Geri Dön

Galatasaray'da seçim zamanında yapılacak mı? Rezan Epözdemir açıkladı

Valilik tarafından Galatasaray genel kurul kararının iptaline yönelik bir dava açıldı. Herkesin merak ettiği temel soru şu: Seçim takvimi işleyecek mi, işlemeyecek mi? Biz de herkesin merak ettiği konuları eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’e sorduk. Ünlü avukat Skorer'e önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da seçim zamanında yapılacak mı? Rezan Epözdemir açıkladı

NEVZAT DİNDAR-SKORER ÖZEL

Galatasaray Kulübü'nde seçim yaklaşırken Valilik tarafından genel kurulun iptaline yönelik dava açıldı. Seçim takviminin işleyip işlemeyeceği merak konusu... Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuyla ilgili Skorer'e açıklamalarda bulundu. İşte Epözdemir'in sorulara verdiği yanıtlar...

Hukuki süreç hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Dernekler Kanununun 32/1/b maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün, dernek genel kurullarının kanun ve tüzüğe aykırı olması hasebiyle denetim yetkisi mevcut olup, bu halde yönetim kurulu üyelerine idari para cezası verilebilinir. Yine Türk Medeni Kanunun 83. Maddesinde, iptal davasının sadece üyelerce açılabileceği hüküm altına alınmasına rağmen, Dernekler Kanunu’nun 32/1/b maddesindeki “mahkemece kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline karar verilebilinir.” Şeklindeki düzenleme ile Dernekler Yönetmeliğinin 17/son fıkrası uyarınca “Eksiklik ve hataların giderilmesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılır.” hükmü gereğince Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün tüzel kişiliği olmadığından, bağlı bulunduğu valiliklerin, dernek genel kurul kararının iptaline ilişkin dava açma ehliyeti olduğu söylenebilir. Nitekim valilik tarafından İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde, idari ibrasızlıkla sonuçlanan: (1)26 Mart tarihli Mali Genel Kurul toplasinda alinan kararlarin iptali, (2)Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğündeki idari ibrasızlıkla ilgili 24/9, 26/5 ve 87/2 maddelerinin iptali ve (3) idari ibrasızlık nedeniyle alınmış olan seçimli genel kurul kararının iptali istemiyle Galatasaray Spor Kulübü derneği aleyhine iptal davası açılmıştır.

Galatasarayda seçim zamanında yapılacak mı Rezan Epözdemir açıkladı

Valiliğin açmış olduğu davada iptal talebine dayanak olan sebepler nelerdir?

I-Genel kurula toplam 2449 kişinin katıldığı, Hazirun cetvelinde 2449 kişinin yer aldığı, Türk Medeni Kanunun 81. Maddesine göre genel kurul kararlarının toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınacağı ifade edilmiş, yani asgari 1225 kişinin toplamda ibra veya ibrasızlık oyu vermesi gerektiğine atıf yapılmıştır. Ancak Genel Kurulda yapılan ibra oylaması sonucunda idari ibrasızlık kararı 801 oyla alınmış; dolayısıyla 1225’in altında kalmıştır. "Türk Medeni kanunun 81. Maddesine göre salt çoğunluk sağlanmadan bu şekilde bir karar alınamaz.” denilmektedir. Tabi bu ifade aynı şekilde mali ibra içinde geçerlidir çünkü mali ibra kararı da 718 oyla alınmış olup yine 1225 oyun altında kalmaktadır. Belirtilen bu sebeplerle Genel Kurulda alınan kararların hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

II- Genel Kurulun Cumartesi saat 10.00’ da başlayıp, pazar günü saat 9.00’da bitmesinin de yasaya ve tüzüğe aykırı olduğu iddia edilmiştir. Genel Kurulun 2 gün devam etmesinin Türk Medeni kanununun 77. Ve 74. Maddesine aykırı olduğu, genel kurula katılanların önemli bir kısmının da, genel kurulun ertesi güne sarkması nedeniyle oy veremediği iptal sebebi olarak gösterilmiştir.

