13.01.2016 10:33 | Son Güncelleme:
Türker Karapınar/ Ankara

AYM langırta "evet" dedi

Anayasa Mahkemesi, langırt makinesini bulundurma, çalıştırma, yurda sokma, imal etmeyi yasaklayan ve buna aykırı davrananlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini düzenleyen kanun hükmünü, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın da aralarında bulunduğu 15 yüksek mahkeme üyesinin oy birliğiyle verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'un, 1. maddesinin 1. fıkrasının iptali istemiyle başvurduğu belirtildi. Kararda, iptal istemine konu düzenlemede, TCK'nın 228. maddesi kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya açık yerlerde adının ne olduğuna bakılmaksızın ve kazanç amacıyla oynanmasa dahi "langırt" makinesi bulundurmanın, çalıştırmanın, yurda sokmanın veya imal etmenin yasak olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Kararda, kanunun itiraz konusu maddesinde bu eylemleri gerçekleştirenlerin de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklarının öngörüldüğü kaydedildi. İtiraz konusu kanunun gerekçesine yer verilen kararda, 1960'lı yıllarda langırt ve benzeri oyunların gerek yetişkinler gerekse gençler arasında yaygınlaşmasının, yetişkinlerni iş ve aile düzenlerinin bozulmasına, gençlerin eğitimlerinin aksamasına ve kötü alışkınlıklar edinmesine neden olduğu, bu durumun toplumda bu gibi oyunlara karşı olumsuz bir tepkiye yol açtığı, bu tepkinin bir yansıması olarak da bu oyunların oynandığı alet ve makineleri bulundurma, çalıştırma, yurda sokma ve imal etmenin yasaklanarak cezai yaptırıma bağlandığının anlaşıldığı ifade edildi. Masa futbolu olarak da adlandırılan langırtın, masa üzerinde bulunan oyuncu maketlerinin bir sopa vasıtasıyla yönetilerek en az iki kişi tarafından oynanan ve daha çok el becerisine dayanan bir oyun olarak tanımlandığı belirtilen kararda, günümüz demokratik toplumlarında teknolojinin gelişimiyle sayıları artan bilgi ve maheret artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetişkinler ve gençler tarafından eğlence amaçlı olarak yaygın şekilde kullanıldığı kaydedildi. Kanunlarda kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinalarının, elektronik oyun yerlerinin, internet kafelerin, benzeri açık istiharat ve eğlence yerlerinin faaliyette bulunmalarına izin verildiği hatırlatılan kararda, ayrıca kumar oynamanın da ceza hukuku sisteminde suç olmaktan çıkarılıp kabahat olarak düzenlendiği ve kumar oynayanlara 100 lira idari para cezası verildiği hatırlatıldı. Kararda, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak suretiyle umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde, el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesini, herhangi bir kazanç kastıyla oynanmasa dahi, bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan 'adalet' ve 'hakkaniyet' ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır."

 

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0