Geri Dön

Daum'dan Ozan Tufan itirafı!

Daha önce çalıştırdığı Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi şampiyon yapan, son olarak da geçen sezon Bursaspor'da görev alan Christoph Daum, Fenerbahçe, İsmail Kartal, Ozan Tufan ve şampiyonluk hakkında konuştu.

Daum'dan Ozan Tufan itirafı!

Türkiye'nin en iyi tandığı yabancı teknik adamlardan biri olan Alman çalıştırıcı, ligde pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı tespitlerde bulundu. Her iki takıma ve teknik adamlarına mercek tutan Daum, daha başka birçok konuda ilgi çekici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin tecrübeli bir kadro yapısı olduğunun altını çizen Alman teknik adam ancak yaş çıtasının ise yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Ligde bu sezon kıran kırana bir şampiyonluk yarışı izliyoruz. Sizin bir favoriniz var mı?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş çok etkileyici bir yarış veriyor. Hangisinin şampiyon olacağını kestiremiyorum. 3’ü de bazen inişe geçiyor, bazen de fantastik oynuyorlar. Biri için “Şampiyon olur” diyorum, 2 hafta sonra aynı takım çok başarısız bir futbol oynuyor. Bu defa da “Nasıl şampiyon olabilirler ki” diyorum.

İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İsmail Kartal takımı kötü futbol oynatmakla eleştiriliyor ama Fenerbahçe’nin çok çok iyi futbol oynadığı maçlar da var. Bence en büyük sorun, takımın geleceği. Birçok tecrübeli isim var ve bir şekilde gidiyorlar. Ancak uzun vadeli bakacak olursak, takım bir an önce yeniden yapılandırmaya gitmeli. Kadroda genç, taze futbolcu yok.

Peki bu kadro ve İsmail Kartal 4'üncü yıldız hedefinin baskısını kaldırabilecek mi?

Ben Fenerbahçe'yi çalıştırırken 2003-04 sezonunda şampiyon olduk ve 3’üncü yıldızı aldık. Üzerimizde yıldız için baskı yoktu. Çünkü takımın bunu düşünmesine fırsat vermiyordum. Sadece sonraki maça odaklanmalarını sağlıyordum. Çünkü böyle yaptığınızda maçlarınızı kazanıp şampiyon oluyorsunuz. O zaman yıldız kendiliğinden geliyor zaten.

O takımdan aklınızda kalan en önemli futbolcu kimdi?

Ümit Özat gerçek bir liderdi. Onu birçok farklı mevkide oynatabiliyordum. Sadece takımının başarısını düşünen bir oyuncuydu. Bana hiçbir zaman “Şurada değil burada oynamalıyım” gibi laflar etmedi. Takımınızda Ümit gibi birkaç futbolcu varsa, şampiyonluğun en büyük adayısınız demektir.

OZAN BURSA'DA KALMALI

“Ben Bur­sa­’day­ken Ozan'ın Ka­ra­bü­k’­e 500 bin do­la­ra gön­de­ril­me­si gün­dem­dey­di. İzin ver­me­dim. Onu A ta­kı­ma alın­ca ken­di­ni çok ge­liş­tir­di. Bü­yük po­tan­si­ye­li var, üs­te­lik ça­lış­ma­yı da se­vi­yor. Ben­ce Bur­sa­’da kal­ma­lı. 3 Bü­yük­le­r’­den bi­ri­ne git­se, uyum sağ­la­ma­sı zor ola­cak­tır. Fe­ner­bah­çe for­ma­sı, Bur­saspor for­ma­sın­dan çok da­ha ağır­dır. Ozan şu an sadece ge­li­şi­mi­ni dü­şün­me­li.”

ŞAMPİYONLUK ENERJİSİ VAR

Ga­la­ta­sa­ra­y’­da Cesare Pran­del­li aşı­sı ne­den tut­ma­dı?

Pran­del­li iyi bir ça­lış­tı­rı­cı, iyi bir in­san­dır. Pran­del­li dö­ne­min­de Ga­la­ta­sa­ra­y’­da bir­lik yok­tu, fut­bol­cu­lar ger­çek an­lam­da Pran­del­li ile hiç bir ara­ya ge­le­me­di­. Çün­kü Ga­la­ta­sa­ray, il­ke­le­ri ge­re­ği hü­cum oy­nar, sa­va­şır, go­lü dü­şü­nür. Pran­del­li fark­lı bir sis­tem oturt­mak is­te­di ama bu Tür­ki­ye­’ye uy­gun de­ğil­di. Bu­nun için doğ­ru za­man da de­ğil­di.

Ham­za­oğ­lu ne­le­ri de­ğiş­tir­di?

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın il­ke­le­ri­ne ge­ri dön­me­si­ni sağ­la­dı. Ör­ne­ğin Sab­ri’yi ye­ni­den ta­kı­ma al­dı. Sa­ha­da kim­li­ği olan, çok güç­lü bir ekip oluş­tur­du. Kar­ma­şık bir ta­kımı ba­sit ve et­ki­li ha­le dö­nüş­tür­dü.

Ta­kı­mı şam­pi­yon ya­par mı?

Ham­za­oğ­lu'nun fan­tas­tik bir ki­şi­li­ği var­dır, çok ka­rak­ter­li­dir. İyi bir tek­nik adam ola­bil­mek için ge­re­ken po­tan­si­yel Ham­za­oğ­lu­’n­da var. Ta­kı­mı şam­pi­yon­lu­ğa ta­şı­ya­bi­le­cek ener­ji de ken­di­sin­de mev­cut.

(Bugün)Futsal maçında muazzam gol!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber