Girişimim olmadı

Kozmik odayla ilgili açıklamalardan sonra Genelkurmay Başkanlığı ile temasa geçtim. Orgeneral Özel’in şu değerlendirmeyi yaptığı yanıtı geldi: Belgelerin savcılığa teslim edilmesine ilişkin hiçbir girişimim olmadı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlayan, kozmik oda olarak nitelendirilen Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu’na girilmesiyle boyutlanan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından günlerdir kamuoyuna flaş gelişmeler yansıyor.
Son tartışma kozmik oda baskınının yaşandığı dönemde Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, “O odadan tek belge çıkmasına izin vermedik” sözleri çerçevesinde sürüyor. Tartışmanın bu noktaya taşınmasının sebebi, takipsizlik kararında yer alan, kozmik odadaki belgelerin yüklendiği 1.5 terabayt büyüklüğündeki hard disk.
Kararda, Başbuğ döneminde kozmik odada arama yapıldıktan sonra harddiskin kışla dışına çıkartılmadığı, bir örneğinin Genelkurmay karargâhındaki bir odada saklandığı, bir örneğinin ise Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki bir odada tutulduğu anlatıldı. Savcılığın, hard diskin ve örneğinin muhafaza edildiği yerleri mühürlediği vurgulandı.
Ancak kararda, Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanı olduğu 2013’te savcılığın beklenmedik biçimde mahkemeden harddiskleri almak için yeni karar çıkarttığı, karar doğrultusunda teslim aldığı hard diskleri TÜBİTAK’a incelenmek üzere teslim ettiği ifade edildi.

Girişimim olmadı

Eski özel yetkili Savcı Mustafa Bilgili, Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki 11 ve 16 numaralı kozmik odalarda hâkim aracılığıyla 25 gün arama yaptırmıştı.

Genelkurmay açıklaması
Başbuğ’un ifadelerine dayanarak yapılan haberler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, önceki iki Genelkurmay Başkanı’nın yapmadığını yaparak Genelkurmay Başkanlığı’nın koruması altındaki çok gizli belgelerin yer aldığı hard diski savcılığa teslim ettiği intibaı taşıyor. Kuşkusuz, dün Genelkurmay Başkanlığı’nın son dönemin en uzun açıklamalarından birini yapmasında bu havanın etkisi büyük. Açıklamada tartışmalar konusunda şöyle deniliyor:
“Hard diskin savcıya teslim edilmesinin nedeni; mahkeme kararının yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluk olması, TSK ve personelini zan altında bırakan soruşturmanın daha fazla sürüncemede bırakılmasının istenmemesi, maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılarak haksız yere suçlanan TSK personelinin uzun süre soruşturma tehdidi altında kalmaktan kurtarılmasının amaçlanması ve TSK aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının ortadan kaldırılmak istenmesidir. Mahkeme kararı gereği Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiş imaj içeriğindeki TSK’ya ait bilgi ve belgelerin mevzuata aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesine sebebiyet verenler hakkında adli yollara başvurulacaktır.”

Savcılık uhdesindeydi
Açıklama böyle.
Dün temas ettiğim askeri kaynaklardan aldığım bilgiler de bu açıklamayı doğrular nitelikte. Özel’in göreve geldiği 2011’de, kozmik oda soruşturması çoktan başlamıştı.
Kozmik odada Hâkim Kadir Kayan tarafından günler süren incelemeler yapılmış, hard diskin kopyası alınmıştı.
Hard diskin, karargâh ve kışladan dışarıya çıkartılmak istenmesi üzerine ise dönemin askeri yetkilileri, güvenlik gerekçesiyle Genelkurmay’da muhafazasını talep etmiş, Kayan da gösterilen bir odaya hard diski koyarak odayı mühürlemişti.
Özel’in göreve geldiği dönemde, her ne kadar Genelkurmay’dan dışarıya çıkartılmamış olsa da hard disk aslında savcılık uhdesinde mühürlü bir odada durmaktaydı.
Savcılığın, 2013’te yaptığı işlem, mühürleme işleminden 3 yıl sonra saklanabileceği güvenli bir yerin adliyede oluşturulduğu belirtilerek, mahkemeden mühürlü odadan harddiskin alınmasına yönelik karar çıkarmaktan ibaret.
Özel’in görevde olduğu 2013’te bu karar doğrultusunda hard disk savcılığa verildi.
Bu karar aramadan 1 yıl sonra ya da bundan 10 yıl sonra verilmiş olsaydı da aynı yol izlenmek zorundaydı.

