Geri Dön

Real Vodafone Arena'ya, Co­en­tra­o Beşiktaş'a...

Beşiktaş Vodafone Arena’yı iki sürprizle açmayı planlıyor. İlki gala maçının Real Madrid’le oynanması. Asıl bomba ise İspanyol devinin Portekizli yıldızı Coentrao’ya forma giydirmek.

Real Vodafone Arena'ya, Co­en­tra­o Beşiktaş'a...

Ligde şampiyonluk planları yapan Beşiktaş’ta bir yan­dan da Vo­da­fo­ne Are­na ile il­gi­li ça­lış­ma­lar hız ka­zan­dı. Yö­ne­tim ka­na­dın­dan sta­dın ye­ni se­zo­na ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği yö­nün­de bil­gi­ler ge­lir­ken açı­lış­la il­gi­li iki de sür­priz ha­zır­lı­ğı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

BU­GÜN, ye­ni sta­dın açı­lış prog­ra­mıy­la il­gi­li ola­rak önem­li bil­gi­le­re ulaş­tı. Baş­ka­n Fik­ret Or­man, ye­ni stadın açı­lış ma­çı için Re­al Mad­rid'i ge­tir­me­yi plan­lı­yor. Bu ko­nu­da or­ta­ğı Jor­ge Men­des sa­ye­sin­de Re­al Mad­rid'le iyi iliş­ki­ler ge­liş­ti­ren FI­FA me­na­je­ri Ah­met Bu­lut, Be­şik­taş adı­na ça­lış­ma­la­rı bir süredir yürütüyor.

DEFANSIN SOLUNA ÇARE

Si­yah-Be­yaz­lı­lar ay­rı­ca, bu se­zon Real’de faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yan sol bek Fabio Co­en­tra­o'yu trans­fer et­mek is­ti­yor. Böy­le­ce sol bekte uzun sü­re­dir ya­şa­dı­ğı kri­zi çöz­me­yi plan­lı­yor.

Por­te­kiz Mil­li Ta­kı­mı­’nda da forma giyen yıldız oyuncunun tem­sil­ci­si olan Men­des’le görüşen Ah­met Bu­lut, “Be­şik­taş'tan ge­le­cek tek­li­fi değer­len­dir­eceğiz” şeklinde bir yanıt aldı.

NOT...

27 yaşındaki sol bek Fabio Coentrao, bu sezon 7’si ligde olmak üzere 12 maçta oynadı.

(Bugün)

Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber