Pazar PISA’da kodlama devrimi

PISA’da kodlama devrimi

31.12.2023 - 02:00 | Son Güncellenme:

Kodlamayı temel bir konu olarak benimseyen ülkeler ile bu konuda adım atmamış olan ülkeler arasındaki farklılıklar, gelecekteki PISA sonuçlarında belirginleşecek. Kodlamayı genç nesillere kazandırmak, aynı zamanda liderlik edebilen bireyler olarak yetiştirmenin temel taşlarından biridir.

PISA’da kodlama devrimi

Günümüz hızla değişen dünyasında gençlerin eğitimi, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecekleri şekilde evrilmelidir. Bu bağlamda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gençlerin gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmesi için kritik olan Bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerini öne çıkaran bir adım attı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sınavında, öğrencilerin bilgi oluşturma ve problem çözme süreçlerinde bilgisayar araçlarını kullanma yetenekleri ön planda olacak. 

Haberin Devamı

Kodlama bilen fark atacak  

Bu değişiklikle birlikte, kodlamayı temel bir konu olarak benimseyen ülkeler ile bu konuda adım atmamış olan ülkeler arasındaki farklılıklar, gelecekteki PISA sınav sonuçlarında belirginleşecek. Zaten 2021 PISA Matematik değerlendirmesi, bilgi işlemsel düşünme öğelerini ilk kez içermişti.  

Bilgi işlemsel düşünme, karmaşık sorunları ele almanın etkili bir yolunu sağlayan ve dijital teknolojilerin kavramsal omurgasını oluşturan bir zihinsel süreçtir.  

İlk olarak, parçalara ayırma, sorunu daha küçük, yönetilebilir bileşenlere bölmeyi içerir. Desen tanıma, bu parçalarda gizli olan düzenleri ve ilişkileri tanımlama becerisini ifade eder. Soyutlama, her bir parçadan en önemli bilgileri çıkararak sorunun özüne odaklanmayı içerir. En sonuncusu ise algoritmik düşünme, soyutlanmış bilgileri kullanarak sistemli ve mantıklı bir şekilde sorunlara yaklaşma yeteneğini temsil eder.  

Haberin Devamı

Bilgiyi inşa etme kapasitesi ölçülecek 

Bu dört temel bileşen, bireylere karmaşıklığı basitleştirme, örüntüleri tanıma, önemli bilgileri çıkarma ve algoritmik çözümler üretme konusunda güçlü bir temel sunarak, hem dijital dünyada hem de gerçek yaşamda başarıya ulaşma yolunda kılavuzluk eder. 

Şimdi, 2025’te geleceğin dijital dünyasına hazırlık adına yapılan bir adım olarak, ‘Dijital Dünyada Öğrenme’ adlı sınav, öğrencilerin teknolojik araçları kullanarak bilgiyi inşa etme kapasitelerini ölçecek. 

Neden bilgisayar bilimine bu kadar vurgu yapılıyor? 

Bilgisayar bilimi, sadece kodlama değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi genel becerileri de içerir. Yapılan araştırmalar, bilgisayar bilimi eğitimi alan gençlerin diğer konularda daha başarılı olduğunu, problem çözme yeteneklerinin geliştiğini ve üniversiteye devam etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. 

Blok tabanlı kodlama, öğrencilere programlamayı öğretmek için yenilikçi bir yaklaşım sunar. Grafiksel, sürükleyip bırakma arayüzleri kullanarak çalışan bu kodlama şekli, öğrencilere görsel, yığınlanabilir bloklarla kod oluşturma yeteneği kazandırır. Bu, farklı senaryolarda problemleri çözme becerisine sahip gençlerin, PISA sınavlarında daha başarılı olma olasılığını artırır. 

Haberin Devamı

PISA puanları artık sadece okuma, matematik ve fen bilimleriyle sınırlı değil. Bilgi işlemsel düşünme ve blok tabanlı kodlamanın eklenmesiyle birlikte, eğitim sistemleri gençleri dijital dünyada ne kadar etkili bir şekilde hazırladıkları konusunda değerlendirilecek. 

Liderlik edebilen bireyler yetiştirmek 

Farklı ülkelerin bu değişikliklere nasıl yanıt verdiği önemlidir. Estonya ve Güney Kore gibi ülkeler, kodlamayı müfredatlarının temel bir parçası haline getirerek ve teknoloji odaklı bir geleceğe doğru adımlar atarak öne çıkıyorlar. Bu ülkeler, gençlerini dijital dünyaya entegre etme konusundaki kararlılıkları sayesinde sıralamalarda yükselmeye aday olan ülkelerdir. 

Kodlamanın sadece teknoloji alanındaki kariyerler için değil, aynı zamanda her kariyer için temel bir zemin olduğunu vurgulamak, günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında kaçınılmaz bir gerçeğin altını çizmektir.  

Haberin Devamı

Bu dönemeç, teknolojinin ve inovasyonun hızla evrildiği bir çağda gençlerin rekabet avantajını belirleyen bir unsurdur. Kodlama becerileri, sadece bilgisayar ekranları karşısında değil, aynı zamanda çeşitli sektörlerde karşılaşılan gerçek dünya sorunlarına çözümler üretme kapasitesiyle gençlerin donanımını zenginleştirmektedir. Dolayısıyla, kodlamanın gücünü anlamak ve bu becerileri genç nesillere kazandırmak, onları sadece teknolojiye adapte olmuş değil, aynı zamanda liderlik edebilen bireyler olarak yetiştirmenin temel taşlarından biridir. 

PISA sınavları, eğitim sistemlerinin gençleri sadece bugün değil, aynı zamanda yarının dünyasına da ne kadar etkili bir şekilde hazırladığını ölçen bir araçtır. Geleceğin liderleri, sadece okuma, matematik ve fen bilimleriyle değil, aynı zamanda bilgisayar bilimi ve kodlama gibi temel becerilerle donatılmış olacaklar. Her ülkenin hedefi, gençlerini hızla değişen dünyada başarılı kılmak için gereken araçları sağlamaktır.