Ege

09.12.2018 - 08:15 | Son Güncelleme: 09.12.2018-8:15

Mobbing gerçeği

İşyerinde psikolojik baskı şeklinde tanımlanan mobing ile mücadelede Türkiye’nin geldiği nokta Yaşar Üniversitesi’nde masaya yatırıldı. Çalışanların yüzde 90’ının şikayetleri olduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Dördüncü Boyut Akademi ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi işbirliği ile Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen ‘4. Forum Mobing’ etkinliğinde, kurumların yüzde 63’ünde psikolojik tacizi önlemeye yönelik herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı; çalışanların yüzde 90,7’sinin ise gereksiz görevler, olumsuz eleştiri, küçümseme ve iğneleme gibi davranışlara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Farklı şekillerde baskı

2012 yılından bu yana kapsamlı anketler yaptıklarını belirten 4. Boyut Akademi Kurucusu Çağlar Çabuk, “Yapılan şikayetin haklı bulunması halinde kurumların yarıdan fazlası iş akdi feshini tercih ediyor. Yapılan şikayetin haksız bulunması halinde ise kurumların yarısı şikayetçi tarafa iş akdi feshi uyguluyor. Görev yeri değişikliği yüzde 37,5 oranında tercih edilirken, kurumların 3’te 1’i, sorunu yazılı uyarı ile çözmeye çalışıyor. Görüşülen kurumların yüzde 35’inde işverene karşı mobing davası açıldığı belirtilirken, yüzde 47’si ise böyle bir dava açılmadığı belirtti. Çalışana karşı açılan mobing davası oranı ise bu yıl, önceki yıllara oranla yüzde 21 ile en yüksek seviyesine ulaştı” diye konuştu.

Türkiye’deki mobing olgusunun çalışanlar nezdindeki algısını değerlendiren Araştırma ve İleri Analiz Danışmanı Özge Tarakçı Özkurt ise, “Araştırmada çalışanlar yüzde 48,8 ile ‘gereksiz ve anlamsız görevlere’, yüzde 35,5 ile ‘gerçekçi olmayan iş taleplerine’, yüzde 33,6 ile ‘sürekli olumsuz eleştiri, küçümseme ve iğnelemeye’ ve yüzde 30,4 ile ‘hakkında dedikodu ve asılsız bilgiye’ maruz kaldıklarını beyan etti” dedi. 

Performansı etkiliyor

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Evrim Güleryüz de farklı meslek grupları ile yürütülen mobing çalışmalarından şu örnekleri sundu: 108 hemşirenin katıldığı bir çalışmada hemşirelerin yüzde 43.8’i mobinge maruz kaldığını belirtti. Yüzde 28.6’sı meslektaşlarından, yüzde 22.8’si hekimden, yüzde 14.3’ü yöneticisinden, yüzde 34.3’ü hepsinden mobing gördüğünü ifade etti. 379 doktorun katıldığı bir çalışmada ise mobing algısı arttıkça öfke düzeyinin arttığı ve öfke kontrol sorunlarının ortaya çıktığı saptandı. 244 öğretmenin katıldığı araştırmada mobing algısı ile kurumsal bağlılık arasında olumsuz bir ilişki olduğu bulundu. 211 bankacı ile yapılan bir çalışmada mobing algısı ve performans arasında olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya kondu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ALO 170 Yardım ve Destek Hattına mobing nedeniyle başvuran kişi sayısı 2011 yılında 2 bin civarındayken 2017 yılında bu sayı 16 bin 784’e ulaştı.

HUKUKİ HAKLAR

Türk Medeni Kanunu’na göre; hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacının, maddi ve manevi tazminat istemde bulunma hakkı saklıdır. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’na göre de; işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Rakamlar çok çarpıcı

2018 yılında yapılan araştırmalarda mobing’e uğrayanların yüzde 91’i özel sektör, yüzde 5’i ise kamu çalışanlarından oluştu. Yönetim kurulu üyesi ya da CEO düzeyi çalışan 6 kişinin 4’ü, genel müdür veya koordinatör düzeyi çalışan 26 kişinin 23’ü de uygunsuz davranışlara maruz kaldıklarını ifade etti. Memur, eleman, uzman statüsündeki çalışanların yüzde 90’ı ile şef, müdür, proje yöneticisi konumundaki çalışanların yüzde 93’ü mobing’e maruz kaldı. Kurumların yüzde 63’ünde ise psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptırımlar olmadığı ortaya çıktı. Mobing ile ilgili bir başvuru geldiğinde kurumların yüzde 40’a yakını ‘taraflarla görüşmeyi aynı anda’ yapmayı, yüzde 36’sı ise ‘önce şikayetçi tarafla görüşmeyi’ tercih ediyor.

 

 

 


Etiketler: CEO, memur
Çatalca hangi ilin sınırları içerisindedir?
©Copyright 2018 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.