Ankara

Yerel Haber
23 Nisan 2015 - 00:58

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

IHA

ANKARA (İHA) – Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’nin 21.04.2015 tarihli 29333 sayısında yayımlandığını açıkladı. Tebliğe göre diş protezlerinde kanser hastalığına bağlı değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda 4 yıllık yenilenme süresindeki sınırlandırmanın kaldırıldığı belirtilerek, "Böylece aşırı kilo kaybı sebebi ile diş protezlerinde sıkıntı yaşayan kanser hastalarının mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Diş tedavilerinde daha önce bedeli ödenmeyen ‘zirkonyum kron’ işlemi tanımlanmış ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ödemeye alınmıştır. Böylece metal alerjisi olan hastalara diş yaptırma imkanı sağlanmıştır" denildi.
Toplumda artan yaşlı hasta popülasyonuna tedavi veren geriatri branşına da fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile psikiyatri alanında belirli işlemlerin tanımlandığı kaydedilen açıklamada, "Yenidoğan bebeklerde daha önce tanımlanmış olan özel hazırlama sistemleri ile beslenme solüsyonu hazırlama ve uygulama işlemi tüm çocuk yaş grubuna tanımlanmıştır. Bu sayede istenmeyen enfeksiyona ve beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİNDE YURT DIŞINDAN GETİRTİLEN İLAÇLARIN KEMİK İLİĞİ İŞLEM BEDELİ HARİCİ ÖDENMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPILDI
Kemik iliği nakillerinde şahsi tedavi için yurt dışından getirtilen ilaçların kemik iliği işlem bedeli harici ödenmesi yönünde düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada kaydedildi:
"Yurt dışından kemik iliği tedavisi için getirtilen ve kemik iliği işlem kapsamı içinde olan bu ilaçlar şahıs ödemeleri olarak ödendiğinden mükerrer faturalandırmayı önlemek amacıyla kemik iliği nakli işlemin dışına çıkarılması sağlanmıştır. Kemik iliği nakil işlemlerinde yurt dışından temin edilen yüksek bedellere kadar ulaşan ilaçlar bu işlem bedeline dahil iken yeni uygulamayla bu işlem bedelinden ayrı tutulmuştur."
DUYGULANIM BOZUKLUĞU TEDAVİLERİNİN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YAPILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME
Hemodiyaliz, ev hemodiyalizi işlemlerinin fiyatlarının artırıldığı ifade edilen açıklamada, "Toplumumuzda ruhsal sıkıntıları olan hastaların tedavisine yönelik bir dizi düzenlemeleri daha önceki uygulamalarımızla hayata geçirmiştik. Yeni yayımlanan tebliğ ile duygulanım bozukluğu tedavilerinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapılmasına yönelik düzenleme sağlanmıştır. Tüm dünyada görülme sıklığı yüzde 2 olan bu hasta grubunun muayene, ailesine yönelik psiko eğitimi, sosyal beceri eğitimleri, grup psikoterapisi, uğraş terapileri hizmetlerinin hepsini birlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde alması amaçlanmıştır" denildi.
KEMOTERAPİ TEDAVİLERİNİN HAZIRLAMA VE UYGULAMA İŞLEMLERİNDE TEKNİK DÜZENLEME YAPILDI
Tüm dünyada kullanılmakta olan gerek çalışan güvenliğini sağlayan, gerek ilaç kullanımında israfı önleyen, gerekse de hastaların kullandığı ilaçları güvenli ve hassas dozda hazırlayan sistemlerin ödenmesine yönelik kemoterapi tedavilerinin hazırlama ve uygulama işlemlerinde teknik düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca bu işlemlerle ilgili fiyatların arttırılarak sağlık hizmeti sunan tesislerin çalışan güvenliğine yönelik tedbirler alması yönünde gerekli finansman olanağının artırıldığı bildirildi.
DİYABETLİ HASTA EĞİTİMİ İŞLEMİNİN FİYATI ARTTIRILARAK, YILDA 2 DEFA ÖDENMESİ SAĞLANDI
