Pardon diyen rüşvet suçundan kurtulacak

Ceza Kanunu tasarısındaki değişikliğe göre, aldığı rüşveti soruşturma başlamadan önce yetkili makamlara iade edene ceza verilmeyecek

Buna göre rüşvet alan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavirse, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak. Rüşveti alan kişinin, bu nedenle soruşturma başlamadan önce rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı ceza hükmolunmayacak. Rüşveti alan kişi, soruşturma başlamadan önce rüşvet konusu şeyi teslim ederse cezadan kurtulacak. Türk Ceza Kanunu tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdüren TBMM Adalet Alt Komisyonu "zimmet", "irtikap" ve "rüşvet" maddelerinde değişiklikler yaptı. Rüşvet veren kişinin, bu nedenle soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak soruşturma makamlarını haberdar etmesi halinde, onun hakkında da ceza hükmolunmayacak. Verdiği rüşvet kendisine iade edilecek. Faal pişmanlık affı, rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilere de uygulanacak.Görevine girmediği halde, bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak rüşvet alan kamu görevlisi bir yıldan beş yıla kadar hapis yatacak. Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alacak.Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilecek. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değeri azsa, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar düşürülecek.İfa ettiği görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevilisi, beş yıldan 10 yıla kadar hapiste yatacak.Hileli davranışlarla kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kada hapisle cezalandırılacak.Doktora bıçak parası vermek zorunda kalan kişiler de bu cezadan kurtarılmak için "irtikap" kapsamına alındı. Buna göre bu kişiler artık rüşvet vermekten yargılanmayacaklar. Bu durumda sadece doktor ceza alacak. Faal pişmanlık Doç. Dr. Adem Sözer, bir memurun devletin demirbaşı olan bir malı zimmetine geçirmesi durumunda hakimin günün koşullarına göre, malın bedelini göz önüne alarak ceza vereceğini belirtti. Örneğin, memur iş yerindeki sıradan bir sandalyeyi evine götürmüşse bunda indirim yapılacak, ancak bu sandalye çok özel bir antika ise indirim olmayacak. Aynı şekilde iş yerinden bir lamba, zarf içinde teslim edilmiş 20 milyon lira gibi az miktar para, ilaç, çöp kutusu gibi evinde kullanabileceği bir malı zimmetine geçirmesi halinde indirimin yapılmaması durumunda verilecek cezanın adalet duygusunu zedeleyeceği düşüncesiyle bu hüküm getirildi. Zimmet, irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, müşterek fail olarak sorumlu tutulacak. Denetim görevini ihmal edip suçun işlenmesine imkan tanıyan kamu görevlisi, 6 aydan 3 yıla kadar kadar hapis yatacak. Değer ölçütü

Sürücü adayı kanala uçtuKarabük'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken (19), yaralandı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber