İçeriğindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidan olan çayın balla tatlandırıldığında fenolik içeriğinin ve antioksidan kapasitesinin arttığı belirlendi

Yapılan bir araştırma, Türk insanının vazgeçilmez içeceği olan çaya tatlandırmak amacıyla bal katıldığında, çayın faydasının da arttığını ortaya koydu. Çaya bal katılması durumunda fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasite ölçülebilir şekilde artıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nun yönettiği araştırmada, çayın içeriğindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidan olduğu gerçeğinden yola çıkılarak diğer bir antioksidan kaynağı olan bal ile tatlandırıldığında antioksidan niteliklerinin nasıl etkilendiğini ölçmek amaçlanmış.
Çünkü antioksidan maddeler birçok hastalığın oluşum ve gelişiminde risk azaltıcı etkisi olması nedeniyle çok önemli.

Dört çeşit bal kullanıldı
Çayın içeriğinin besin değeri açısından nasıl zenginleştirilebileceğini görmeyi amaçladıklarını ifade eden Boyacıoğlu, araştırmanın amaçlarından birinin de diğer bir antioksidan kaynağı olan balın, çay için bir tatlandırıcı alternatifi olarak çayın yapısında nasıl bir değişim yarattığını gözlemlemek olduğunu belirtti.
Balın da bileşiminde antioksidan özelliğe sahip olduğu bilinen polifenoller bulunduğunu, bu nedenle çayın tatlandırıcı alternatiflerinden olan balın besin zenginliğinin çayla birleşiminde nasıl etkilendiğini araştırdıklarını vurguladı.
Çalışmada, sonuçları etkileme açısından fark yaratıp yaratmadığını görebilmek için çam balı, poliflora (karışık bölgelerden toplanmış), yöresel (Şemdinli) ve monoflora (ayçiçeği) olmak üzere dört çeşit bal kullanıldı. Bu karışımı farklı sıcaklıklardaki çaylara karıştırıldı. Toplam fenolik madde içeriğinin, balın çaya ilave edildiği bütün sıcaklık derecelerinde yükseldiği gözlemlendi. Bu artış yüzde 25-35 aralığında gerçekleşti. Benzer şekilde balın çaya ilave edildiği tüm sıcaklık derecelerinde toplam antioksidan kapasitesinde de artış gözlendi.

Sonuçlar kongrede sunuldu
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’ nun yönettiği araştırmanın bulguları, İrlanda-Dublin’de 10 -12 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen EFFoST GIDA ve SAĞLIK Kongresi’nde de sunulmuş.
Özetle; araştırma çaya tatlandırma amaçlı olarak bal ilave edilmesi durumunda toplam fenolik içeriğinin ve antioksidan kapasitesinin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bu da balın, çayın tatlandırılması için iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini gösteriyor.