Diyabet hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve ömür boyunca bir defa ödenen “Diyabetli Hasta Eğitimi” işleminin fiyatının arttırılarak, yılda 2 defa ödenmesinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu sayede diyabet tedavisinde eğitimin daha etkili bir şekilde verilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Diyabet hastalığının önemli bir komplikasyonu olan ve uzuv kaybına kadar gidebilen diyabetik ayak yaraları için “Diyabetik Ayak Korunma ve Tedavi Eğitimi”nin geri ödeme kapsamına alındığı belirtilerek, kurum tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yeni bir uygulamanın daha hayata geçirildiği vurgulandı.
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış “Nitrik Oksit Tedavisi ve Takibi İşlemi”nin tüm yaş gruplarında geri ödeme kapsamına alındığı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Tıbbi tedaviye dirençli epilepsi hastalarında ve diğer bazı pediatrik nörolojik vakalarda uygulanan “Ketojenik Diyet Tedavisi” geri ödeme kapsamına alınmıştır. Yenidoğanda koruyucu sağlık hizmeti kapsamında erken teşhisi sağlamaya yönelik olarak işitme testi geri ödeme kapsamına alınmıştır. Nükleer tıp radyonüklid tedavilerinde hastaların nükleer tıp hekimi tarafından bu tedavi uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibine yönelik işlem geri ödeme kapsamına alınmıştır. Böylece radyonüklid tedavi hizmeti alan hastaların hekim tarafından daha iyi şekilde değerlendirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalarının kısıtlı diyet sebebi ile kullandıkları özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler için hastalara ve/veya yakınlarına her ay Kurumumuz tarafından ödenen tutarlarda yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Osteoporoz, diyabet, HIV ve iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar ödeme listesine dahil edilerek vatandaşın erişimine sunulmuştur. Anestezi klinikleri ve/veya acil servis uygulamalarında kullanılan, zamanla yarışılan vakalarda özellikle ihtiyaç duyulan infüzyon sistemleri ve hava yolu açılmasına yönelik tıbbi malzemeler ile açık abdomen vakalarında veya abdomenin açık kalması gereken durumlarda steril ve efektif kapama ve koruma için negatif basınçlı kapama yönetim sistemleri başta olmak üzere (EK-3/A) ‘Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi’ne yeni tıbbi malzeme grupları eklenmiştir. Yine aynı listede yer alan işlem bedeline dahil olan ve bedeli olmayan ‘cerrahi iplikler ve çelik teller’ (EK-3/B-1) ‘İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi’ne eklenerek listeden çıkarılmıştır. Geniş çaplı arkus aorta ve torasik aorta yaygın diseksiyon vakalarının tamirinde kullanılan ve ameliyat süresini kısaltan aortik stentgreftler ödeme kapsamına alınmıştır. Uzun süreli tedavilerde veya enfeksiyon yönünden riskli hastalarda kullanılmak üzere Antimikrobiyal Santral Venöz Kataterler ödeme listelerine eklenmiştir. Annuloplasti ringleri, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon klipleri, hücresiz kıkırdak matriksleri gibi bazı SUT alan tanımlarında fiyat iyileştirilmesine gidilmiştir. Ayaktan tedavilerde Kurum tarafından ödeme kapsamında olan tıbbi malzemelerde daha önceden 0-18 yaş aralığında 13-18 yaş çocukların kulak içi işitme cihazı bedeli Kurumumuzca karşılanırken, yeni düzenleme ile 8 yaş üzeri çocuklar için de kulak içi işitme cihazı karşılanır hale getirilmiştir. İşitme cihazı verilebilmesi için yapılması zorunlu olan konuşmayı ayırt etme testi, yeni düzenleme ile 8 yaş altı çocuklar için zorunlu halden çıkarılmıştır. Daha önceden erişkinler ile aynı ödeme kriterlerine sahip olan 0-18 yaş çocuklar için tek taraflı ve bileteral işitme cihazı verilebilme kriterleri kolaylaştırılmıştır. SUT (Eki EK-3/C-2) Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi’nde yer alan ortopedik bot ve kendinden afo’lu bot fiyatları yükseltilmiştir."

AnkaraYerel Seçim Sonuçları

Ankara Hava Durumu

18°CŞİMDİCUMARTESİ
©Copyright 2013 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.