9 Nisan 1999 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
 IN ENGLISH
Gökkafes'e kilit

Ankara Milliyet


hab07a.jpg        Danıştay 6. Dairesi, yapımı yıllarca tartışılan ve birçok dava açılmasına neden olan İstanbul'daki Gökkafes'in bulunduğu alanda Turizm Bakanlığı'nın yaptığı 'Uygulama İmar Planı'nın, yürütmesini bilirkişi incelemesi yapılıncaya kadar durdurdu.
       Gökkafes'in de bulunduğu alanın, Bakanlar Kurulu Kararı'yla Turizm Merkezi ilan edilmesinin ardından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1/5000'lik Nazım İmar Plan, Turizm Bakanlığı da 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nı yaptı.
       İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
       Danıştay 6. Dairesi, ilk aşamayı sonuçlandırdı. Daire, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırladığı 1/5000'lik Nazım İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Bu planın, Turizm Merkezi ilan edilen alandaki yapılaşmayı ayrıntılı olarak belirlemediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar veren 6. Daire, asıl yapılaşmayı düzenleyen 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın yürütmesini "bilirkişi oluşturulup keşif yapılıncaya kadar" durdurdu.
       Daire, bu bilirkişi incelemesinin ardından yürütmeyi durdurma istemini yeniden
       değerlendirecek. Daire'nin verdiği bu kararlara karşı, tarafların üst kurul olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda itiraz etme hakları bulunuyor. Danıştay 6. Dairesi, daha sonra davayı esastan karara bağlayacak.
       Kamuoyunda çok tartışılan Gökkafes'e belediye 8 kata karşılık gelen 24.5 metreye kadar inşaat izni verirken, binanın sahipleri, yüksekliği 134 metreyi bulan 27 kat çıkmak istiyorlar. Bu uyuşmazlıklar ve inşaat alanının turizm merkezi ilan edilmesi nedeniyle daha önce de taraflarca açılmış ve sonuçlanmış birçok dava bulunuyor. İnşaatı süren ve 16 kata çıkılan Gökkafes'in 27 kat olması öngörülüyor.

Önlenemeyen yükseliş

       Yıkımı yılan hikayesine dönüşen Gökkafes'le ilgili tartışmalar 15 yıldır sürürüyor.
       Bedrettin Dalan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, sekiz kat olarak verilen izinle yapımına başlanan Gökkafes, 1984'te alınan kararla binaya yükseklik serbestliği tanındı. Nurettin Sözen döneminde inşaat durduruldu. Durdurma kararına karşı açtığı davayı kazanan Mustafa Süzer, inşaata yeniden başladı.
       Plan değişikliklerinin iptal edilmesine karşın, Danıştay'ın da kararında belirttiği gibi Süzer'in inşaata başlayabilmesi için yeni bir ruhsat alması gerekti. Oysa Gökkafes, yeni bir ruhsat alınmadan yeniden yükselmeye başladı.

Gökkafes'in önlenemeyen yükşelişi

       * 1979'da Anıtlar Yüksek Kurulu, iki numaralı park olarak bilinen Dolmabahçe Vadisi'ni SİT alanı olarak ilan etti.
       * 1987'de 'Pera Bahçeleri' olarak adlandırılan parkın orta yerinde gökdelen inşaatı için hafriyata başlandı. 1988'de ruhsat alındıktan sonra Bedrettin Dalan'ın plan tadilatıyla binanın yüksekliği 134 metreye çıkarıldı.
       * 1989'da Nurettin Sözen'in işbaşına gelmesiyle işler değişti. Sözen, "İstanbul'un bağrına saplanmış hançer" olarak nitelediği Gökkafes'i, yandaki parsellere taştığı gerekçesiyle mühürledi. Mühürleme işleminin Beyoğlu Belediye'since yapılması gerektiğinden, Mustafa Süzer, açtığı davayı kazanarak iptal işlemine son verdi.
       * 1992'de 134 metre planlanan Gökkafes'in yeniden inşaatına başlandı. Büyükşehir belediyesinin istemleri dikkate alınarak bakanlık kararıyla yükseklik 24.5 metreye indirildi.
       * 27 Ekim 1992'de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın inşaatın 24.5 metreyi geçmeyeceğine ilişkin aldığı karar, büyükşehir belediyesine ulaştı.
       * Bayındırlık Bakanlığı'nın aldığı karar, 4 Kasım 1992'de Turizm Bakanlığı'nca onaylandı. 1993'te Bakanlar Kurulu kararıyla Beyoğlu'nun üçte ikisi SİT alanı ilan edilirken Gökkafes'in bulunduğu alan SİT dışında kaldı.
       * Danıştay Altıncı Dairesi'nin 18 Şubat 1997'de, inşaatın Nurettin Sözen tarafından müherlenmesiyle ilgili davada olumsuz karar vermesi sonucu inşaat yeniden yükselmeye başladı.
       * Belediye, inşaatın belirtilen alanın dışına taşması üzerine Gökkafes'i yeniden mühürlemeye çalıştı. Bu arada Mustafa Süzer, Beyoğlu Belediyesi'nin ruhsat vermeyi geçiktirmesi üzerine dava açıp yüretmeyi durdurma kararı aldı. Büyükşehir belediyesi de bu gelişme üzerine bölgenin SİT alanı ilan edilmesi için harekete geçti.
       * 26 Haziran 1997'de belediye binayı mühürledi.
       * 16 Nİsan 1998'de Gökkafes'in bulunduğu alan Beyoğlu Belediyesi'nden alınarak Şişli Belediyesi sınırlarına dahil edildi. Gökkafes'in tamamlanmasına Şişli Belediyesi'nin izin vermesine karşın, büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi Gökkafes'in yıkılması için yeniden hukuki yollara başvurdu.


© 1999 Milliyet