Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Ağrı Görmek

Rüyada ağrı ile ilgili görülen rüyalar değişik şekilde yo­rumlanmıştır. Şöyle ki:Rüyada bir yerlerinin ağrıdığını hissetmek, genellikle piş­man olmaya ve pişman olunacağı ile yorumlanır.Rüyasında boynunun ağrıdığını görmek, rüyayı görenin ka­rarsızlığını ve ne yapacağını bilmemesiyle şaşkınlığa işarettir. Bazı tabircilere göre, boyun ağrısı, rüyayı görenin, bir emanete ihanet edeceğine veya Allah tarafından ken­disine bir ceza geleceğine işaretle tabir olunur.Rüyada omuzunun ağrıdığını görmek, rüyayı gören için kö­tü ve haram kazanca ve yaptığı işin kötülüğüne işarettir.Rüyada karın ağrısı çektiğini görmek, rüyayı gören kimse­nin ailesine (hanımına) karşı kötü davrandığına işarettir.Rüyada kalbinin ağrıdığını görmek, rüyayı görenin itikadının bozukluğuna işaret ile yorumlanır.Rüyasında ciğerlerinin ağrıdığını görmek, rüya sahibinin çocuklarına karşı kötü davrandığına işarettir.Rüyada şiddetli bir dalak ağrısı çektiğini görmek, rüya sa­hibinin ölümünden korkulur şeklinde yorumlanır.Rüyada akciğeri ağrıdığını görmek, rüyayı görenin ölümü­nün yaklaştığına işarettir.Rüyada sırtının ağrıdığını görmek, rüyayı görenin kardeşi­nin ölümüne işarettir.Rüyada hissedilen ağrı, işlenilen günahlardan pişmanlık duymaya işarettir. Diş ağrısı, fena söz işitmeye ve kötü hareket­lerle karşılaşacağınıza işarettir. Boyun ağrısı, ihanete uğramaya; omuz ağrısı suç işleyeceğinize; karın ağrısı, malını kötü yolda har­cama ve bundan pişmanlık duymaya, aynı zamanda akrabalarının ve çocuklarının sıhhatine işarettir. Göbek ağrısı eşine kötü davrandığına; ciğer ağrısı, çocuklarına kötü davrandığına kalp ağrısı, inanç eksikliğine; dalak ağrısı mal ve mülkün kaybolacağına, arka ağrısı, erkek kardeşin öleceğine; ağrıdan belini bükülmüş görmek, maddi sıkıntıya düşüleceğine; uyluk ağrısı, memleket aleyhine kötülük edeceğine; ayak ağrısı, kötü yolda bulunmaya ve bazı yorumculara göre de zengin olunacağına işarettir.Rüyada hissedilen ağrı, günâhtan pişman | olmaya ve Hakka dönmeye işârettir.Boyun ağrısı, rüya sahibinin moralinin bozulacağına, geçimsizliğe ve şikayetlerin çoğal­masına ve şaşkınlığa işârettir.Rüyada hissedilen baş ağrısı, üzüntü ve düşünceye işâret eder.Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü yollarla kazanç elde edeceğine işârettir.Rüyada hissedilen göbek ağrısı, kendisinin hanımına kötü muamele yapacağına işârettir.Rüyada dişinin ağrıdığını görmek, hakarete maruz kalmaya, fenâ bir söz işitmeye işâret eder.Karın ağrısı, eşine yumuşak davranmamaya işârettir.Yine rüyada karın ağrısı hissetmek, varını yoğunu isyan ve kötü işlerde sarf edeceğine işârettir.Rüyada hissedilen kalp ağrısı, inanç bo­zukluğuna, dini meselelerde inanç ve itikadı­nın bozuk olduğuna işârettir.Rüyada hissedilen ciğer ağrısı, çocuğunu iyi terbiye etmemeye işâret eder.Dalak ağrısı hafif olursa mal kaybına, ağır olursa dini zaafiyetin çok şiddetli oluşuna işâret eder.Sırt ağrısı, erkek kardeşin ölebileceğine işârettir.Bazen sırt ağrısı, destek gördüğü kimse­lerden sıkıntı içinde olmaya işâret eder.Yine rüyada hissedilen sırt ağrısı, kuvvet, çocuk, anne, önder ve dostlara işâret eder.Uyluk ağrısı, mensubu bulunduğu millete kötülük yapmaya işâret eder.Rüyada hissedilen ayak ağrısı, yanlış ve günâh işlenen yerlere gitmeye, Allah'a (c.c.) isyan edilen yerlerde yürü meye işâret eder.Bazen rüyada hissedilen ayak ağrısı, malın çokluğuna işâret eder.Rüyada hissedilen kasık ağrısı, aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye işâret eder.Kulak ağrısı ise. önemli bir işinizin iyi bite­ceğine delâlet eder.Rüyada şiddetli ağrıdan belinin büküldü­ğünü görmek, fakirliğe ve uzun ömre işâret eder.

Kaynak: ruyalar.net


Çılgın Çarşamba

Çılgın Çarşamba