinin ABD doları, %31,1’inin Euro, %23,0’ının Türk lirası ve % 5,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Haberin Devamı

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 154,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %36,8’ini finansal kuruluşların, %63,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %69,9’unu finansal kuruluşların, %30,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."