Topal'ın yıkama makinası

Nedim ŞENER


       MALİYE Bakanlığı, kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ın para mekanizmasını tamamen ortaya koyan bir rapor hazırladı. 1996 yılında 28 Temmuz'u 29 Temmuz'a bağlayan gece yarısı saat 24.00'te BMV marka otomobili ile Yeniköy'deki evine gitmekte olan Ömer Lütfi Topal'ı öldüren kaleşnikof marka otomatik tüfeklerden çıkan kurşunlar Susurluk diye bilinen sürecin de başlangıcı oldu.
       Arşivler Topal cinayetini Kumarhaneler kralı cinayeti olarak duyururken, olayın siyasetçi polis ve mafya ilişkileri ise 3 Kasım 1996 tarinde Susurluk'ta kamyonun altına giren bir başka Mercedes ile çözülmüştü.
       Ve Susurluk süreci içinde Ömer Lütfi Topal'ın yeri tam olarak ortaya çıkmaya başlayınca Maliye'de kumarhaneler kralının mali yapısını ortaya koymaya hazırlandı.
       Ve bundan 1.5 yıl önce İstanbul'da bulunan Hesap Uzmaları Baş Hesap Uzmanı Tufan Palabıyık başkanlığında 8 kişilik bir ekip haline getirildi.
       Ekip bu süre içinde Ömer Lütfi Topal'ın işlettiği Adana Seyhan, İstanbul Polat Rönesance ve Akgün, Antalya'daki Ofo, Hotel Saray, Hotel Grand Kaptan, Mersin'deki Hilton, Muğla'daki Aries Hotel ve Aydın'da da Onur otel kumarhenelerine ait binlerce belgeyi tek tek inceledi. Adeta Amerikan filmlerini andıran incelemeler sırasında kumarhanenin 200 ünlü müşterisi arasında bulunan 4 büyük spor klubü başkanı, mafya babası, şarkıcı ve tanınan işadamlarından oluşan müşterilerin ifadesi alındı. Ayrıca değişik illerde bulunan kumarhanelerde Topal'ın yanında çalışanlar ile birlikte bankacılar, eşraftan insanlarla birlikte toplam 450 kişi ile görüşüldü.
       Ve sonuçta Ömer Lütfi Topal'ın kumar paralarını vergi ödememek için nasıl kaçırdığını ortaya koyan mekanizma ortaya çıktı. Maliye ayrıca 1993 yılı hesapları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Topal'ın o yıl için yaptığı 6 milyar liralık zarar beyanının gerçek olmadığını belirledi. Topal'ın 6 milyar liralık zararına karşılık Maliye 437 milyar liralık kazanç gerçekleştiğini belgeleri ile ortaya koydu.
       Topal'ın, Emperyal Casinoları hesapları ve kumar oynayanlar ile çalışanların ifadeleri üzerinden yapılan incelemede, kumar oynamak için gerekli fiş, chip gibi araçların müşteriler tarafından alınması sırasında fatura ya da makbuz kesilmediği tespit edildi. Buna karşın kumar oynayanların kasaya geri verdikleri 5 milyar 252 milyon liralık gider pusulası kesildi. Bunların 1 milyar 826 milyon liralık kısmı üzerinde ne isim, ne de adres yeraldı. Böylece denetim yapılması da imkansızlaştırıldı.
       Topal'ın kumarhanelerinde nakit para yanında, kredi kartı da geçiyordu. Ancak Topal Emperyal Casinolarında şirket adına kredi kartının kullandığı POS makinası almadı. Bunun yerine POS makinaları Topal'ın oğlu Serkan Murat ile kızı Elif Lütfiye'nin ortakları arasında olduğu Regal Turizm ile Mis - pak ve Nam Gıda üzerine alındı. Müşteri kredi kartını verdiği zaman para Casino hesabına değil Regal Turizm'e aktarılıyordu. Maliye bu konuda bankalarda bilgi istedi. 1993 hesapları geldiğinde Casinolarda kullanılan kredi kartları aracılığı ile Regal Turizm'in hesabına 80 milyar liraya yakın para aktı. Garanti Bankası Regal Turizm adına 15 milyar 767 milyon lira, İş Bankası'da 72 milyar 826 milyon lira hesaba para aktarıldığını bildirdi. Ancak bu hesaplar ne Emperyal ne de Regal, Mis - Pak ve Nam Gıda'nın kayıtlarına yansıdı.
       Hesaplarına 100 milyara TL'ye yakın para geçirilen Çapa Vergi Dairesi'ne kayıtlı Regal Turizm'in 1993 için 17 milyon lira zarar gösterdiği anlaşıldı.
       Raporda paraların önce Regal Turizm'e daha sonra Nam Gıda'ya aktarıldığı en son da Mis - Pak adlı Temizlik şirketine aktarılan milyarlarca liralık kara para kayıtdışına çıkarılmış olduğu tespit edildi.
       Maliye'nin ifadesini aldığı Emperyal'in finansman Müdürü, casinalarda kullanılan POS makinaları ile Regal, Mis - Pak ve Nam Gıda hesaplarında Casino gelirlerinin takip edildiğini söyledi. Ayrıca gelen paraların resmi muhasebeye yansımadığını itiraf etti. Şirketin Genel Koordinatörü ise Hesap Uzmanlarına yaptığı itirafta adına hesap açılan üç şirkete gelen paraların Casino hasılatı olduğunu teyit etti. Uzmanların araştırmalarının 1993 - 1996 yılları arasında kredi kartı işlemlerinin bu şekilde yürütüğünü belirlediler. Sonuç itibarı yalnızca 1993 yılında ile kredi kartları işlemleri ile 88 milyar 594 milyon liralık hasılatın kaçırıldığı tespit edildi.