III- Derneğin 2022 Yılı bütçesinin dernek tüzüğü hükümlerine aykırı olarak görüşülmeksizin oylamaya sunulduğu ve reddedildiği, oylama esnasında da genel kurul divan başkanının görüş belirttiği ifade edilmiştir. Genel kurul divan başkanının tüzüğe göre görüş bildirmemesi gerekirken, tüzüğe aykırı olarak görüş bildirdiği ve bu suretle de oylamayı etkilediği, bu durumun da tüzüğün 47. Maddesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir.

IV- İbranın tek olduğu ve Yargıtay kararlarının bu yönde olduğu, mali ibra ve idari ibra ayrımının hukuken söz konusu olmadığı, Yargıtay’ında bu yönde yerleşmiş kararlarının olduğu, ibranın aklanma anlamına geldiği dolayısıyla idari ibrasızlığa ilişkin hükümlere tüzükte yer verilemeyeceği, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle de tüzüğün 24/9, 26/5 ve 87/22 maddelerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali talep edilmiştir.

Bu davanın açılması Galatasaray spor kulübünün başkanlık seçimine ilişkin takviminin işlemesini engeller mi? Seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı?

Valilik tarafından açılan bu dava kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389. Maddesi uyarınca olağanustu seçimli genel Kurul yapılmasına iliskin kararın yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin olarak da ihtiyati tedbir talep edilmiştir. İstanbul 8. Asliye hukuk mahkemesi tarafından, Valiliğin ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş olup, Hukuk Muhakemeleri kanununun 391. Maddesinin son fıkrası uyarınca bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilinir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından 11 Nisan tarihinde ihtiyati tedbirin reddi kararına önce itiraz edilmiş ve istinaf başvurusu yapılmış; 12 Nisan tarihinde ise Valilik tarafından ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına yapılan itiraz ve istinaf talebinden feragat edilmiştir. Ve bu konuda istinaf talebinden feragat edildiğine dair dilekçe dosyaya sunulmuştur.

Bu olağan bir uygulama mıdır?

Yerleşik yargı uygulamaları açısından son derece olağandışı bir uygulamadır. Davacı yanın ihtiyati tedbir talep etmesi ve bu talebin reddi halinde istinaf kanun yoluna başvurması son derece tabii ve olağan bir durumdur. Fakat hemen sonrasında istinaf talebinden feragat etmesi yani ihtiyati tedbirin reddi kararına karşı itirazdan feragat etmesi olağandışı, yerleşik yargı uygulamaları bakımından teamül dışı bir durumdur.

Sizce niçin böyle bir feragat yapılmış olabilir?

Bu konuda bilgi sahibi olmamam hasebiyle sağlıklı bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Fakat Galatasaray kamuoyundaki tepkiler nedeniyle seçim takviminin tam ve gereği gibi işlemesi için böyle bir tasarrufta bulunulmuş olabilir.

Bundan sonra ne olacak?

Valilik tarafından ihtiyati tedbirin reddi kararına yapılan istinaf talebinden feragat edilmesi hasebiyle iptal davası yürüyecek fakat seçim takvimi ihtiyati tedbir talebi reddedildiğinden işlemeye devam edecektir. Dava sonucunda mali genel kurulun iptali kararı verilmesi halinde, önünüzdeki süreçte 2021 mali genel kurulu yeniden yapılacaktır. Son tahlilde; iptal davası ayrı bir şekilde yürüyecek olup 23 ve 30 Nisan tarihindeki Galatasaray spor kulübü derneği olağanüstü seçimli genel kurulu, an itibarıyla başkaca hukuki gelişme yaşanmazsa zamanında, tam ve gereği gibi yapılacaktır. Bu yönüyle Galatasaray’ın vicdanı olan Galatasaraylıların iradesi ve genel kurulun iradesi de tecelli etmiş olacaktır. Bu vesileyle sayın Başkan adaylarına ve kıymetli yönetim kurulu üye adaylarına başarılar diliyorum. Hak eden kazansın ama Galatasaray kazansın.

Galatasarayda seçim zamanında yapılacak mı Rezan Epözdemir açıkladı

 

YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber