Gariplikler ülkesi...

Gariplikler ülkesi...


BİR zamanlar "Son Posta" diye bir gazete vardı, rahmetli Çetin Emeç ile Aydın Emeç'in babaları Salim Ragıp Emeç'in gazetesi. O gazetede "İster İnan, İster İnanma" diye bir köşe vardı, Ripley adında biri, dünyadaki gariplikleri hem çizer, hem de yazardı.
Ripley'in Türkiye'den örnek verip vermediğini bilmiyorum ama, bizim memleket onun için tükenmez bir kaynak...
Dün sigortasız çalıştırılan kaçak işçileri denetleyen ve SSK müfettişlerinin yetkilerinin ellerinden alındığını anlatmıştık.
Tahmini 4.5 milyon kaçak işçi vardı, 2.7 trilyon sigorta primi kaçırılıyor, Hazine 670 trilyon lira vergi kaybediyor, SSK, 1999'da 1.1 katrilyon lira zarar ediyordu.
* * *
ŞİMDİ gelelim, bir başka olaya...
4 tekstil şirketi (x), 1999 yılı net satışları 12 trilyon 638 milyar lira, 2000 yılının tahmini hasılatı ise 25 milyon dolar civarında...
Şirketler topluluğunun 1999 yılında işçi vergisi (muhtasar) 269 milyar lira, SSK primleri 702 milyar lira, KDV 175 milyar lira, Kurumlar Vergisi 126 milyar lira...
* * *
BUNLAR şirketlerin belirttiği rakamlar.
Diyorlar ki:
"Şirketler grubumuzda bir tane dahi kaçak işçi çalıştırılmamaktadır, yine şirketlerde işçilere ödenen ücretler tam ve gerçek rakamlardır. Özet olarak şirketler grubumuzda sigortasız kimse çalışmamakta, gerek vergi dairelerine, gerek SSK'ya bir lira dahi borcumuz yoktur."
Şimdi bu şirketlere 56 milyar lira idari para cezası verilmiş...
Niye?
İşyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadıkları için...
Ceza yasaya aykırı mı?
Hayır, onlar da "yasa gereğince" diyorlar.
* * *
PEKİ, bunun eleştirilecek yanı ne?
Dinleyelim:
"Bildiğiniz üzere Türkiye'de mevcut bulunan birçok firma bu yasa ve yasaya ilişkin tebliği hükümlerine uymamaktadır. Eğer uygulama bütün şirketlere şamil olarak yapılsa o zaman bütün işverenler bu gerçeğin farkına varacaktır. Durum böyle olmakla birlikte sanki gizli bir el idari para cezasını gerektiren ihbarnameyi arife günü tarafımıza göndermiş ve 7 günlük itiraz hakkımız ortadan kaldırılmıştır.
Gerçi yetkili Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılacak olan itirazımız, yapmış bulunduğu hatalı uygulama nedeniyle haklı bulacak mahiyette kesinleşmese bile, hiç olmazsa bir hukuk devletinin icaplarına uymuş olarak elimizden gelen yasal haklarımızı kullandık diye avunmamıza vesile olacaktı."
* * *
YANİ, onlar kısacası "Piyango niye bize çıktı?" diyorlar.
Maalesef yasaların rasgele uygulandığı ya da uygulanmadığı ortamda kağıt üzerinde haksız görünseler dahi, vicdanlarda haklı sayılırlar.
Elbette, herkes yasanın gereğine uymalıdır.
Özürlü ve hükümlüleri işyerlerinde çalıştırmalıdır.
Lakin, 4.5 milyon kaçak işçinin olduğu, vergi ve SSK primlerinin ödenmediği bir ülkede, yapılan eşitsizlik tepki uyandıracaktır.
Dedik ya, ister inan, ister inanma!
Ripley'in hazinesi burası...
--------------
(x) Ercan Giyim Sanayi AŞ - Enis Tekstil San. ve Tic. Ltd. - Ferdi Tekstil Sanayi Ticaret AŞ - Burgaz Tekstil San. Tic. AŞ.