‘Girişimim olmadı’
Dün açıklamayı inceledikten sonra Genelkurmay Başkanlığı ile temasa geçtim.
Orgeneral Özel’in ayrıca bir değerlendirmesi olup olmadığını sordum.
Şu değerlendirmeyi yaptığı yanıtı geldi, “Söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmesine ilişkin hiçbir girişimim olmadı.”
Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü’nün verdiği yanıt şöyle:
“Genellikle Sayın Genelkurmay Başkanımız, resmi internet sitemizden kişisel açıklamalar yapmaktan kaçınmıştır ve kaçınmaktadır. Bu açıklamamız da tamamen kurumsal niteliktedir. Açıklamamızın 11. maddesinde Genelkurmay Başkanlığı olarak yaptığımız işlemin amacı çok açık olarak belirtilmiştir. İlave bir açıklamanız olacak mı sorunuza cevaben, şunu söyleyebiliriz; ‘Bugün bazı gazetelerde yayımlanan kozmik büro evraklarının Sayın Genelkurmay Başkanımız tarafından savcılığa teslim edildiğine yönelik haberler asılsızdır ve gerçek dışıdır. Genelkurmay Başkanımızın konuyla ilgili hiçbir girişimi olmamıştır. Tamamen hukuki kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.”

Odaya girildikten sonra
Bütün bu değerlendirmelerin ortaya koyduğu temel nokta şu...
Seferberlik Tetkik Kurulu gibi çok gizli belgelerin yer aldığı askeri bir birime cumhuriyet tarihinde ilk kez emniyet güçlerinin ve yargının arama amacıyla girmesi gibi bir vaka yaşandı.
Günlerce içeride çalışıldı.
Belgeler incelendi, başlıkları tutanak altına alındı.
O dönemde bu belgelerin ve onlarla ilgili notların hiçbir şekilde dışarıya çıkartılmadığının garantisini kim veriyor?
Gerçek şu ki söz konusu harddiskin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel döneminde savcılığa teslim edilmesi 2009 yılında kozmik odaya şimdi takipsizlik kararı verilen bir soruşturma gerekçesiyle girildiği gerçeğini değiştirmiyor.
Söz konusu hard disk Necdet Özel döneminde savcılığa verildiyse o harddiskin kopyalandığı odaya da İlker Başbuğ döneminde girilmişti. Ve her iki Genelkurmay Başkanı da Ak Parti hükümeti döneminde görev yaptı.

Girişimim olmadı

Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki kozmik odalarda yapılan aramalar sonucu ele geçen belge ve bilgiler, Genelkurmay ve sivil mahkemede saklandı.

Artık o kurullar yok
Seferberlik Tetkik Kurulları’na gelince.
Özel Harp Dairesi adı altında kurulan bu birim, 1992’de gerek yapılanmada gerekse idari açıdan yenilenerek Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak teşkilatlandı. Bu kapsamda Türkiye çapında belirlenen 16 bölgede Seferberlik Tetkik Kurulları oluşturuldu ve buralarda atamalı personel çalıştırıldı.
Ancak özellikle son dönemde bu kurullarda önceden çalışıp ayrılanlar dahil çalıştığı söylenen kişilerin süren davalarda illegal davranışlarda bulunduğu iddiaları bu kurulların varlığını tartışılır hale getirdi.
Özel’in talimatı ile Seferberlik Tetkik Kurulları’nın yapılanması konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte bir çalışma başlatıldı ve 2013 Kasım ayında yapılan YAŞ toplantısında konu dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Bu çalışmayla kurulların lağvedilmesi işlemi başlatıldı.
Kurul bünyesindeki seferberlik personellerine de lağvedilmeye yönelik tebligatlar yapıldı. Bütün bu aşamalarda Başbakanlık’a bilgi verildi.
Kurulların yerine sınırlardaki 4 ayrı bölgeye, Şırnak’taki Özel Kuvvetler Harekât Üssü benzeri irtibat üsleri, mevcut birlikler bünyesinde kuruldu.
Bu birimlere seferberlik kurullarının görevleri de verilmedi. Sadece sınır ötesi harekât çalışmaları yapmakla talimatlandırıldı.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, TÜMAS ve İç Hizmet Kanunu çerçevesinde konsept, doktrin ve görevler yeniden belirlendi.
Artık sadece 3-4 üniformalı personelin görev yaptığı bu birimlerde eski yapılanmadan eser kalmadı.