Taşeron yerine kadrolu personel

Eklenme Tarihi07.12.2017 - 1:30-Güncellenme Tarihi07.12.2017 - 0:14

Kamuda, özel sektörde işverenler, yapacakları işin bir bölümünü sözleşmeyle değişik firmalara yaptırabiliyorlar.

Örneğin temizlik işleri, yemek servisi için bu işlerde uzman firmalarla anlaşılabiliyor. Anlaşmayla hizmet veren uzman kuruluşlar, “taşeron firma”, bu firmaların elemanları ise “taşeron işçi” olarak adlandırılıyor.

Özel sektör firmaları gibi, kamu kuruluşları da birçok hizmeti, taşeron firmalara gördürmeye başladı.

Taşeron işçiler, kamu kuruluşunda çalışsalar da taşeron firmanın kadrosundalar. Ücretlerini, çalışma şartlarını taşeron firmalar belirliyor. Sosyal güvenlik ödemelerini taşeron firmalar karşılıyor.

Kamu kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler, çalıştıkları kamu kuruluşunun diğer çalışanlarıyla aynı statüye sahip olmak istiyorlar. Basit anlatımıyla, taşeron firma kadrosundan kamu kuruluşunun kadrosuna geçmek istiyorlar.

Kamu kadrosunda devamlılık var. İş güvencesi var. Daha yüksek gelir imkânı veya ümidi var.

Kamunun yükü artıyor

Kamu kuruluşlarında, belediyelerde çalışan taşeron işçiler uzun zamandan bu yana çalıştıkları kuruluşlarda kadroya geçme arayışındaydılar. Mevsimlik işçiler ise çalışma sürelerinin (ücret ödeme sürelerinin) uzatılmasını istiyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 900 bin çalışanın ilgilendiren düzenlemeyi açıkladı. Taşeron işçiler, çalıştıkları kamu kuruluşlarında kadroya geçirilerek istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçinin halen en fazla 5 ay 29 gün olan süresi 9 aya çıkarılıyor. Kamuda 4C statüsünde çalışanlar 4B statüsüne alınıyor.

Açıklamalara göre, kamuda bundan sonra taşeron firmaların hizmetlerinden yararlanılamayacak. Kamuda birçok hizmetle ilgili yeni düzenleme zorunlulukları ortaya çıkacak.

Örneğin, daha önce taşeron firmaların sorumluluğunda olan temizlik hizmetlerini, personel taşıma hizmetlerini, öğle yemeği servislerini bundan sonra kamu kuruluşları, kadrolu personeliyle yürütmek durumunda olacak.

Kadroya geçecek taşeron işçiler, kamuda personel sayısının artmasına, bütçenin personel ödeneklerinin yükselmesine neden olacak.

Bütçeye yük geliyor

TÜİK’in verilerine göre, kamu sektöründe çalışan sayısı 3.5 milyon. Bunların 2 milyon 806 bini kadrolu personel. 238 bini sözleşmeli personel. Geçici işçi sayısı 24 bin. Geçici personel sayısı 20 bin.

Taşeronların kadroya alınması halinde kadrolu personel sayısı artacak. Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması, geçici işçi ödeneklerini artıracak.

2017 yılı bütçesinde kamu personelinin maaş ve ücret ödemeleri ile sosyal yükümlülükleri için ayırılan ödenek 190 milyar TL idi. Toplam bütçe harcamalarının % 28’i, toplam vergi gelirlerinin % 37’si kamu personelinin maaş ve ücret ödemeleri ile sosyal yükümlülükleri için ayırılmıştı.

Taşeron işçiler ve geçici işçilerle yapılacak yeni düzenleme, 2018 yılı bütçesinden kamu personeli için ayırılacak ödeneklerin artmasını zorunlu kılacak.

Etiketler