AY DÜĞÜMLERİ NEREYE?

2019’da Satürn ve Güney Ay düğümü Oğlak burcunda 3 kez birleşecek. Bu dönemde, ailemiz ve ülkemizle ilgili konuları daha fazla sahiplenme yoluna gitmemiz yararlı sonuçlar getirecektir.

Astroloji’de Ay düğümleri Güneş, Dünya ve Ay’ın yörünge düzlemlerinin kesişim noktalarıyla ortaya çıkar. Ay, dünyamızın etrafında dönerken, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge düzlemini, ekliptik düzlemini kuzeye ve güneye doğru iki yönde keser. Güneş tutulması sırasında Dünya, Güneş ve Ay bu çizgi üzerinde sıralanırlar. Efsanelerde ve hikayelerde ay düğümleri tutulmalarla ilişkili olduğu için bir ejderha olarak tasvir edilmiştir. Kuzey düğüm ejdarhanın başını, ağızını, Güney düğümse kuyruğunu, boşaltım noktasını gösterir.

Astrolojik açıdan kuzey düğüm ruhtan maddeye geçişi, alım noktasını simgeler. Kuzey düğüm nereden geçiyorsa, o burcun konularını ve kişilerini hayatımıza daha çok çekeriz. Bu nokta bir büyüme, ilerleme ve bereketlenme yeridir. Güney düğümse maddeden ruha geçişi, çözülmeyi, bozulmayı ve bırakma noktasını simgeler. Güney düğüm hangi burçta ilerliyorsa, o burcun konularında bozulmalar, çözülmeler ve kayıplarla karşılaşırız. Genel olarak Batı dünyası Kuzey’i iyi, Güney’iyse kötü olarak adlandırsa da, Hint kaynaklarında, Güney düğüm maddeden ayrılma, özgürleşme ve ruhun maddenin tutsaklığından kurtulması olarak da görüldüğü için bir çeşit aydınlanma (mokşa) olarak kabul edilir.

Şimdi bu dönemde, kasım sonundan bu yana Kuzey Ay düğümü Yengeç’e, Güney Ay düğümü Oğlak burcuna yerleşmiş oldu. Bu transit 2020 Mayıs’ına kadar devam ediyor olacak. Peki Yengeç/Oğlak ekseni, transit Ay düğümleri açısından ne anlama geliyor ? Bu süreçte, ruhsal açıdan büyüme ve gelişme hangi alanlarda olurken, kuruma ve çözülmeler hangi alanlarda yaşanabilir?

AY DÜĞÜMLERİ NEREYE

Astrolojik haritanızda Yengeç burcunun hangi evde olduğuna dikkat etmelisiniz. Bu evin konularında geliştirebileceğimiz, büyüteceğimiz çok daha fazla şey olduğunu görebiliriz. Kuzey Ay düğümü Yengeç’teyken özellikle aidiyet duygusu üzerinden, ailemiz, sevdiklerimiz ve korumak istediklerimizle daha yakın ilişkiler kurabiliriz. Yengeç bize beslemeyi, büyütmeyi ve hassasiyet göstererek korumayı ihmal etmememiz gerektiğini anlatıyor. Yengeç burcu hangi evinizde yer alıyorsa, o evin konularını geliştirmek, ilerletmek kişisel gelişimimiz açısından daha olumlu sonuçlar getirecektir.

Oğlak burcunun evine dikkat

Bu dönemde, özellikle 2019’da Oğlak burcu adeta bir savaş alanına benziyor. Satürn ve Plüton Oğlak burcunda ilerlemekte. Güney ay düğümü de burada. 6 Ocak’ta Oğlak burcunda, Satürn ve Pluton’un ortasında, Güney düğüm yönünde bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Tüm bu göstergeler bize astrolojik haritamızda Oğlak burcunun olduğu evin konularında daha yorucu, test edici ve zorlayıcı koşullarla karşılaşabileceğimizi anlatmakta. Güney Ay düğümü bozulma, çözülme ve maddi açıdan kayıplarla daha ilgili olduğu için, bu burcun konuları içinde sorunlarla karşılaşabiliriz. Oğlak, özellikle kurumlar, kısıtlamalar, devlete ait konular, yöneticiler ve baba figürüyle yakından ilişkilidir. Bu dönemde, Oğlak burcunun olduğu evin konularında aradığımız desteği ve korumayı bulamayabiliriz. Bu evin konuları çerçevesinde acımasızlık, sertlik ve kuralları vicdansızca kullanma durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla haritamızda Oğlak burcunun olduğu evin konularında kısıtlamalar, hoşnutsuzluklar ve bizi sıkıştırabilecek durumlar söz konusu olabilir. 2019 boyunca Satürn ve Güney Ay düğümü Oğlak burcunda 3 kez birleşecekler. Nisan sonu, temmuz başı ve eylül sonu bu açıdan sözünü ettiğimiz zorlayıcı temalar daha dikkat çekici hale gelebilir. Bu dönemde, sevdiklerimizi, ait olduğumuz konular, ailemiz ve ülkemizle ilgili konuları daha fazla sahiplenme yoluna gitmemiz yararlı sonuçlar getirecektir.