Geri Dön

Koç'un verdiÇi mesajlar

Koç, "Aile Şirketleri" konulu bir güzel bir konuşma yaptı. Size Koç'un yaptıÇı yorumlardan bazı satırbaşları çıkarmak istiyorum.* * * Topluluk olarak başarılarını sürekli kılan etkenlerden birinin aile şirketi olarak karar verme sürecinde uluslararası en iyi uygulamaları kullanma kararları olduÇuna inanıyoruz. Aile şirketlerinde seleflik, karar verme, kar daÇıtımı ve aile üyelerinin istihdam politikası gibi konular en sık uyuşmazlık konuları arasında yer alıyor. Dolayısıyla aile üyelerinin şirketle nasıl bir ilişki içinde olacaÇı konusunda bir iç protokol oluşturmanın her aile şirketinin yararına olduÇuna inanıyoruz. Biz de bunu gerçekleştirdik. Ben ve kardeşlerim teşkilata tek sesle konuşmak konusunda aramızda prensip anlaşmasına vardık. Böylelikle tüm yönetici ve çalışanların uyacakları tek bir mesaj ve birlikte çalıştıkları tarafların saygısını kazanmış daha profesyonel bir işletme sahibi olabileceÇimizi düşünüyoruz. Herhangi bir şirketin büyümesi açısından şirket dışından yönetim kurulu üyelerinin paha biçilmez bir deÇeri var. Bu tür kişiler sahip oldukları tecrübeleri paylaşır. Sık sık aile üyelerinin soramadıÇı soruları sorar ve aile içinden gelen üyelerin sahip olamayacaÇı bakış açısıyla karar sürecini bizim başka şekilde ulaşamayacaÇımız bir dengeye kavuştururlar. Koç Holding'te yakın zamana kadar aile üyeleri hem işletmeci, hem de yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyordu. Eskiden çeşitli stratejik birimlerin başkanı olarak görev yapan aile üyelerinin bulunuyordu. Ancak bu gibi kişilerin stratejik birim başkanı olarak gösterdikleri performans nedeniyle sorumlu tutulmak istendiÇinde son derece karışık ve çelişkili durumlar ortaya çıktı. Buna çözüm olarak bir stratejik birimin başkanı durumunda olan bir aile üyesinin aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmasını yasaklayan tek pozisyon politikasını belirledik. Uyguladıkları bu yöntemle kurumsallaşmayı oldukça ilerlettik. Bir aile şirketi olmanın avantajlarını yaşarken olası dezavantajlarını da minimize etmeyi başardık. Bunun için de her şeyden önce anlayış deÇişikliÇine ihtiyaç var. EÇer Türkiye'de işletmeler dünya pazarlarında rekabet edecekse, kanıtlanmış yeterlilik zemininde önceden belirlenmiş performans kriterlerine dayalı ve yöneticilerin ön görülen sonuçların alınmasından sorumlu tutulduÇu bir karar mekanizması temelinde profesyonelce yönetilmek zorundadırlar. Bir sonraki kuşaÇın hazırlanması ve seçimini Koç Holding tamamıyla yeterlilik esasına göre yapıyor. Tabii bir takım kendini geliştirme programları uygulanıyor. Ayrıca dışarıdan profesyonel yardım da alınıyor. Sistematik kariyer planlaması da yapılıyor. Koç TopluluÇu'ndaki beyaz yakalı kadın yöneticilerin oranı yüzde 20-25'ler civarında. Yönetim Kurulu'nda aile bireylerinden iki hanım mevcuttu. Suna Hanım saÇlıÇı nedeniyle katılamıyor. Bir tek Semahat Hanım yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Baba - oÇul ilişkilerinde nesil farkını şöyle yorumluyorum. Bu jenerasyon biraz daha yumuşuyor. Baba oÇul ilişkilerinde muhakkak jenerasyon farkından dolayı görüş farklılıkları oluyor. Fakat bir işletmeyi, aile şirketlerini ahenkli bir şekilde yönetmek istiyorsanız her iki tarafın da bundan biraz ödün vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar biz buna çalıştık. Başarılı olduÇumuza da inanıyorum. Dördüncü kuşak için bir şey söylemek için henüz erken. İlgi duyarlar ve kabiliyetleri de yeterli olursa hepsine eşit şartlarda imkanlar sunulacak. İşin yüzde 80'ini ailenin kontrol ettiÇi bir yerde tamamen profesyonel yöneticilerin faal olacaÇı gibi bir şey söz konusu olamaz. Hayal şu anda. Ama bugün öbür şirketlere baktıÇımız zaman Koç Holding müesseseleşme konusunda çok ciddi mesafe almış durumda. Dördüncü, beşinci kuşakta dışarıda da gördüÇümüz gibi ailenin etkinliÇi göreceli olarak azalacak. Ama bu nasıl, ne zaman olacak onu şimdiden kestirmek güç. Son yapılan yeniden yapılanma sürecindeki protokollere göre aile bireylerinden gelin veya damatların iş içerisinde yer almalarını bloke ettik.* * *İzmir'deki aile şirketlerindeki başarı oranının nesilden nesile deÇiştiÇini, zayıfladıÇını konuşuyoruz ya.Mustafa Koç'un verdiÇi mesajların satır aralarında bu soruların cevapları fazlasıyla var. dsipahi@milliyet.com.tr Türkiye Kadın Girişimciler DerneÇi'nin (KAGİDER) Aralık ayı toplantısının konuÇu Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'tu.

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl!İstanbul Başakşehir'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl alıcısını bekliyor.
20 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki son gelişmeler...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber