Gensoruyla düşürülen 2. hükümet

Cengiz KUŞÇUOĞLU - ANKARA


       MESUT Yılmaz'ın başbakanlığında 30 Haziran 1997'de kurulan 55. hükümet, 75 yıllık cumhuriyet tarihinde Süleyman Demirel'in 21 Temmuz 1977'de kurduğu AP - MSP - MHP koalisyonundan sonra, TBMM'de gensoruyla düşürülen ikinci hükümet oldu.
       2. Milliyetçi Cephe (MC) olarak da bilinen 5. Demirel hükümeti, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından görevlendirilen AP lideri Demirel'in başbakanlığında kuruldu. TBMM'de 1 Ağustos 1977'de yapılan oylamaya katılan 448 milletvekilinin 229'unun oyuyla güvenoyu alan bu hükümette, AP 17, MSP 8, MHP 5 bakanlık aldı.
       AP'li Orhan Alp'ın oylamaya katılmadığı oturumda, CHP, CGP ve DP'li Faruk Sükan'la birlikte 2 bağımsız milletvekili ret oyu kullandı. Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ise güvenoyu verdi.
       Birinci MC dönemine ilişkin tartışmalar henüz bitmeden kurulan bu hükümet döneminde özellikle MHP'lilerin eylemleri ve giderek yaygınlaşan sağ - sol çatışması, büyük bir huzursuzluğa yol açtı.
       Bu hükümet döneminde 11 Aralık 1977'de mahalli seçimler yapıldı. CHP başarılı olunca, Orhan Alp ve Tuncay Mataracı'nın istifasıyla başlayan AP'deki çözülmeler, yerel seçimlerin yapıldığı gün Mustafa Kılıç, Oğuz Atalay ve Şerafettin Elçi'nin istifasıyla sürdü. Seçim ardından iktidar tartışması yaşanırken, AP'li Mete Tan, Güneş Öngüt, Cemalettin İnkaya ve Hilmi İşgüzar'ın istifaları gündeme geldi.
       İstifacı 9 AP'liyle, hükümete güvenoyu veren Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu yayınladıkları ortak deklarasyonda, hükümetten desteklerini çektiklerini, milletin yararına bulacakları her türlü girişimi bağımsız grup olarak destekleyeceklerini açıkladı. Deklarasyonun ardından AP'li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan da istifa etti.
       Dönemin CHP lideri Bülent Ecevit, bu 12 milletvekiliyle görüştükten sonra hükümet için gensoru önergesi vereceklerini açıkladı. 22 Aralık 1977'te de hükümeti düşürmek için anlaşan CHP, CGP, DP ve AP'den ayrılan milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na gensoru önergesini sundu. Hükümet, 1977'nin son günü düşürüldü. İktidar partilerinin firesiz verdiği 218 oy hükümeti kurtarmaya yetmedi.