Piramitleri Türkler mi yaptı?

Cenk BAŞLAMIŞ - MOSKOVA

RUSYA'da, tarih kavramına yeni yaklaşımlar getiren bir grup bilimadamı, Mısır piramitlerinin Türkler tarafından yaptırıldığını ileri sürüyor.
Moscow News dergisinin son sayısında yer alan habere göre, bu akımın öncülüğünü yapan Anatoli Fomenko, aslında tarihçi değil, matematikçi. Dergi, Fomenko'nun ortaya tezlerin pek çok tarihçi tarafından ciddiye alınmadığını, ancak bu bilimadamının, kitapları ABD'den Avusturalya'ya kadar pek çok okulda okutulan dünyaca ünlü bir matematikçi olmasının, görüşlerinin en azından tartışılmaya değer bulunduğunu belirtiyor.
Fomenko grubunun temel tezi, günümüzde "gerçek" diye bilinen tarihi olaylarla kişilerin aslında düş ürünü olduğu varsayımına dayanıyor. Bu tez, Sezar'dan Büyük İskender'e tarihteki çok sayıda kahramanla onların döneminde geçtiği sanılan olayların başka kişilerle başka olayların "karbon kopyaları" olduğunu ileri sürüyor. Fomenko, olaylar ve kişilerle ilgili ayrıntılı bilgiler edinilen tarihi belgelerin ait oldukları dönemin belirlenmesinde kullanılan "karbon 14" yöntemini de güvenilir bulmuyor. Grup üyeleri, binlerce tarihi belgeyi içeren araştırmaları sırasında, ayrı zaman dilimlerinde birbirine çok benzeyen olaylarla karşılaşıyor ve bunları " tek bir doğru"nun uzantıları olarak yorumluyor.
Rus matematikçinin, "İmparatorluk" kitabında ortaya koyduğu ilginç görüşlerden biri de, Ruslar'ın kökeniyle ilgili. Fomenko, aslında Ruslar'la Mogollar'ın aynı ırktan geldiğini savunuyor. Fomenko, Türkler'le Ruslar'ın uzun süre Avupa ve Afrika'yı birlikte yönettiğini, Mısır piramitlerinin de bu imparatorluk döneminde yapıldığını ileri sürüyor. Peki, bu kadar önemli" gerçek"ler neden günümüze aktarılamadı? Fomenko bunu, " toplumsal unutkanlık"la açıklamaya çalışıyor.
Moscow News, matematiksel yöntemle kronolojiye karşı çıkan Fomenko'nun görüşlerinin daha önce İsaac Newton tarafından da savunulduğunu yazıyor.