Kendi trilyoner şirketleri zararda

       MALİYE'nin 1993 yılı hesapları ilgi ilgili olarak yaptığı inceleme Ömer Lütfü Topal'ın trilyonlara sahip olmasına rağmen, şirkelerinin acınacak halde olduğunu ortaya koydu. Öldüğü zaman 90 trilyonluk kaynağa hükmettiği yazılan ve sadece veraset ve intikal vergisi ile ilgili belgelere göre 300 tane gayri menkulun sahibi Topal, 1993 yılı ile ilgili olarak verdiği beyannamede sahibi olduğu Emperyal Otelcilik'in 6 milyar 131 milyon 933 bin liralık zarar gösterdiği tespit edildi. Maliye ise gerçek kazancın 600 milyarın üzerinde olduğunu belgelerken, yıl içinde ödediklerini ve Topal lehine yaklaşımlar sonucunda toplam 437 milyar liralık kazanç tespit etti. ABD doları cinsinden bakıldığında ise Topal 1993'te 546 bin 493 dolar zarar etti. Maliye ise 38 milyon 948 bin dolar kazanç sağladığını buldu.
       Topay aynı yıl Kurumlar Vergisi, fon payları Net Aktif Vergisi, Geçici Vergi, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Gelir Vergisi stopaj matrahı olarak toplam 212 milyar 172 milyon liralık beyanda bulundu. Maliye ise toplam matrahın 3 trilyon 378 milyar lira olduğunu belirledi. Maliye uzmanları Topal'ın 1993'te 38 milyon dolar olan cirosunun 1996 sonunda 1 milyar dolara çıktığını belirterek, devlete ödemesi gereken vergilerin toplam 1 milyar dolara yaklaştığını belirttiler. Ancak 5 yıllık gecikme faizleri ile cezaların toplamının ise 2 milyar dolar olduğunu belirttiler.

Dikkat maliyeciler geliyor

       Ömer Lütfi Topal imzasıyla kumarhanelere gönderilen bir yazıyla vergi denetim elemanı geldiğinde yapılması istenenler şöyle sıralandı:
       *Denetlemeye gelenlerin girişte kimlikleri sorulmalı ve kimliklerdeki isimler alınmalıdır.
       *Denetleme yetkilisi casino müdürünü çağırmak üzere 10 dakika bekletilmelidir.
       *Casino müdürü bu süre içinde kasiyerleri uyararak tüm eksikliklerin tamamlanmasını sağlamalıdır.
       *Fatura ödeme kaydedici, cihaz fişi, gider pusulaları tanzim edilmeli ve denetmenler casinoda iken her türlü kasa işlemine mutlaka belge düzenlenmelidir.
       *Maliyecilerin sorması durumunda casino müdürlerine merkezden bildirilen masa ve makina sayıları söylenmeli, eksik tespit olunduğunda diğer casinolara gönderildiği, fazla olduğunda ise diğer casinolardan yeni geldiği ve evrakların merkezde olduğu ifade edilmelidir.
       *Denetlemelerde masalarda balanslar, balans disketleri, çek senet müşteri kredi bilgileri, personel maaş çizelgesi kesinlikle bulunmamalı ve bilgisayar hemen kapatılmalıdır.
       *P.O.S. makinalarının kasanın dışından maliyeciler tarafından görünmemesi sağlanmalıdır.
       *Detay bilgi kesinlikle verilmemelidir.
       *Ne olursa olsun maliyecilerin tutanak tutması engellenmelidir. Çünkü 3. tutanakta casinonun kapatılması gündeme gelir.
       *Bu hususlar tüm yetkili personele anlatılmalı, bu şekilde davranmaları sağlanmalıdır. Aksi hareket edenin iş akdi fes olur.