Uluslararası Paralimpik Komitesi

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, kısa bir süre önce, komite yönetiminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir öneri sundu.
Buna göre; paralimpik harekete dahil olan herkes, IPC’nin dünya lideri bir spor elçisi olarak kalmasını istiyor. Başkan Parsons, IPC’nin 30. yılında eşi benzeri görülmemiş bir şekilde büyümesinin ve başarılarının haklı gururunu yaşadıklarını ve gelecekte de bunun devam etmesi konusunda son derece kararlı olduklarını belirtiyor. Ve ilave ediyor: “2004 de yapılan son yönetim incelemesinden bu yana spor konusunda küresel olarak çok şey değişti ve IPC de 15 yıl öncekine göre çok farklı bir örgüt haline geldi.”
IPC Çalışma Grubu Başkanı da bu konuda yapılanlarla ilgili bilgiler verdi. Çok kısa olarak aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:
-IPC’nin amacı; Paralimpik harekete liderlik etmek, oyunları denetlemek, Ulusal Paralimpik Komitelerini ve uluslararası engelli spor örgütlerini ve sporcuları desteklemek.
-Sporcuların IPC’nin tüm düzeylerinde karar alma sürecine daha fazla katılımlarını sağlamak.
- IPC’nin karar alma mekanizmalarında bulunan kişiler yaptıkları görevler için gerekli yeteneklere ve uzmanlığa sahip olmalıdır.
-Yönetim erki, ayrıca Paralimpik hareketin zengin doğasını yansıtmalıdır.
-Ve en önemlisi de üyeler, sporcular, paydaşlar ve daha geniş kapsamda Paralimpik hareket için açıklık ve hesap verilebilirliğin temin edilmesine yönelik uygulamaya konulacak yeni IPC uygulamaları ve prosedürleri ile kararların ve karar alma sürecinin daha fazla şeffaf olması.
IPC’nin bu açılımları ve yeni standardizasyonu elbette bizleri de yakından ilgilendiriyor. IPC üyesi bir kurum olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) olarak bizler de bu konularda üzerimize düşeni yapacağız. Ancak, bu yolda sporun diğer paydaşlarının da desteğine ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Yeni IPC uygulamaları ve prosedürleri konusunda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, engelli spor federasyonlarının da katkılarının gerektiğini hatırlatalım.