10 Mayıs 1999 Pazartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
 IN ENGLISH
Savcı ve hakim değişti Özer Çiller beraat etti

Cengiz Kuşçuoğlu Ankara


siy02.jpg        DYP'nin eski milletvekillerinden Sadık Avundukluoğlu, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hakkında mal varlığındaki usulsüzlükler için açılan davada beraat kararı veren duruşma yargıcı Sadi Sarıyıldız ile duruşma savcısı Turhan Şen hakkında Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundu.
       Özer Çiller hakkında dava açılmasını sağlayan Avundukluoğlu, Anayasa'nın 144. maddesini gerekçe göstererek Adalet Bakanlığı'na yaptığı suç duyurusunda, eski başbakanın eşi hakkında verilen beraat kararının duruşma yargıcı ve savcısının değiştirilmesi sonrası gerçekleşmesine dikkat çekti.
       Avundukluoğlu'nun yargıç ve savcıyı şikayet etmesine neden olan olaylar şöyle gelişti:
       * Avundukluoğlu, araştırma ve soruşturma komisyonlarında toplanan belgelerin incelemesi sonrası Tansu Çiller hakkındaki soruşturmanın ancak TBMM tarafından yapılabileceğinden; "haksız mal edinme" eylemi nedeniyle Özer Uçuran Çiller hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
       * Savcılık, soruşturma başlatırken dosyayı üç kişilik bilirkişi heyetine verdi. Bilirkişiler de 90 milyar liralık haksız mal edinildiği yolunda rapor verince Ankara Cumhuriyet Savcılığı, "Haksız mal edinme suçuna iştirak"ten, Özer Uçuran Çiller hakkında Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.
       Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı bu arada emekli olduğundan, yetkili olarak Yargıç Zeki Yargısal atandı. Duruşma savcılığını ise Tekin Koçtekin yürütüyordu.
       * 11.02.1999'daki duruşmada 20. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne Sadi Sarıyıldız atanınca duruşma yargıcı değişti. Aynı günkü oturumda duruşma savcısı da değişerek Koçtekin'in yerine Turhan Şen geçti.
       Şen, aynı gün verdiği mütalaada "... Mahkememizde yargılanmakta olan sanığın asli fail olmadığı, asli fail hakkında TBMM 9 / 16 esas numaralı Meclis soruşturma komisyonu tarafından Yüce Divan'a sevkine mahal olmadığı biçiminde karar verildiği anlaşıldığından..." diyerek Özer Çiller'in beraatini istedi. Yargıç duruşmayı 27 Nisan 1999'a erteledi.

'Deliller yok sayıldı'

       Avundukluoğlu, bu gelişmeleri özetledikten sonra dilekçesinde şikayetinin gerekçelerini şöyle dile getirdi:
       "Savcı Turhan Şen'in bu mütalaasında kendi görüşü yok. Dosyada toplanan delilleri değerlendirmeden; TBMM Genel Kurulu'ndan geçen Meclis Soruşturma Komisyonu raporunu fiilin suç teşkil etmediğine gerekçe göstermiştir.
       Hakim Sarıyıldız ise bu gerekçeyi aynen karara geçmekle kalmıyor, dosyada 90 milyar lira haksız mal edindiğine dair bilirkişi raporu sanki yokmuşcasına, '... sanığın bu malı kaçırdığı veya gizlediği yolunda dosyada delil de bulunmamaktadır' diyerek, sanık Özer Uçuran Çiller'in beraatine karar veriyor. Dosyada bilirkişi raporu var. Buna delil demezler de ne denir?
       Kaldı ki, son iki duruşmanın bu savcı ve hakimden önceki, 02.12.1998'deki duruşmada mahkemenin yerine getirilmesini öngördüğü beş ara kararı var. Bunlar hiç nazarı itibara alınmıyor. Bu ara kararlardan vazgeçildiğine dair de bir karar alınmıyor. İki celsede dosyadaki deliller yok farz edilerek sanık Özer Uçuran Çiller hakkında beraat kararı veriliyor."
       Avundukluoğlu, dilekçesinin son bölümünde, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın 28 Nisan 1999 tarihli Milliyet Gazetesi'nde çıkan, "Meclis'te Çiller'le karşılıklı aklama, oylarımızı düşürdü. Yüce Divan'a gitmekten, sonucundan çekindiğim için değil, partinin tabanında moral bozacağı için vazgeçtim. Onu göze alamadım. Şimdi kamuoyunda aklanmamız lazım" açıklamasına da yer vererek, şöyle devam etti:
       "Aslında bu beyan bir ikrardır. Maalesef milletvekillerimiz de bu duruma genel başkanların gazabına uğramamak ve yeniden seçilmeyi garantilemek için alet olmuşlardır. Yasamamız bu haldeyken hiç olmazsa yargıyı kurtaralım. Şikayet ettiğim savcı ve hakim haklarında bu nedenlerle şikayetçiyim."© 1999 Milliyet