"Türk düşmanları!" demekle olmuyor

"Türk düşmanları!" demekle olmuyor


BİRAZ durup nefeslenelim ve şöyle düşünelim...
Karşımıza çıkan her sorunu "Onlar zaten ezeli ve ebedi Türk düşmanıdır!" parantezine alıp çözebilir miyiz?
Bazılarının "ezeli ve ebedi Türk düşmanı" oldukları doğru olsa da, bunların örnekleri ortada olsa da, biz onlara karşı ne yapmışız, bu da önemli değil mi?
Biz ne yapmışız?
Kimi yalan, kimi haksız suçlamalara cevap verebilmiş miyiz?
* * *
ARŞİV uzmanı Bülent Ağaoğlu'nun bir araştırması var, şöyle diyor:
"Esat Uras'ın 1987 yılında Tarih Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul'da (Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi" adlı kitabının sunuş bölümünde çok çarpıcı bir bilgi var. Şöyle deniliyor; dünya kitaplıklarında Ermeni ve Ermenilerle ilgili eserler 26 bini buldu. Bu eserlerin büyük çoğunluğu ve yayınların çok az istisna ile tamamı Türkiye ve Türk düşmanlığı fikri üzerine kurulmuş olmasıdır..."
* * *
BU bilginin kaynağı nedir?
ABD Kongre Kitaplığı katalogları...
Yani 26 bin tane kitap, makale ve broşür var.
Peki, biz bunlara karşı ne yapmışız?
Ancak binde bir oranında cevap verilmiş; 35 kitap ve broşürle...
Evet, 26 bine karşı sadece 35...
* * *
BÜLENT Ağaoğlu'nun araştırmasında, ilginç saptamalar var...
1975 yılından bu yana hiç yayın yapmamışız...
35 yayının on biri de bir yazara ait; Türkkaya Ata"v...
Dışişleri Bakanlığı 5, Türk Tarih Kurumu 1 yayın çıkartmış, özel kişi ve kurumlar 27 yayın yaparken, devletin yayını beşte kalmış.
Üniversitelerden yalnız Ankara Üniversitesi 4 yayın yapmış, sivil toplum kuruluşlarından da Türk Ocakları...
Beş özel yayınevi kitap yayımlamış, 4 yazar da kitaplarını kendileri bastırmış, iki şirket de internette web sayfası hazırlamış...
Tek bir doktora tezi var o da kitap olarak çıkmış...
İki yabancı yazarın, Ermeni iddialarına cevabı Türkçeye çevrilmiş...
Yayınlardan sekizi, iddiaların alt detaylarından birine ilişkin, 27'si tüm iddialara cevap verici nitelikte. Alt detaya ilişkin 8 dokümanın 5'i Talat Paşa'ya ait olduğu öne sürülen belge hakkında, 2'si de Hitler'in söylediği iddia edilen söze ilişkin...
Bülent Ağaoğlu, araştırmasıyla ilgili şunları söylüyor...
"Bu araştırmanın kapsamı, Ermenilerin soykırım iddialarına cevap niteliğinde, Türkiye'de, Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış kitaplardır, broşürlerdir."
* * *
BU şu demektir...
Türkiye, kendi halkına, bile derdini anlatmaktan acizdir.
Şimdi soralım bakalım:
"Ezeli ve ebedi Türk düşmanları kim?"